Tijdens deze studienamiddag worden de vennootschapsrechtelijke aspecten van de levensloop van een obligatielening behandeld: gaande van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de (vervroegde) terugbetaling door de emittent.

Op die manier komt een selectie aan bod van de belangrijkste hoofdstukken van het nieuwe boek “De obligatielening”, waaraan elke spreker heeft bijgedragen. Het boek ontleedt de obligatielening in al zijn facetten, onder meer ook op basis van een analyse van alle prospectussen van publieke obligatie-uitgiftes van de voorbije vijf jaar.

Het is de bedoeling van deze studienamiddag u een overzicht te geven van deze complexe vennootschapsrechtelijke materie, waarbij uiteraard, waar nodig, wordt stilgestaan bij de impact van de geplande wijzigingen in het vennootschapsrecht.

Sprekers

kristof_maresceau

Prof. Dr. Kristof Maresceau

Docent UGent, Advocaat Laga

Kristof Maresceau (Kortrijk, 1982) is a part-time professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on credit law. During the last years Kristof published on a broad range of topics, mainly within the field of corporate law.

Kristof obtained a Master of Law (July 2005) and a Master of Business Economics (July 2006), both at the University of Ghent. In September 2013 he successfully defended his PhD thesis regarding cross-border mobility of corporations (Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de Europese Unie, Antwerp-Cambridge, 2014, 542p.), for which he has been awarded with the triennial international Pierre Coppens Prize 2014 (UCL) and the TPR Prize 2015.

He is a member of the Financial Law Institute (2006), a board member of the Belgian National Centre for Company Law (BCV-CDS) (2014) and a member of the corporate-M&A division of the law firm LAGA (2014).

diederik_bruloot

Prof. Dr. Diederik Bruloot

Docent, UGent

Diederik Bruloot is a professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on international economic law. His current research focusses on the legal aspects of corporate finance. During the last years he published on a broad range of topics within the fields of company law, insolvency law and consumer law.

Diederik obtained his law degree at Ghent University in July 2005 (summa cum laude) and joined the Financial Law Institute as a research assistant afterwards. In June 2012 he successfully defended his PhD thesis regarding creditor protection in European company law (Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerp-Cambridge, Intersentia, 2014, 824 p.).

He is a member of the Financial Law Institute (2005), of the Belgian National Centre for Company Law (2014), of the Interuniversity Centre for Consumer Law (2014) and of the Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (2015).

emmanuel-leroux

meester Emmanuel Leroux

advocaat-vennoot, Laga

Emmanuel is a member of the Corporate-M&A department.

He focuses on general corporate law advisory, family businesses, capital markets transactions, M&A, and corporate litigation. He also has a particular expertise in corporate governance.

Emmanuel is a regular lecturer at academic and commercial seminars and published several articles on corporate law and corporate governance.

Related topics:

christoph_michiels

meester Christoph Michiels

advocaat-vennoot, Laga

Christoph is a member of the Corporate-M&A department.

His work is focused on corporate and financial law, M&A, private equity/venture capital and capital market transactions, areas on which he has written a number of publications. Over the past years, he has been involved in a number of large scale national and international M&A transactions and advised on several initial (IPO) and secondary offerings.

Christoph is a recommended lawyer in the Legal 500 guide.

Related topics:

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

De obligatielening: een praktijkgericht overzicht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

vennootschap-in-pocket-2017

Vennootschap in pocket 2017/1

Wolters Kluwer

Het bedrijfsleven vindt in Vennootschap in pocket al jaren zijn dagelijkse gids binnen de regelgeving voor het vennootschapsleven. Dit boek bevat naast de geactualiseerde wetteksten ook de praktische toelichtingen betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het vennootschapsrecht en de fiscaliteit van de ondernemingen. Deze worden aangevuld met de nieuwe fiscale en financiële kerncijfers.

Het eerste deel bespreekt de boekhoudkundige regels voor vennootschappen, evenals de jaarrekening.
Het tweede deel bevat het Wetboek van Vennootschappen, haar uitvoeringsbesluit en bespreekt daarnaast ook de verschillende vennootschapsvormen.
Het derde deel behandelt alles ivm de inkomstenbelastingen.
Deel vier verzamelt de verschillende nuttige cijfers (van gezondheidsindex tot registratierechten).

Roger Tiest is bedrijfsrevisor, bestuurder bij Callens, Pirenne & co, en is erkend commissaris NBB/FSMA. Hij is professor aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Met Vennootschap in pocket biedt hij sedert vele jaren een praktijkgerichte en geactualiseerde documentatie aan kaderleden, accountants en auditors.

wetboek-vennootschappen-verenigingen

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2016-2017

Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen. Zo bevat dit ene boek ondermeer de volledige tekst van de overname- en transparantiewetgeving, de nieuwe vzw-wet en de recent gewijzigde artikels uit het Wetboek van Vennootschappen.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

actuele_problemen_financieel_vennootschaps_fiscaal_recht

Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht 2017

Intersentia

Gedurende 30 jaar kwam de Werkgroep Financieel Recht, onder de deskundige en bezielende leiding van professor Herman Braeckmans, geregeld bijeen om materies van financieel- en vennootschapsrechtelijke aard te bespreken en te becommentariëren, gastsprekers uit te nodigen en over de financiële en vennootschapsactualiteit van gedachten te wisselen. Dit unieke initiatief heeft over de jaren een steeds groeiend succes gekend, wat bewijst dat het aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Om dit te vieren, aan de vooravond van het emeritaat van de initiatiefnemer, werd een feestbundel samengesteld. De auteurs zijn allen oud-studenten van de Grondige studie financieel recht aan de UAntwerpen. Zij weerspiegelen het gehele spectrum van het juridische beroepenveld. Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin. 

Het boek beantwoordt daarmee dan ook perfect aan de behoefte van de advocaat, magistraat of bedrijfsjurist die op de hoogte wenst te blijven van de recente evoluties en knelpunten in deze belangrijke en boeiende rechtstak.

wet_duiding_financie-le_markten_en_diensten

Wet en Duiding Financiële Markten en Diensten 2016

Larcier

Economisch recht bundelt en bespreekt de wet- en regelgeving m.b.t. de financiële markten, de marktregulering, en de openbare uitgifte en gelijkgestelde verrichtingen.

Het  vormt  een consistente verzameling van wetteksten, die voor de grote meerderheid van een commentaar zijn voorzien.

De financiële wetgeving is in deze bundel samengebracht in vier hoofdstukken: 
(I) organisatie van het toezicht, 
(II) financiële markten (marktregulering, openbare aanbieding van  beleggingsinstrumenten, en marktmisbruik), 
(III) aanbieders van financiële diensten (waar zowel banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen zijn opgenomen, als financiële tussenpersonen), 
en 
(IV) financiële diensten en producten (bank- en beleggingsdiensten, diensten van collectief beheer, bescherming van deposito's en financiële instrumenten).

corporate_governance_banken

Corporate governance in banken 2016

Intersentia

Financiële instellingen worden de laatste jaren geconfronteerd met een pak nieuwe regels. Sinds 1 januari 2014 werden de nieuwe Europese CRD IV regels voor banken van toepassing. Daarnaast werkt Europa nog aan andere werven, zoals het eengemaakte bankentoezicht en de afwikkeling van banken in financiële moeilijkheden. In CRD IV wijt de Europese wetgever het recente falen van een aantal financiële instellingen, en de systeemcrisis die daar wereldwijd uit is voortgekomen, deels aan tekortkomingen inzake corporate governance. België koos voor de vlucht vooruit met een ambitieuze nieuwe bankenwet, die ook nieuwe regels inzake corporate governance met zich meebracht. 

Met bijdragen van Michel Flamée, Paul Jorion, Christoph Van der Elst, Tom Snels, Jeroen Delvoie en Tina Coen, Ludo Cornelis en Heleen De Bock, Merel Pieters en Jo Swyngedouw, Koen Byttebier, Alain François en Tom Wera, en een slotwoord van Koen Geens.

vennootschapskapitaal_schuldeisers

Vennootschapskapitaal en schuldeisers 2014

Intersentia

Het maatschappelijk kapitaal vervult een centrale rol op het vlak van de bescherming van vennootschapsschuldeisers. Sinds enige tijd staat de gedachte van schuldeisersbescherming op basis van de kapitaalfiguur evenwel onder toenemende druk. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor de nieuwe en vernieuwende analyse van de Belgische en Europese kapitaalregelen die dit lijvige boek biedt.

Het eerste deel bespreekt de huidige Europese en Belgische regelen inzake kapitaalvorming en kapitaalbehoud. Alle belangrijke evoluties die zich op dit vlak gedurende het voorbije decennium in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer hebben voorgedaan, komen daarbij aan bod. De rode draad doorheen deze analyse is de vraag in welke mate deze kapitaalregelen effectieve instrumenten zijn ter bescherming van vennootschapsschuldeisers.
In een tweede deel worden de verschillende alternatieven voor de bestaande benadering van deze problematiek met eenzelfde kritische zin geanalyseerd. Onder meer de volgende topics komen daarbij aan bod: het belang van openbaarmakingsverplichtingen en negatieve zekerheden (covenants), de rol van het vennootschapsbestuur bij dreigende insolventie (wrongful trading) en de verschillende manieren waarop uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden ingeperkt (solvency tests).

Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.

obligatielening

De obligatielening 2017

Intersentia

Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent. De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk. Daarnaast komen echter ook de relevante bepalingen uit het verbintenissenrecht, het kredietrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het consumentenrecht en het fiscaal recht aan bod. De lezer beschikt op die manier over een volledig en systematisch overzicht van deze complexe materie.

Het boek kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen een aantal leden van het Instituut Financieel Recht (UGent) en enkele specialisten van het advocatenkantoor Laga. In de lijn van deze gemengde samenstelling van de auteursequipe zijn de ambities van dit boek tegelijk academisch en praktijkgericht van aard. Getuige daarvan zijn de talrijke voorbeelden en clausules uit uitgiftevoorwaarden waarmee de juridische analyse wordt doorspekt. In diezelfde geest past ook de laatste Titel van het boek, die een samenvatting bevat van alle prospectussen die tussen 2011 en 2016 gepubliceerd werden naar aanleiding van publieke obligatie-uitgiftes van Belgische niet-financiële ondernemingen. Zodoende is dit boek een unicum in de Belgische rechtsliteratuur en een echte aanrader voor zowel de academicus als de practicus die op een of andere manier met obligaties in aanraking komt. 

Dit boek bevat bijdragen van Gert-Jan Audoore (Laga), Dieter Bruneel (Laga), Diederik Bruloot (UGent), Rik Galle (Laga), Laurent Godts (Laga), Simon Landuyt (UGent), Emmanuel Leroux (Laga), Kristof Maresceau (UGent/Laga), Christoph Michiels (Laga), David Roelens (Laga), Maxime Schurmans (Laga), Jonas Stevens (Laga), Werner Van Lembergen (Laga) en Saskia Verbeek (Laga). 

De individuele bijdragen werden tot een coherent geheel aaneengeschreven door Diederik Bruloot en Kristof Maresceau, beiden docent aan de UGent en lid van het Instituut Financieel Recht (IFR) en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV-CDS).

Praktische informatie

Tijdstip 18 oktober 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Groot-Bijgaarden De Waerboom
Prijs

210 EUR (excl btw)

345 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek De obligatielening 2017 (uitgave Intersentia ter waarde van 175€), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 juridische punten

3,5 uren aangevraagd

4 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Inschrijven | De obligatielening: een praktijkgericht overzicht - 18/10/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37