Tijdens deze studienamiddag worden alle “veiligheidsmechanismen” die een niet-betaalde verkoper (van roerende goederen) kan inroepen besproken, zowel deze die wettelijk voorzien zijn als deze die contractueel voorzien kunnen worden

Daarbij zal er ook aandacht geschonken worden aan de toekomstige wetgeving, zoals nieuw insolventierecht alsmede de vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek/het nieuwe verbintenissen- en contractenrecht (toekomstig boek VI in het B.W.).

DE sprekers zullen nagaan hoe positie van de niet-betaalde verkoper wettelijk beschermd wordt, hoe deze positie via contractuele bepalingen nog versterkt kan worden en waarbij niet enkel aandacht wordt besteed voor de situatie op vandaag, maar ook naar de toekomst kijken.

 

 

Sprekers

jurgen-egger

Meester Jürgen Egger

Advocaat-vennoot, Laga

Jürgen heads Laga’s Commercial, IP/ICT and Business Criminal law practices. He also leads the commercial law service line within the global Legal network.

Jürgen has extensive experience in advising Belgian and foreign companies in commercial and criminal law matters. His focus is on contract law, distribution law, market practices, pre-insolvency and insolvency, tort law and white collar crime. Jürgen advises and represents clients before both civil and criminal courts, and he is well-acquainted with arbitration proceedings.

Jürgen has published various articles on distribution law and criminal law and has lectured at the Hogeschool Ghent on tort law. He often speaks at national and international conferences and learning events. In 2004, Jürgen was appointed an expert-member of the Commission on Anti-Corruption at the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris.

Jürgen is highly recommended by Legal 500 as a specialist in fraud and white collar crime.

jasmijn-verraes

Meester Jasmijn Verraes

Senior associate, Laga

Meer informatie volgt ...

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Beschermingsmechanismen van de onbetaalde verkoper

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

beslagzakboekje2017

Beslagzakboekje 2018

Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2018 vindt u ondermeer:

  • de nieuwste rechtspraak over de wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
  • de gewijzigde voorlopige tenuitvoerlegging
  • de burgerlijke boete (art. 780bis Ger.W.) in het beslagrecht 

De stof is bijgehouden tot medio 2017 (rechtsleer en rechtspraak) en 9 januari 2018 (wetgeving).

duiding-koop-verkoop-van-onroerende-goederen-2017

Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen 2018

Larcier

Elke jurist dient vraagstukken inzake koop op te lossen, maar dient daartoe dikwijls meerdere boeken te raadplegen.
Duiding Koop-verkoop biedt in 1 boek een volledige oplossing voor elke jurist, in het bijzonder de rechtspracticus.

Originele multidisciplinaire aanpak:

Onder de noemer ‘koop-verkoop van onroerende goederen’ wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met deze rechtsfiguur betrokken
Een multidisciplinair team van juridische specialisten belicht alle toepasselijke regelgeving uit, o.m.,  het burgerlijk, gerechtelijk, economisch, financieel, fiscaal, notarieel en administratief recht, insolventierecht en internationaal recht  in functie van het thema koop-verkoop van onroerende goederen. Zowel de wet, als de duiding komen aan bod.

Inhoud:

I. Koop Gemeen Recht

II. Koop en het algemene verbintenissenrecht

III. Koop en het WER    

IV. Koop en het personen- en familierecht       

V. Raakvlakken met enkele andere overeenkomsten  

VI. Koop en het zakenrecht en het zekerheidsrecht     

VII. Koop op plan           

VIII. Koop en Gerechtelijk recht             

IX. Koop en notariële aansprakelijkheid              

X. Koop en voorkooprechten   

XI. Koop en insolventie

XII. Koop en administratiefrecht      

XIII. Koop en fiscaliteit

XIV. Koop en Internationaal Privaatrecht  

eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

Wolters Kluwer

Eigendomsvoorbehoud is voor de commerciële praktijk van groot belang: het staat in de algemene voorwaarden bij vele koopovereenkomsten en heeft tot doel om zekerheid te verlenen aan de verkoper. Toch is de zekerheid soms precair. Er kunnen allerhande feitelijke en juridische problemen ontstaan die de uitwerking van het eigendomsvoorbehoud kunnen blokkeren of bemoeilijken. 

Dit werk biedt een omvattende analyse van de diverse problemen die bij eigendomsvoorbehoud kunnen rijzen. Ook de contractuele mogelijkheden om de problemen te voorkomen komen hierbij aan bod. Het is een voor de praktijk uiterst belangrijk naslagwerk.

roerende-zekerheden-na-de-pandwet

Roerende zekerheden na de Pandwet 2017

Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

de-exclusiviteit-van-het-eigendomsrecht

De exclusiviteit van het eigendomsrecht 2016

Intersentia

Exclusiviteit is één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht: slechts één persoon kan de volheid van bevoegdheden over een zaak uitoefenen. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat verschillende personen eigendomsaanspraken doen gelden op eenzelfde zaak.

In dit boek wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren: de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud, de eigendomsoverdracht tot zekerheid, het restlegaat, aanwas en tontine, enz. 

Daarnaast wordt ook de trust uitvoerig bestudeerd, waarbij de auteur de klassieke civielrechtelijke bezwaren, vooral omwille van de vermeende eigendomssplitsing, ontkracht. Andere tendensen zoals de opmars van een socialer (gedeeld) eigendomsbegrip en de evolutie richting eeuwigdurende gebruiksrechten worden eveneens aan het exclusiviteitsbeginsel getoetst. 

De auteur zet nieuwe bakens uit voor een fundamenteel concept van ons vermogensrecht met de nodige aandacht voor de toepassing in de dagelijkse rechtspraktijk en biedt zo nieuwe mogelijkheden aan rechtspractici. 

Praktische informatie

Tijdstip 18 april 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

 

3 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

 

Inschrijven | Beschermingsmechanismen van de onbetaalde verkoper, vandaag en morgen - 18/04/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37