Tijdens deze studiedag wordt geanalyseerd hoe een onderneming het aanwezige cliënteel, haar knowhow en geheimen optimaal kan beschermen. Zowel de wettelijke als de contractuele bescherming komen aan bod.


Deelnemers kunnen het boek 'Bescherming van cliënteel' van mr. Dave Mertens, spreker tijdens deze studiedag en dat de basis was van vroegere opleidingen van M&D Seminars aankopen mits gunsttarief. Dit boek biedt immers een uitgebreide schat aan informatie voor advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en eenieder die in contact komt met de juridische bescherming en waardering van cliënteel. De heldere stijl en de grondige analyses van de auteur maken van dit boek een onmiskenbaar standaardwerk. Tijdens deze studiedag krijgt de rechtspracticus een analyse van een aantal geselecteerde items, die uiteraard ook in het betreffende boek uitgebreid aan bod komen.

Sprekers

profile_placeholder

meester Herman De Bauw

advocaat-vennoot , Eubelius

meester Herman De Bauw

advocaat-vennoot Eubelius

profile_placeholder

de heer Eric Dursin

raadsheer in het hof van beroep te Gent

de heer Eric Dursin

raadsheer in het hof van beroep te Gent

profile_placeholder

meester Dave Mertens

advocaat, Schoups

meester Dave Mertens

advocaat Schoups

Programma

09:30 - 10:00
Onthaal | koffie en registratie eerste sessie
10:00 - 11:30

Sessie 1 | Cliënteelbescherming en onrechtmatige mededinging

meester Herman De Bauw
11:30 - 11:45
Pauze | Registratie sessie 2
11:45 - 13:15

Sessie 2 | Niet-concurrentie bij overdracht van onderneming (handelszaak of aandelen)

de heer Eric Dursin
13:15 - 14:15
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie sessie 3
14:15 - 15:45

Sessie 3 | Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen

meester Dave Mertens
15:45 - 16:00
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

marktpraktijken_intellectuele_eigendom_mededinging

Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging 2017

Wolters Kluwer

Dit Jaarboek bevat een selectie van gerechtelijke beslissingen uitgesproken in het betrokken jaar in het kader van de Boeken IV ‘Bescherming van de mededinging’, VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ en XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek Economisch Recht. Verschillende uitspraken zijn voorzien van een commentaar door experten uit zowel de academische wereld als de praktijk.

codex-economisch-recht-2017

Codex economisch recht 2017

Wolters Kluwer

De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2017 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Zo zijn naast het Wetboek van economisch recht onder meer ook het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen, de Faillissementswet, de WCO en de Verdragen van de Europese Unie opgenomen.

De Codex Economisch Recht neemt enkel de wettekst op om zo de omvang beperkt te houden en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Elke akte heeft een uniek nummer waarmee u deze snel kan opzoeken in de databank Jura en zo de meest actuele (of vorige) versies kan raadplegen.

actualia-economisch-recht-en-consumentenbescherming-2017

Actualia economisch recht en consumentenbescherming 2017

Intersentia

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.

Eerst krijgt de voorgenomen wetgeving tot modernisering van het ondernemingsrecht aandacht. Zij vergroot onmiskenbaar de greep van het economische recht op natuurlijke en rechtspersonen, waaronder niet in het minst de vrije beroepsbeoefenaars. Vrije beroepsbeoefenaars hebben onder impuls van Europese wetgeving ruime informatieverplichtingen ten aanzien van de consument en andere geadresseerden. Deze informatieplicht wordt in het Cahier toegelicht. Daarnaast stelt het Hof van Justitie in het arrest Vanderborght dat absolute reclameverboden voor activiteiten van vrije beroepsbeoefenaars niet kunnen. De gevolgen van dit arrest worden eveneens gepreciseerd.

Ook op het terrein van handelspraktijken blijft het Hof van Justitie actief. Bijgevolg krijgen enkele recente evoluties met betrekking tot misleidende (vergelijkende) reclame alsook op het gebied van onrechtmatige bedingen hun beslag in dit Cahier.

101-juridische-vragen-over-concurrentie-2016

101 juridische vragen over concurrentie 2016

Intersentia

Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.

Al deze vragen worden op een heldere en bondige wijze beantwoord door een equipe van ervaren advocaten, allen verbonden aan het advocatenkantoor CMS.

De duidelijke meerwaarde van dit handige boek ligt in de multidisciplinaire benadering van het thema vanuit zowel het vennootschapsrecht, het sociaal recht, het handelsrecht als het mededingingsrecht.

commercial-practices-2016

Commercial practices 2016

Larcier

De tweede editie van Commercial practices biedt een volledig, maar toch compact, op de praktijk gericht boek waarin alle relevante aspecten van marktpraktijken worden behandel, zoals nu opgenomen in het Wetboek Economisch Recht en in verwante wetgeving, waaronder deze mbt e-commerce en  mbt specifieke sectoren: financiële diensten, reizen en onderwijs.

Het boek geeft goed gedocumenteerde antwoorden, die gebaseerd zijn op een analyse van zowel Europese als Belgische bronnen, op vragen die zakenlui en bedrijfsjuristen zich vaak stellen over de regelgeving met betrekking tot adverteren, promoties, eerlijke marktpraktijken en eerlijke concurrentie.

De tweede editie verwerkt de nieuwe regels uit het Wetboek van Economisch Recht. Wijzigingen resulteren voornamelijk uit Boek VI inzake marktpraktijken en consumentenbescherming en Boek XIV over marktpraktijken en vrije beroepsbeoefenaars, maar ook de regels inzake elektronische economie komen aan bod. Daarnaast besteedt het boek aandacht aan de vernieuwde procedurele bepalingen en Europeesrechtelijke ontwikkelingen die rechtstreeks van invloed zijn op marktpraktijken.

bescherming-clienteel

Bescherming van cliënteel

Intersentia

Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
Na een definitie te hebben gegeven van wat cliënteel is en waar men de bescherming uit kan putten, staat de auteur in een eerste deel stil bij de vrije en eerlijke mededinging enerzijds en de bescherming van cliënteel anderzijds. In een tweede deel komt de cliënteelbescherming ten aanzien van de overheid aan bod: het Decreet d’Allarde, het Unieverdrag van Parijs, het EVRM, de Grondwet, de communautaire en fiscale rechtspraak evenals het herstel van cliënteelschade worden hierbij minutieus ontleed. Vervolgens besteedt D. Mertens in twee zeer heldere en praktische delen aandacht aan enerzijds de cliënteelbescherming en onrechtmatige mededinging en anderzijds de cliënteelbescherming in het kader van de handelszaak.
Ook de talrijke problemen die zich voordoen bij de bescherming en de vergoeding van cliënteel bij handelstussenpersonen worden uitgebreid besproken: zowel de exclusieve concessiehouder als de handelsvertegenwoordiger en de handelsagent passeren de revue, net zoals de vergoeding van cliënteel naar gemeen recht.
Dit boek biedt een uitgebreide schat aan informatie voor advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en eenieder die in contact komt met de juridische bescherming en waardering van cliënteel. De heldere stijl en de grondige analyses van de auteur maken van dit boek een onmiskenbaar standaardwerk.

‘Het boek verdient een voorname plaats in de bibliotheek van al wie beroepshalve te maken heeft met het mededingingsrecht en het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord’.
Eric Dursin in RW 6, jrg. 75

Praktische informatie

Tijdstip 8 februari 2018 9.30u - 17.00u
Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

210 EUR (excl btw)

350 EUR (excl btw)

300 EUR (excl btw)

440 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

per 2 sessies (halve dag), inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

per 2 sessies (halve dag), inclusief het boek ‘Bescherming van cliënteel’, documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

voor 3 sessies (hele dag), inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

voor 3 sessies (hele dag), inclusief het boek ‘Bescherming van cliënteel’, documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR/IAB

FSMA

3 punten / 2 sessies

3,5 uren / 2 sessies

1,5 punten voor bank | verzekering voor sessie 3

Inschrijven | Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie - 08/02/2018

Kies hieronder welke 2 of 3 sessies u wenst te volgen en of u het boek 'Bescherming van cliënteel' wenst te ontvangen.
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37