De tiende editie van de Juristendagen van M&D Seminars, die dit jaar georganiseerd wordt in samenwerking met Jura, combineert traditiegetrouw juridische bijscholing met een zomerse ontspannen sfeer. Op rustig gelegen, aantrekkelijke locaties worden gedurende drie dagen vierentwintig opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij telkens een ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar handels- en ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en zekerheden en insolventierecht.

Handels- en ondernemingsrecht

Verkoop via internet
E-commerce
Onderhandelen bij bedrijfsovernames
Algemene voorwaarden
Waarborgen bedrijfsovernames
Distributiemodel
Intellectuele eigendomsrechten
Oneerlijke handelspraktijken
GDPR
Handelsagentuur
Handelshuur

Vennootschapsrecht

Rechtspraak vennootschapsrecht
Overdracht van aandelen
Hervormingen vennootschapsrecht
M&A
Geschillenregeling
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon/leidinggevenden
De 'kapitaalloze' bvba

Zekerheden en insolventierecht

Nieuwigheden zakelijke zekerheden
Aansprakelijkheid bestuurders
Zekerheden en vereffening
Zekerheden en faillissement
Europees bewarend bankbeslag
WCO in de praktijk

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessies
09:30 - 11:00

Het nieuw regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen: een stand van zaken na de wet van 25 december 2016

22 augustus 2017 - Gent

de heer Eric Dursin

Verkoop op internet

22 augustus 2017 - Gent

meester Ruben Roex

De geplande wijzigingen in het Vennootschapsrecht: een overzicht voor de practicus

24 augustus 2017 - Antwerpen

Prof. dr. Philippe Ernst

Oneerlijke handelspraktijken: een stand van zaken

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Herman De Bauw

De geschillenregeling: actualia (met bijzondere aandacht voor de waardering van de aandelen)

29 augustus 2017 - Leuven

meester Tom Vanraes

GDPR: de impact voor de dagelijkse handelspraktijk

29 augustus 2017 - Leuven

meester Anouk Focquet
11:00 - 11:30
Pauze | registratie volgende sessie
11:30 - 13:00

Vennootschapsrecht. Overzicht van recente evoluties/knelpunten voor de rechtspraktijk: selectie uit (on)gepubliceerde rechtspraak

22 augustus 2017 - Gent

meester Brecht Lambrecht

Keuze voor het juiste distributiemodel

22 augustus 2017 - Gent

meester Stijn Claeys

Zakelijke zekerheden en (deficitaire) vereffening: de verschilpunten tussen de afwikkeling van een vereffening en van een faillissement

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Koen Baluwé en meester Mieke Vansteenkiste

Onderhandelen bij bedrijfsovernames: welke stappen leiden wel/niet tot bindende afspraken?

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Henri Derycke

Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden

29 augustus 2017 - Leuven

meester Patrick Waeterinckx

De vennootschap in moeilijkheden: de WCO in de praktijk

29 augustus 2017 - Leuven

de heer Guy Hermans
13:00 - 14:00
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessies
14:00 - 15:30

The postman always rings twice. Besturen in tijden van risico’s.

22 augustus 2017 - Gent

meester Annick Alders, meester Mats Muys

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen: een overzicht van relevante rechtspraak

22 augustus 2017 - Gent

meester Emmanuel Leroux

De schuldeisers, hun rechten en (on)zekerheden in geval van faillissement en WCO van hun debiteuren: capita selecta

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Joris J. De Smet

De vier gezichten van M&A

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Michael Heene

De kapitaalloze BVBA: een eerste verkenning van het BVBA-recht ná de grote hervorming

29 augustus 2017 - Leuven

Prof. dr. Diederik Bruloot

De handelsagentuurwetgeving: een stand van zaken

29 augustus 2017 - Leuven

meester Koen De Bock
15:30 - 16:00
Pauze | registratie volgende sessie
16:00 - 17:30

E-commerce en mededinging: valkuilen en hoe ze te vermijden

22 augustus 2017 - Gent

meester Joost Haans

Intellectuele eigendomsrechten: actualia inzake bescherming

22 augustus 2017 - Gent

meester Pieter Callens

De nieuwe (Europese) regelgeving inzake Europees bewarend bankbeslag

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Bart Volders en meester Eveline Van Laere

Capita selecta algemene voorwaarden

24 augustus 2017 - Antwerpen

meester Jochen Schraeyen

Verklaringen, waarborgen en vrijwaring in het kader van bedrijfsovernames

29 augustus 2017 - Leuven

meester Bart Bellen

Handelshuur: de laatste rechtspraak, een overzicht van de geplande hervormingen

29 augustus 2017 - Leuven

dr. Kristof Vanhove
17:30 - 17:45
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

eric-dursin

de heer Eric Dursin

Raadsheer, Hof van Beroep, Gent

° Kortrijk, 2 augustus 1956

STUDIES
- Latijn-Wetenschappelijke Humaniora aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk
- Kandidaat in de Rechten aan de K.U.L. Campus Kortrijk (1976)
- Licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven met grote onderscheiding (1979)
- Licentiaat in het Notariaat aan de K.U.Leuven met onderscheiding (1980)
- Negotiation Workshop – Program of instruction for lawyers aan de Harvard Law School (1994)

BEROEP
- Deeltijds stagiair en klerk op een notariskantoor (1979-1984)
- Kandidaat-notaris
- Advocaat aan de balie te Kortrijk (1980 – 2000)
- Herhaaldelijk aangesteld als faillissementscurator
- Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk (1990 – 2000)
- Rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, met gelijktijdige benoeming in de rechtbanken van koophandel te Brugge, Ieper en Veurne (2000-2004)
- Raadsheer in het hof van beroep te Gent (sedert 2004)
- Voorzitter van de tuchtcommissie van het Instituut der bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de accountants en belastingconsulenten (2002-2004)
- Deeltijds lesgever vennootschapsrecht Brugge Business School – VLEKHO – postgraduaat bedrijfsbeheer, postgraduaat fiscale wetenschappen en postgraduaat vennootschapsrecht
- Deeltijds lesgever vennootschapsrecht Syntra West – ondernemersopleiding
- Redactielid Tijdschrift voor huurrecht (tot 2003)
- Correspondent Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en RABG

AUTEUR VAN DIVERSE PUBLICATIES IN VERBAND MET HUUR, DISTRIBUTIERECHT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENT, O.M.:
- “Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst”, A.J.T., 1995-96, p. 13-16
- Editor en co-auteur van het boek “Handelsagentuur”, Mys & Breesch, Gent, 1997, 2 delen, XVIII + 756 blz.
- “B.T.W., onroerende verhuur en aanverwante overeenkomsten en het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen”, T. Huur, 1997-87, 249-259 (samen met K. Baluwé)
- “De grondvoorwaarden voor faillissement toegepast op een burgerlijke vennootschap en op haar vereffenaar, TWVR, 1997, 142-144
- “Concurrentiebeperkingen voor de handelsagent na het einde van de handelsagentuurovereenkomst, in: Cousy, H., Gotzen, F., en Van Schoubroeck, C., Themis 12, Handels- en verzekeringsrecht, Die Keure, 2002, p. 77-91
- “De invloed van het Europees recht op Belgische distributieovereenkomsten, Kluwer, Mechelen, 2003, p. 143-199
- “De toepassing van de wet op het gerechtelijk akkoord: enkele knelpunten”, in: Faillissement en Gerechtelijk akkoord herbekeken, (eds. K. Byttebier, E. De Batselier, E. Janssens) (samen met K. De Meester) Maklu-Uitgevers, 2004, p. 51-145
- “Artikel 54 van de faillissementswet en de opdracht van de accountant – een juridische analyse”in: Nieuwe opdracht voor de accountant in het kader van de gewijzigde faillissementswet, Die Keure, 2004, p. 9-37 (samen met R. Van Boven)
- “Raakvlakken en afgrenzing tussen het Weens Koopverdrag en het gemeen recht”, in; Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht, Larcier, 2005
- “Het Weens Koopverdrag: onbekend en ten onrechte onbemind, in: Liber Alumnorum KULAK 
- Actualia Vermogensrecht: Huldeboek G. Macours, Die Keure, 2005

ruben-roex

meester Ruben Roex

advocaat, time.lex

time.lex

Praktijkdomeinen
IT, internet en e-commerce
Privacy and bescherming van persoonsgegevens
Handelspraktijken en consumentenbescherming
Cyber security & cybercrime

Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Professionele ervaring
Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Opleiding
Master in de rechten - Magna cum laude, KU Leuven (2011)
Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde, KU Leuven (2009)

Toelatingen
Advocaat-stagiair aan de Balie te Brussel

brecht-lambrecht

meester Brecht Lambrecht

advocaat-vennoot, Storme, Leroy, Van Parys

Storme, Leroy, Van Parys

Geboren te Kortrijk op 06/07/1979
Licentiaat in de rechten 2002 UGent
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School - HUBrussel)
Advocaat vanaf 1 oktober 2003 - sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te Dendermonde)
Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht 2012

VAKGEBIEDEN:
Aansprakelijkheid algemeen
Deontologie en professionele aansprakelijkheid
Handelshuur
Verbintenissenrecht algemeen
Woninghuur
Bankagenten
Bankrecht
Distributiecontracten
Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie
Handelsagentuur
Handelscontracten
Handelspraktijken
Handelsrecht algemeen
Mededingingsrecht
Ondernemingen in moeilijkheden
Vennootschappenrecht
Vennootschappenrecht - bestuur en algemene vergadering
Vennootschappenrecht - M&A
Vereniging - VZW - Stichting
Appartementsmedeëigendom
Bouwrecht en aanneming
Vastgoedrecht algemeen

stijn-claeys

meester Stijn Claeys

counsel, Racine Advocaten

Admitted to the bar in January 2009

Languages : Dutch, French, English

Practice area
Commercial Law, Retail, Distribution law; European Competition law (vertical restrictions).

Other professional activities
- Lecturer (docent) at Lessius Hogeschool Antwerp (Economic law) 2008-..
- Lecturer (docent) at Groep T Leuven, (Commercial Law) 2008-..

Education
- University of Leuven, KUL (Phd, 2009)
- University of Leuven, KUL (Law Degree cum laude, 2002)

Current Position
Lawyer at CMS Debacker since October 2008 in the commercial and competition law department.

Why recommended
Stijn holds a Phd. in commercial law, more specifically on the franchise agreement, from the University of Leuven. The commercial version of his Phd. was published by Die Keure in 2009. Stijn frequently publishes articles on distribution agreements, market practices and competition law. Stijn lectures at the Lessius Business school on Commercial and competition law and frequently speaks on conferences on topics regarding distribution law.

Stijn specializes in commercial law, especially in distribution agreements and assists different clients with managing their distribution network and all related commercials aspects, such as commercial leases, market practices, commercial disputes and competition law issues.

Relevant experience
As an assistant at the KUL, faculty of Kortrijk, Stijn was responsible for the monitoring of students for the course “Introduction to law“ from 2002-2008. Stijn is a Member of the Belgian Franchise Federation and AEDC/VSMR (vereniging voor de studie van het mededingingsrecht, Belgian division of Ligue International du Droit de la Concurrence).

Selected relevant experience includes

- Assisting several franchisors and other distributors in managing their network and possible disputes with franchisees or distributors. This includes a large variety of sectors: supermarkets, food- and beverage retailers, a real estate network, chocolate retailers, do it yourself, fashion, pharmaceutical products, fitness centers, …
- Negotiating and drafting of distribution contracts, lease agreements and assignments of businesses agreements. - Assisting a Belgian franchisor developing their franchise concept abroad through master franchise agreements (chocolate sector)
- Training employees of undertakings in competition compliance and prepare them for dawn raids by competition authorities
- Secondment with a large network of outlet centers, during which Stijn replace the in house counsel and assisted the marketing team with several market practices related issues, negotiated agreements with retailers, dealt with regulatory issues, …-
- Stijn acted as arbiter for the Institute for Arbitration in 2010 in an case about an international Franchise network (car repair sector)

Relevant publications

- Franchising, in reeks Recht en Onderneming, Brugge, Die Keure, 2009, (668 p.)
- “Franchising”, in Artikelsgewijze commentaar, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2014, afl 96, p. 69-155
- Chapter VII. B “Franchising” in Recht voor de onderneming, ed. 67, 2013, Mechelen, Kluwer, nr. 20-30, 80p.
- Chapter IV, “De franchiseovereenkomst”, in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, december 2012, p. 9-88.
- Introduction, “Precontractuele informatie en – documenten bij distributiecontracten”, in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, december 2011, p. 9-63 “
 “Precontractuele fase: de informatieplichten en –documenten bij distributiecontracten”, in XIII Handels en Economisch recht deel I Ondernemingsrecht , in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen, Kluwer, 2011, 939-985.
- “De Franchiseovereenkomst: Koninginnenstuk van de distributiesector?” in XIII Handels en Economisch recht deel I Ondernemingsrecht , in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen, Kluwer, 2011, 1229-1241.
- “Informatieplichten en documenten” in Distributiecontracten, Knops Publishing, 2011, 11-72.
- Chapter 3 “Overeenkomsten met consumenten”; in T. Heremans (ed.) De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming – La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur; een volledig overzich van oud en nieuw; tout sur l’ancien et le nouveau régime, Gent, Larcier, 2010, p. 65-92.
- “Het einde van de Franchiseovereenkomst”, in E. TERRYN (ed.) Beëindiging van overeenkomsten met Handelstussenpersonen, in Recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2009, 419-480.
- “De bijstandsverplichting van de franchisegever en het gevaar gekwalificeerd te worden als feitelijk bestuurder”, D.A.O.R. 2004, nr. 70, p. 3.
- “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wet van 19 december 2005”, N.J.W. 2006, 290.
- "Precontractuele marktstudies zijn bij franchiseovereenkomsten geen afdwingbare garanties", D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 493.
- "Het onderscheid tussen een commerciële samenwerkingsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst", D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 501.
- "De partnerschapsovereenkomst en de bijstandsverplichting", D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 511.
- "Inleiding: Precontractuele informatieverplichtingen bij franchiseovereenkomsten", in D. STRUYVEN (ed.) Bestendig handboek distributierecht, Mechelen, Kluwer, 2008;  Inleidend deel, Inl.-1- Inl. 5-3 (44 p.).
- “La loi belge du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat », in La protection du franchisé au début du XXI siècle, entre réalité et illusions, Paris, L’Harmattan, 2009, 179-237.
- Noot onder Brussel 10 december 2008, D.A.O.R. 2009, nr. 90, 152
- Noot onder Kh. Tongeren 31 maart 2009, D.A.O.R. 2009, nr. 90, 160

Seminars and conferences
- Key note speaker at Brussels Distribution Conference “Juridische verankering van het distributienetwerk”; 3 October 2014, full text to be published
- Competition lunch 21 November 2013 “Are you prepared for a dawn raid?”, Brussels.
- Competition lunch 30 May 2013 “The new Belgian Competition Law: new risks and challenges for undertakings”, Brussels.
- Competition lunch 6 February 2013 “Exhange of information between competitors”, Brussels.
- Comeos E-Commerce University 26 February 2013 “E-commerce, distribution and competition law”, Comeos, Brussels.
- Seminar 21 June 2013 “New Belgian Economic code”, “New rules regarding franchising- agency and exclusive distribution agreements”, Brussels.
- Key note speaker at Colloque « Réalités et illusions de la protection du franchisé au début du XXIème siècle » , 1/04/2008 La maison du Notariat à Paris, «Regards comparés, La loi belge du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle”.
- Key note speaker at Studieavond Post Universitair Centrum KUL:.”Franchising: De wet van 19 december 2005 inzake de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, Kortrijk, 19 maart 2009.

- Speaker at NOAB studiedag 15 October 2010 “Distributieovereenkomsten”, “De precontractuele fase, de informatieplichten en de precontractuele documenten bij distributiecontracten”.

- Speaker at “Studiedag Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen”, Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Kortrijk, 11 juni 2009; “Het einde van de Franchiseovereenkomst”.

- M&D Seminars Gent (Holiday in expo): K. DEBOCK en S. CLAEYS, Seminarie Handels- en faillissementsrecht: de laatste ontwikkelingen, Sessie II, 29 september 2005: “De nieuwe wet inzake precontractuele informatie”; DEEL I: Informatieplicht in het Gemeen recht en DEEL III Internationale vergelijking.

annick-alders

meester Annick Alders

advocaat-vennoot, Crivits & Persyn

www.crivits-persyn.be

Annick Alders (°1978) studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Zij werd in 2001 advocaat aan de balie in Brugge en medewerker van Crivits & Persyn. Zij behaalde in 2004 een postgraduaat vennootschapsrecht.

Annick is actief op de afdeling ondernemingsrecht van Crivits & Persyn en behandelt materies van vennootschapsrecht en insolventierecht. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en vereffeningen. Zij treedt geregeld op als curator en vereffenaar en begeleidt daarnaast cliënten in de diverse aspecten die gepaard gaan met (dreigende) insolventie.

mats-muys

meester Mats Muys

advocaat, Crivits & Persyn

Mats Muys studeerde politieke wetenschappen (2010) en rechten (2014) aan de Universiteit Gent. Mats was eerst actief als advocaat aan de balie van Brussel (2014), waarna hij de overstap maakte naar Crivits & Persyn (2015).

Mats werkt hoofdzakelijk in de praktijkgroep ondernemingsrecht en behandelt onder meer materies van insolventierecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Daarnaast is Mats ook actief binnen de praktijkgroep sociaal recht.

Mats behandelt volgende materies:
- Handelsrecht
- Insolventierecht - Begeleiding ondernemingen in moeilijkheden
- Vennootschapsrecht

Publicaties
MATS, M., "Fiscale achterstallen? Bestuurders, wees op uw hoede" Recht in de onderneming nr. 43, 2016

emmanuel-leroux

meester Emmanuel Leroux

advocaat-vennoot, Laga

Laga

Emmanuel is a member of the Corporate-M&A department.

He focuses on general corporate law advisory, family businesses, capital markets transactions, M&A, and corporate litigation. He also has a particular expertise in corporate governance.

Emmanuel is a regular lecturer at academic and commercial seminars and published several articles on corporate law and corporate governance.

Licentiaat in de rechten (FUNDP Namur & K.U.Leuven), 2001

Advocaat aan de Balie van Kortrijk, Laga

PUBLICATIES

- LEROUX, E., “La responsabilité civile de l'administrateur personne morale par le biais de son représentant permanent”, C.J. 2003/1, 1-7.
- LEROUX, E., "De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder", T. Not. 2003, pp. 502-535.
- LAGA, H., en LEROUX, E., "Corporate governance vertaald in statutaire clausules", in WEYTS, L., m.m.v. CASTELEIN, C., and GOOVAERTS, E., (eds.), Vennootschappen en rechtspersonen: stand van zaken, in reeks Leuvense Notariële Geschriften, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 217-238.
- LAGA, H., en LEROUX, E., “De nieuwe vennootschapswetgeving 2002-2004: recapitulatie en eerste toepassingsproblemen”, in GEENS, K., (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, in Themis. School voor postacademische juridische vorming, nr. 29, Brugge, die Keure, 2005, 27-48.
- LEROUX, E., “Code Lippens: juridisch afdwingbaar?”, T.R.V. 2005, 512-529.
- LEROUX, E., “Corporate governance codes zijn niet zomaar soft law”, Ondernemers & Co – Vennootschapsbijlage bij Ondernemers, 2007, 3.

joost-haans

meester Joost Haans

counsel, Baker McKenzie

Admissions
Belgium (2000)

Education
University of Brussels (Licenciate) (2000)
College of Europe (LL.M.) (1999)
University of Leiden (Master) (1995)

Languages
Dutch
English
French
German

pieter-callens

meester Pieter Callens

advocaat, Eubelius

Pieter Callens is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2003) en houder van een ManaMa in het economisch recht (ULB, 2004). Hij werd advocaat aan de balie van Kortrijk en bij Eubelius in 2004 en is Senior Counsel sinds januari 2015. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, informaticarecht en marktpraktijken.

Pieter is auteur van verschillende publicaties over intellectueel eigendomsrecht en wordt vaak uitgenodigd als spreker over intellectuele eigendom.

Hij zetelt in de Raad voor de Intellectuele Eigendom en is lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift “L’ingénieur Conseil – Intellectual Property” en van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE).

philippe-ernst

Prof. dr. Philippe Ernst

docent, UAntwerpen

Philippe Ernst is sinds februari 2016 als vennoot toegetreden tot Lige Advocaten.

Philippe Ernst begeleidt sinds 1989 Belgische en buitenlandse ondernemingen op het vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames (M&A), herstructureringen, contracten, handelsrecht en financieel recht. Hij heeft bovendien een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van onroerend goed en publiek-private samenwerking (PPS) en heeft ook verscheidene intercommunales en publieke overheden geadviseerd.

Philippe is als docent verbonden aan de Universiteit Antwerpen (UA) en fungeert geregeld als gastdocent aan andere instellingen (HUB-KUL, AMS, e.a.). Hij doceert vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames en herstructureringen. Daarnaast spreekt Philippe geregeld op seminaries en studiedagen. Hij is ook de auteur van verscheidene juridische boeken, artikelen en bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames (M&A), herstructureringen, insolventie, handelsrecht en financieel recht.

Philippe Ernst was eerder al actief als vennoot in enkele andere advocatenkantoren (Laga resp. HVG advocaten – avocats) en werkte als Director bij “Big Four”-organisaties (Deloitte resp. EY). Hij startte zijn juridische loopbaan als assistent Handels-, Economisch en Financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma aan de Universiteit Antwerpen met grote onderscheiding (1989) en nam deel aan de internationale pleitwedstrijd René Cassin (Straatsburg, 1989). In 1996 werd Philippe doctor in de rechten met een proefschrift over “Belangenconflicten in naamloze vennootschappen”.

Philippe adviseert in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

herman-de-bauw

meester Herman De Bauw

advocaat-vennoot, Eubelius

°1958

Opleiding
K.U.Leuven, Licentiaat in de rechten, 1981
University of Virginia, LL.M., 1983

Advocaat sinds 1984

Activiteiten
- Hoofdredacteur l'Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence depuis 1988
- Lid redactiecomité Revue de Droit Commercial Belge - Actualités
- Redacteur handelsrecht  Financieel Economische Tijd
- Arbiter Internet Domainnames, Cepani Alternative Dispute Resolution
- Rapporteur for Belgium, Anti-Trust and Trade Law Update, International Bar Association
- Auteur van verscheidene artikels over Handelspromoties, Oneerlijke Concurrentie en Anticartel wetgeving
- Lid directiecomité van de Assocoation pour l'Etude du Droit de la Concurrence (LIDC)
- International Bar Association (IBA)
- Belgian Branch Arbitration Commission SGOA (Organization IT Dispute Resolution)


Talen
Nederlands, Frans, Engels

koen-baluwe

meester Koen Baluwé

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

Koen Baluwé werd in 1990 Licentiaat in de rechten en in 1991 Licentiaat in het Europees recht.

Beide diploma’s behaalde hij aan de Universiteit Gent.

Na wetenschappelijke opdrachten aan de Universiteiten van Gent en Brussel werd hij in 1994 advocaat aan de Kortijkse balie.

In 2000 ruilde Koen het kantoor Loeff Claeys Verbeke voor het kantoor Laga & Philippe, waar hij in 2001 vennoot werd.

Einde 2004 richtte Koen, samen met Koen De Bock het kantoor De Bock & Baluwé op.

Koen zal er zich blijven toeleggen op het krediet- en zekerheidsrecht, de ondernemingen in moeilijkheden en de overeenkomsten met betrekking tot de handelszaak, de domeinen waar hij reeds jarenlang geboeid mee bezig is.

Koen heeft samen met zijn echtgenote Hilde drie dochters.

In zijn vrije tijd vertoeft hij graag en veel in de natuur.

mieke-vansteenkiste

meester Mieke Vansteenkiste

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

° 1979

Opleiding
- Licentiaat in de rechten, UG, 2002, grote onderscheiding
- DES (diplôme d’études spécialisées) in het Europees recht aan het Institut d’études européennes te Brussel, ULB, 2003, grote onderscheiding

Loopbaan
2003 - heden : advocaat aan de balie van Gent :
2003 - 2004 : medewerker Laga & Philippe
2004 – vandaag : medewerker, daarna vennoot De Bock & Baluwé advocaten

Spreker op seminaries over zekerheids- en insolventierecht

Voorkeurmateries
- Krediet- en zekerheidsrecht
- Contractenrecht
- Ondernemingen in moeilijkheden en reorganisatie
- Vennootschapsrecht

henri-derycke

meester Henri Derycke

advocaat-vennoot, Derycke & Vandenberghe

PUBLICATIES

HAELTERMAN, A., DERYCKE, H., De voorafgaande fiscale akkoorden: procedure en praktijkervaringen, TRV 1995, 3-25.

DERYCKE, H., Overdracht van een 'geheel van goederen'. Circulaire verduidelijkt nieuwigheden, Fisc.Act. 1999, afl. 32, 4-8

DERYCKE, H., 'Buitenlandse' aandelenopties en bedrijfsvoorheffing, Fiscoloog (I.) 1999, afl. 188, 1-3.

DERYCKE, H., Liberaliteiten veronderstellen kosten, TFR 2000, 422-424 en http://tfrnet.larcier.be (25 juni 2000).

DERYCKE, H., Werknemersparticipatie Bijdragen in boek - In: X., Vechten om talent. Analyse van juridische actiemiddelen, 105-275 - 2002

DERYCKE, H., (Her)trouwen of samenwonen fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Huwelijk en Samenwoning, 17-19 - 2005

DERYCKE, H., Onderscheid tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen: fiscale aspecten (successierechten) Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Huwelijk en Samenwoning, 135-144 – 2005

DERYCKE, H., De aftrek voor risicokapitaal of de notionele intrestaftrek: een eerste analyse met bedenkingen op het vlak van estate planning, TEP 2006, afl. 1, 6-33.

DERYCKE, H., De afschaffing van effecten aan toonder: enkele fiscale aspecten, TEP 2006, afl. 3, 211-218.

DERYCKE, H., De toepassing van artikel 9 W. Succ. op effecten: pleidooi voor fiscale hygiëne, TEP 2007, afl. 5, 487-502

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootshcap: vennootschapsrechtelijke technieken: inkoop van eigen aandelen - fiscale gevolgen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 347-351 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken: dividenden Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 337-340 - 2009

DERYCKE, H., De afschaffing van effecten aan toonder: enkele fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 89-95 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen van een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken: kapitaalvermindering- fiscale gevolgen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 357-360 – 2009

DERYCKE, H., Ascendentenverdeling/Dubbele akte: fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 243-245 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Optimalisatie van de notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 393-403 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen van een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken - tantièmes Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 361-363 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., De notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 391-392 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Beleggen in de vennootschap Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 405-410 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootschap: andere technieken Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 377-386 - 2009

DERYCKE, H., De fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen - natuurlijke personen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 313-318 - 2009

DERYCKE, H., Interne meerwaarden: standpunt van Rulingcommissie, rechtspraak en impact wetswijziging Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 325-334 - 2009

DERYCKE, H., De problematiek van de interne meerwaarden Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 319-323 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Risico's i.v.m. notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 411-417 - 2009

DERYCKE, H., WEYTENS, A., Recht van bewoning toegestaan door een patrimoniumvennootschap fiscaal bekeken. Een over het hoofd geziene planningsmethode?, TEP 2010, afl. 1, 21-35

DERYCKE, H., Verzekering tegen politiek risico?, TEP 2010, afl. 2, 59-62

DERYCKE, H., Ascendentenverdeling: fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 233-237 - 2011

DERYCKE, H., Feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen: Successierechten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect na overlijden: Langstlevende, 15-22

meester Joris J. De Smet

advocaat en plaatsvervangend raadsheer, hof van beroep te Gent

advocaat
plaatsvervangend raadsheer hof van beroep te Gent

michael-heene-nieuw

meester Michael Heene

advocaat, Linklaters

Linklaters 

Advocaat (Member of the Antwerp bar)
Michael Heene is a senior associate in the Belgium corporate team. Michael has significant experience in managing complex M&A and equity capital markets transactions and advising on all matters relating to corporate law.

Professional experience
2013 to date Managing Associate, Linklaters Belgium
2013 to date Teaching assistant in corporate law at KU Leuven
2012 - 2013 Managing Associate, Linklaters Luxembourg
2011 - 2012 Managing Associate, Linklaters Antwerp
2010 - 2011 Associate, Linklaters Antwerp
2009 - 2010 Secondment to RBS NV Amsterdam
2005 - 2009 Associate, Linklaters Antwerp

Publications
Heene, M., De Publieke Vennootschap, Dé Gids voor vennootschappen 2013, 891-894.

Heene, M., Openbaar overnamebod, Dé Gids voor vennootschappen 2013, 853-861.

Heene, M., Squeeze-out, Kluwer, Mechelen, 2012, 60p.

Heene, M., Het begrip 'openbare inschrijving': vennootschapsrechtelijke archeologie, T.Fin.R. 2010, afl. 1-2, 133-138

Heene, M., Deugdelijk bestuur in beursgenoteerde vennootschappen, NJW 2010, afl. 229, 646-653

Heene, M., Lecoutre, F., Inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand, NJW 2009, afl. 204, 474-478

bart-volders

meester Bart Volders

advocaat-vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balie te Brussel. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe.

Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel. Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie). Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

eveline-van-laere

meester Eveline Van Laere

advocaat, Arcas Law

Eveline Van Laere is advocate aan de balie van Antwerpen.

In 2010 behaalde Eveline haar diploma “Master in de Rechten” aan de KU Leuven, met onderscheiding. 

Tot eind 2016 was Eveline werkzaam bij het kantoor Monard Law, alwaar zij zich specialiseerde in het Onroerend Goed Recht, het Commercieel Recht alsook gerechtelijke geschillenbeslechting. Over de jaren behandelde zij dossiers over o.a. (handels-)huur, pacht, bouwgebreken met gerechtelijke expertises, aanneming van werk, appartementsrecht, factuurgeschillen, etc. 

jochen-schraeyen

meester Jochen Schraeyen

advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Jochen Schraeyen graduated from the University of Leuven and obtained his LL.M from the University of Oxford (UK). He is also a former research and teaching assistant of the University of Leuven (KUL).

Jochen Schraeyen has written and co-written several articles in the areas of intellectual property and IT law and has contributed to books on Belgian business law and European Community law.

Jochen Schraeyen is a member of the Brussels Bar. He speaks Dutch, French and English.

tom-vanraes

meester Tom Vanraes

advocaat-vennoot, Sherpa Law


DE BROECK - VAN LAERE & Partners

Tom Vanraes (°1976, Menen) is gespecialiseerd in handels-en vennootschapsrecht. Hij legt zich hierbij hoofdzakelijk toe op het adviseren en bijstaan van ondernemingen, vzw's, bedrijfsleiders en aandeelhouders. Hij kan tevens bogen op een doorgedreven ervaring als pleitend advocaat, waarbij hij de belangen behartigt van cliënten voor hoven, rechtbanken en arbitragecolleges. Hij ontwikkelde een specifieke expertise in het vennootschapsrecht, waar hij vaak conflictsituaties tussen aandeelhouders behandelt, en hierbij zowel preventief als remediërend optreedt. Daarnaast verleent hij advies en bijstand in het brede ondernemingsrecht en op het vlak van commerciële overeenkomsten (handelsagentuur, concessies, verkoop, verhuur,...).


Hij is Licentiaat Rechten (K.U.Leuven, 1999) en behaalde tevens het Diplôme d'Etudes Spécialisées en Droit Économique (U.C.L., 2000). Daarnaast volgde hij met succes de Voortgezette Academische Opleiding Vennootschapsrecht (K.U.Brussel, 2004). In 2000 begon hij zijn loopbaan aan de Kortrijkse balie, waarna hij in 2001 de overstap maakte naar de Balie te Brussel. Sinds 1 januari 2007 is hij vennoot bij DE BROECK VAN LAERE & Partners.

Tom Vanraes geeft regelmatig seminaries over ondernemings-en verenigingenrecht in al zijn facetten voor diverse organisaties (BAB Brabant, SBM-Managementschool Syntrawest, Vlaams Studie-en Documentatiecentrum voor vzw's, Netwerk Stichtingen,...). Hij levert ook regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur.

anouk-focquet

meester Anouk Focquet

advocaat, Contrast

Anouk Focquet is senior associate at contrast. She is active in the Competition & EU team of contrast, with a particular focus on distribution law and privacy and data protection matters.

Anouk conducts privacy and data protection compliance audits both for Belgian and international companies. She is experienced in drafting (website) privacy statements and binding corporate rules and advises on a broad range of legal topics including camera surveillance, whistleblowing systems, screening of job applicants and employee monitoring of internet, e-mail and telephone usage.

Anouk graduated from the University of Antwerp in 2010, magna cum laude. She was guest lecturer at the University of Leuven.

Anouk regularly speaks and publishes on these topics. Among others, she will provide an in-depth lecture on the introduction of the GDPR during Wolters Kluwer’s seminars in summer 2017.

Anouk Focquet is admitted to the Brussels Bar. She speaks Dutch, French and English.

patrick-waeterinckx

meester Patrick Waeterinckx

advocaat-vennoot, Waeterinckx Advocaten

Waeterinckx Advocaten

Patrick Waeterinckx is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel (VUB), 1997) en gegradueerde risk management, IPO (thans AMS, 1998).

Na een carrière bij de rijkswacht (1985-1997) en als bedrijfsjurist in het bankwezen (1997-1999) trad hij in 1999 als advocaat toe tot de balie van Brussel (Bogaert & Vandemeulebroeke). In 2003 werd hij lid van de balie te Antwerpen waar hij werkte voor de kantoren Lawfort, Van Goethem Advocaten en Antaxius.

Hij is gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van ondernemingsstrafrecht.

Verder is Patrick Waeterinckx praktijklector in het strafprocesrecht aan de VUB. Voorheen was hij verbonden aan de UA als praktijkassistent strafprocesrecht en de AMS als docent. Hij is tevens geregistreerd als fraude-auditor.

Patrick Waeterinckx is auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen in tal van tijdschriften en verzamelwerken en regelmatig spreker op wetenschappelijke studiedagen. Hij is lid van de redactie van de tijdschriften Nullum Crimen en RABG.

guy-hermans

de heer Guy Hermans

Rechter, Rechtbank van Koophandel

Rechter in de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

diederik-bruloot

Prof. dr. Diederik Bruloot

docent, UGent

Diederik BRULOOT (°Torhout, 1982) werd met ingang van 1 oktober 2014 aangesteld als voltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent.

Hij doceert de vakken Handelsrecht en International Economic Law (UGent, Faculteit Rechten), alsook de vakken Ondernemingsrecht en Handels- en economisch recht (UGent, Faculteit Economie).

Zijn onderzoek situeert zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht.

Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten. De commerciële uitgave van zijn doctoraatsproefschrift werd in 2014 gepubliceerd onder de titel “Vennootschapskapitaal en schuldeisers” (Intersentia, 824 p.).

Diederik Bruloot is verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent) en is verder ook lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en van het Interuniversitair Centrum Consument & Recht.

koen-de-bock

meester Koen De Bock

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

De Bock & Baluwé

° Wetteren, 3 januari 1968

OPLEIDING
- Humaniora (Latijn-Griekse) aan het Sint-Franciscuscollege te Wetteren (1986)
- Licentie Rechten aan de Universiteit Gent (1991)
- Erasmusproject te Osnabrück (Duitsland) van 1 februari 1991 tot 30 juni 1991
- DEA Droit des Affaires Université Panthéon-Sorbonne Paris I (1992)

BEROEPSERVARING
- ingeschreven als stagiair aan de balie te Kortrijk op 19 november 1992 (patroon: Jozef Lievens)
- medewerker van het kantoor Loeff Claeys Verbeke in de periode 1 oktober 1992 - 31 januari 2000
- medewerker en vervolgens vennoot van het kantoor Laga & Philippe in de periode 1 februari 2000 - 15 november 20
- vanaf 15 november 2004 oprichter en vennoot van het kantoor De Bock & Baluwé (www.dbblaw.be)

PUBLICATIES
- Mede-auteur van een aantal hoofdstukken in het boek "Handelsagentuur", uitgegeven in 1997 bij Mys & Breesch te Gent.
- Auteur van het hoofdstuk "Handelsagentuurovereenkomsten" en van het hoofdstuk "Franchising-overeenkomsten" in het "Bestendig Handboek Distributierecht".
- Auteur van de hoofdstukken "Commissionair", "Franchisenemer" en "Makelaar" in het "Zakboekje Handelstussenpersonen
- Auteur diverse noten bij rechtspraak.

DIVERSE
- Winnaar van de Kortrijkse Pleitwedstrijd in 1997
- Winnaar van de Pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden in 19
- Lid van de juridische commissie van de Belgische Franchise Federatie

bart-bellen-2

meester Bart Bellen

advocaat-vennoot, Contrast

Bart Bellen is a partner of contrast. He specializes in corporate law and advises on business law matters.
Bart represents domestic and international companies in corporate and commercial transactions or contentious proceedings. He handles cross-border M&A transactions, multi-jurisdictional corporate restructurings and litigation.
Bart graduated from the University of Leuven (K.U.L.) and obtained a Master’s degree (LL.M.) at New York University School of Law.
Bart Bellen is a member of the Brussels Bar (admitted in New York 1997). He speaks Dutch, French and English.

Education
New York University School of Law (LL.M. 1997)
University of Leuven (K.U.L.) (Lic. Jur. 1996)

Experience
contrast (2006-present)
VWEW, business law department (2004-2005)
Linklaters De Bandt, corporate law & M&A department, Brussels/New York (1997-2002)

kristof-vanhove

dr. Kristof Vanhove

advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.

De focus van zijn praktijk ligt op de retailsector (handelshuur / franchising).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).

Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.

Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.

Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven. In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur (Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 560 p.).

Praktische informatie

Tijdstip 22 augustus 2017
24 augustus 2017
29 augustus 2017
09:30 - 17:30
Locatie Lochristi
Antwerpen
Leuven
De Lozen Boer
Kasteel van Brasschaat
Faculty Club
Prijs

Voor deelname aan vier sessies naar keuze (ongeacht op 22, 24 of 29 augustus met minstens 2 sessies per dag):

  • € 330 (excl. 21% btw)
  • € 310 (excl. 21% btw) voor abonnees van Jura (niet op persoonlijke naam, op kantoor)

Per twee bijkomende sessies (ongeacht op 22, 24 of 29 augustus met minstens 2 sessies per dag):

  • € 190 (excl. 21% btw)
  • € 180 (excl. 21% btw) voor abonnees van Jura (niet op persoonlijke naam, op kantoor)

Inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie / frisdranken 

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

 

IAB-B0458/2016-01

BIV/BIBF/IBR


FSMA

3 juridische punten / twee sessies

1,5 uren per sessie (beperkt tot sessies 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24)

1,5 uren / sessie

1,5 uren / sessie

1,5 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen per sessie (beperkt tot sessies 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22)

Inschrijven | Juristendagen - 22/08/2017, 24/08/2017 en 29/08/2017

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37