De Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 (de e-privacy richtlijn), werd in België omgezet in de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie haar eerste ontwerp voor verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (e-privacy verordering).

Op heden is de Europese besluitvorming omtrent de e-privacy verordening nog steeds niet afgerond.

Tijdens dit webinar geeft onze spreker, die deze materie dagelijks beoefent, een praktijkgerichte roundup over heersende wet- en regelgeving inzake e-privacy, alsook een overzicht van de impact van de toekomstige e-privacy verordering.

Programma

12:00 - 14:00

De E-privacy richtlijn en de wet elektronische communicatie:

  • Principes
  • Praktische uitwerking
  • Belangrijkste rechtspraak

De toekomstige E-privacy verordening

  • Algemene visie
  • Vernieuwing en struikelblokken
  • “smart changes” naar de toekomst toe, met of zonder de nieuwe E-privacy verordening

Vraagstelling en beantwoording

 

Sprekers

D_03550.jpg
Meester Hans Graux
vennoot, time.lex

Hans is gespecialiseerd in materies die een gedegen kennis vereisen van zowel technische aspecten als juridische omkadering. Hij stond mee aan de wieg van de huidige wetgeving rond elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (inclusief elektronische handtekeningen, elektronische zegels en tijdstempels), en adviseert zowel overheden als privébedrijven rond de correcte toepassing hiervan, en rond de nodige contractuele omkadering. Hij ondersteunde meerdere projecten voor het uitreiken en beheren van smart cards en PKI-infrastructuur, en rond mobiele identificatie.

Daarnaast verleent Hans juridische bijstand rond softwareontwikkeling en exploitatie van data, inclusief open source software-ontwikkeling en open data-applicaties. Hij heeft een uitgebreide ervaring in het hergebruik van overheidsinformatie, en is vertrouwd met alle gangbare open source licenties. Bijkomend heeft hij projecten uitgevoerd rond het opzetten van data warehouses, data lakes, en big data analytics, evenals rond AI-diensten op basis van dergelijke databronnen.

Hij is een frequent geraadpleegd adviseur voor zowel nationale als internationale overheden en bedrijven rond cloud computing, informatieveiligheid en certificatiediensten, en werkte mee aan e-governmentprojecten rond digitale archivering, elektronische identificatie en elektronische handtekeningen, privacybescherming, free flow of data, elektronische communicatie via e-boxes, en gegevensuitwisseling via het only-once principe. Hij werkt sinds meer dan 15 jaar mee in baanbrekende onderzoeksprojecten, inclusief studies voor de Europese Commissie en voor verschillende Europese agentschappen, en in het kader van Horizon2020-initiatieven.

Met betrekking tot gegevensbescherming en privacybescherming ondersteunt Hans bedrijven bij al hun compliance-activiteiten, inclusief audits, data transfers/data sharing, impact assessments, afwikkeling van data breaches, en staat hij bedrijven in gespecialiseerde sectoren bij, waaronder health tech, fintech, data analytics, en de publieke sector.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 20 februari 2019 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-0458/2016-01

BIBF/IBR

2 punten

1,5 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer