Bedrijfsgeheimen zijn voor veel ondernemingen de basis van hun succes en dus ook de reden waarom deze moeten afgeschermd blijven van de buitenwereld om de economische waarde ervan niet in het gedrang te brengen.

Nochtans is het niet ondenkbaar dat derden op onrechtmatige wijze kennis proberen te nemen van gevoelige informatie, terwijl een onderneming in de praktijk een aantal van haar bedrijfsgeheimen al dan niet op beperkte schaal moet verspreiden aan onmisbare economische actoren zoals bedrijfsleiding, werknemers, aandeelhouders, bepaalde klanten of leveranciers. Ook bij negotiaties in het kader van een aandelenverkoop of (gedeeltelijke) overdracht van activa rijst de vraag in welke mate een onderneming haar bedrijfsgeheimen kan beschermen tegen deloyaal gedrag van geïnteresseerden.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgericht overzicht van de mogelijke beschermingstechnieken, alsook van de acties bij inbreuken en dit zowel vanuit handels-, sociaal- en vennootschapsrechtelijke invalshoek. Uiteraard wordt volop aandacht besteed aan de Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) en de omzetting ervan, die besproken wordt onder huidig en komend recht.

Sprekers

koen-de-winter

Meester Koen De Winter

Advocaat-vennoot, Baker McKenzie

Biography
Koen De Winter chairs the Intellectual Property Practice Group in Belgium, and co-chairs the Dispute Resolution Practice Group. He concentrates on IP, litigation, and commercial law, and is consistently mentioned in Chambers Global, Legal 500 and other publications. He joined the Firm in 2002 as a lateral partner.

Practice Focus
Mr. De Winter's practice focuses on intellectual property, dispute resolution, trade and commerce.

Representative Legal Matters
- Advising and conducting litigation on the full spectrum of IP related matters, trade secrets and unfair competition.
- Advising and conducting litigation and arbitration regarding civil, commercial and corporate disputes.
- Counseling on a wide range of commercial matters, including distribution law, supply and services agreements, advertising and fair trading.

Professional Associations and Memberships
- Arbitration Chamber of Commerce in Antwerp - Member
- International Trademark Association (INTA) - Member
- Benelux Association for Trademarks and Design Law (BMM) - Member
- Licensing Executive Society International (LESI) - Member
- Association of European Trademark Owners (MARQUES) - Member
- Alumni Association of the College of Europe - Member

Admissions
Antwerp -Belgium (1981)

Education
College of Europe, Bruges (Advanced European Studies magna cum laude) (1980)
University of Antwerp (Law Degree magna cum laude) (1979)

Languages
- Dutch
- English
- French
- German

brussels_burg_sebastian_14059

Meester Sebastian Burg

Advocaat, Baker McKenzie

Biography
Sebastian Burg is a partner in Baker McKenzie’s Employment Practice Group in Brussels. He joined the Firm in 2001 and advises domestic and multinational corporations on all areas of Belgian and EU individual and collective employment law. Mr. Burg regularly speaks in seminars and workshops on different topics related to his practice.

Practice Focus
Mr. Burg's practice focuses on employment contracts, international employment, employment termination, collective lay-off and closing of enterprises, industrial relations and industrial actions. He also handles negotiations with unions on collective bargaining agreements, transfers of undertaking, employment aspects of mergers and acquisitions and outsourcing, executive compensation, corporate governance and non-compete and restrictive covenants. Mr. Burg represents domestic and multinational corporations before the Belgian courts in employment litigation.

Professional Associations and Memberships
- Social Law Association - Member
- Association of Belgian Labour Law Practitioners - Member
- Labour Law Institute of the KULeuven - Former Teaching/Research Assistant

Admissions
Brussels -Belgium (2001)

Education
- Catholic University of Leuven (LL.B. cum laude) (1999)
- Granada University (Erasmus exchange program) (1998)

Languages
- Dutch
- English
- French

olivier-van-den-broeke

Meester Olivier Van den Broeke

Advocaat, Baker McKenzie

 

Meer informatie volgt ...

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Bedrijfsgeheimen

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

marktpraktijken

Marktpraktijken RABG 2017/5

Larcier

RABG 2017/5 bevat geannoteerde rechtspraak over diverse items van MARKTPRAKTIJKEN: Stakingsvordering: belang; Afwerving cliënteel/leveranciers; Misleidende reclame; Vergelijkende reclame; Afbrekende reclame; Aanhaking,...

101-juridische-vragen-over-concurrentie-2016

101 juridische vragen over concurrentie 2016

Intersentia

“Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.” 
(art. II.3 Wetboek van economisch recht)

Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen. 

Al deze vragen worden op een heldere en bondige wijze beantwoord door een equipe van ervaren advocaten, allen verbonden aan het advocatenkantoor CMS.

De duidelijke meerwaarde van dit handige boek ligt in de multidisciplinaire benadering van het thema vanuit zowel het vennootschapsrecht, het sociaal recht, het handelsrecht als het mededingingsrecht.

concurrentie-en-afwerving

Concurrentie en afwerving 2016

Wolters Kluwer

Concurrentie en afwerving komen meer en meer in de aandacht. Dat is zeker het geval gelet op de huidige mobiliteit op de arbeidsmarkt. Werkgevers trachten werknemers te overtuigen om bij hen te komen werken, maar wensen niet dat deze werknemers later de opgedane kennis in hun nadeel gaan gebruiken. Het is om die reden dat werkgevers vragen hoe zij kunnen voorkomen dat werknemers snel vertrekken en hoe zij kunnen verhinderen dat (ex-)werknemers bij concurrenten in dienst treden en hun kennis voor deze concurrenten aanwenden.

In dit werk wordt nagegaan onder welke voorwaarden concurrentie en afwerving zijn toegelaten en wat mogelijke actiemiddelen van de (ex-)werkgever zijn om de nadelige gevolgen ervan in te perken.

zakengeheim

Zakengeheim 2012

Die Keure

De economische waarde van een zakengeheim vloeit voort uit het feit dat geïnteresseerde derden er niet op eenvoudige wijze kennis van kunnen nemen. Een rationele ondernemer schermt zijn zakengeheimen dan ook af van de buitenwereld om de economische waarde ervan niet in het gedrang te brengen. 

Sommige derden schrikken er echter niet voor terug om op onrechtmatige wijze kennis te nemen van de informatie door de veiligheidsmaatregelen van de ondernemer te omzeilen of te doorboren. De ondernemer kan voor de economische exploitatie van de informatie bovendien genoodzaakt worden om zijn zakengeheimen op beperkte schaal te verspreiden aan onmisbare economische actoren zoals werknemers, potentiële klanten of leveranciers. De vraag rijst op welke wijze de ondernemer zijn zakengeheimen kan beschermen tegen deloyaal gedrag van deze vertrouwelingen. 

Bovendien wordt in de praktijk vaak gesteld dat de betrokkenheid bij een burgerrechtelijke respectievelijk administratiefrechtelijke procedure of de mededeling van het zakengeheim aan de overheid de snelste en meest zekere manieren zijn om een zakengeheim teniet te zien gaan. Het procedurele luik van dit boek onderzoekt in hoeverre deze vrees terecht is en wat voor instrumenten het recht biedt om het zakengeheim alsnog te vrijwaren in deze context. 

beëindiging-van-het-vennootschapsmandaat

Beëindiging van het vennootschapsmandaat 2017

Larcier

Het werk bespreekt de formaliteiten die moeten worden nageleefd per mandaat en vennootschapsvorm; de risico's bij niet-correcte uitvoering, de gevolgen, eventuele belangenconflicten, ontslagbescherming, de aanvechting van het zelfstandige statuut.

Praktische informatie

Tijdstip 24 april 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

 

Inschrijven | Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken? - 24/04/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37