Specialisten geven u een actuele round-up van diverse aspecten van het distributierecht.

Handelsagentuur en franchising zijn zonder enige twijfel zeer belangrijk in het commerciële leven, zodat de praktijkjurist bestendig nood heeft aan een gedetailleerde opvolging van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer ter zake.

Tijdens het eerste deel van deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen in die materie en wordt de evolutie van de rechtspraak inzake de meest prangende vraagstukken inzake handelsagentuur en franchise uiteengezet.

Tijdens het tweede deel staan we stil bij de verschillende elementen die de keuze van handelaars voor het ene of andere distributiemodel laat kiezen. Er wordt ingegaan op de mogelijkheid om het distributiecontract aan te passen aan het bedrijfsmodel, onder meer inzake voorraadbeheer, management van vastgoed, financiële risico’s en de juridische gevolgen van elke keuze.

Sprekers

stijn-claeys
Meester Stijn Claeys
Advocaat-vennoot, Racine

°1979

Opleiding
Licentiaat in de rechten, K.U.Leuven (2002)
Doctor in de rechten, K.U.Leuven (2009)

Advocaat sinds 2008
Lid van de Belgische Franchise Federatie en van de Vereniging voor de studie van het mededingingsrecht
Docent Lessius Business School Antwerpen (Handelsrecht), GroepT Leuven (Economisch Recht) (2008 - 2015)
Doctoraats assistent KUL (2002 - 2008)

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Distributierecht, Marktpraktijken, Data Protection en Privacy, Handelshuur, Leasing en Mededingingsrecht, Handels- en economisch recht

Lees meer
koen_de_bock
Meester Koen De Bock
Advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

Training
Master in law , UG, 1991, magna cum laude, DES Droit des Affaires Université Panthéon-Sorbonne Paris I (1992)

Career
1992 - present :

Lawyer at the Ghent bar:

  • 1992 - 2000 : associate Loeff Claeys Verbeke
  • 2000 - 2004 : associate and partner Laga & Philippe
  • 2004 – present : founder and associateDe Bock & Baluwé advocaten

Speaker on seminars on distribution law

Specialization

- Contract law

- Distribution law

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers
13:30 - 17:15

Actuele tendensen in het distributierecht

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

distributieovereenkomsten
Distributieovereenkomsten
Larcier

Dit boek bevat een grondige en praktische studie van het Europees, Belgisch en Nederlands mededingingsrecht en handelsrecht van toepassing op distributieovereenkomsten.

De auteurs delen hun analysekader en praktische oplossingen voor  concrete vraagstukken met de lezer. Het boek vormt op die manier een  unieke combinatie van academische toelichting en praktijkervaring,  waardoor het een onmisbaar instrument is voor iedere advocaat, jurist en student die met distributieovereenkomsten in aanraking komt.

Het boek kadert in een pan-Europees publicatieproject met als kern de
derde editie van “Vertical Agreements in EU Competition Law” (uitgegeven bij Oxford University Press). Samen met lokale publicaties in meer dan 15 Europese landen vormt dit werk het Belgisch en Nederlands luik van dat pan- Europees publicatieproject.

Door middel van praktische en sprekende voorbeelden voor de rechtspracticus biedt het werk een praktische leidraad bij het opstellen en checken van de meest voorkomende distributieformules, zoals exclusieve distributie, selectieve distributie, met inbegrip van veelvoorkomende formats zoals franchise, agentuur en internetverkoop.

De Belgisch-Nederlandse auteursequipe is samengesteld uit specialisten:
Filip Tuytschaever is professor mededingingsrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Frank Wijckmans is professor aan de Brussels School of Competition. Beide auteurs zijn advocaat en stichtend vennoot van het advocatenkantoor contrast. 
Beide auteurs zijn gespecialiseerd in het Europees en Belgisch mededingingsrecht.
Minos van Joolingen en Silvia Vinken zijn advocaat en vennoot in advocatenkantoor Banning. Esra van der Wolk is advocaat bij Banning.
Zij zijn gespecialiseerd in het Europees en Nederlands mededingingsrecht.

Lees meer
european-distribution-law-2017
European Distribution Law 2017
Larcier

European Distribution Law provides a wide-ranging review of the European rules on rules relating to distribution: exclusive purchase and exclusive supply, exclusive and selective distribution, motor vehicle distribution, franchises, commercial agents. Using case law, legislative and regulatory sources, European Distribution Law provides an interpretation of the various complex rules for a better understanding of how they can interact and develop.

The book is intended for legal professionals, academics and students.

Korte inhoud

Chapter 1 Introduction
Chapter 2 Applicability of competition law to vertical agreements
Chapter 3 Control of vertical restraints
Chapter 4 Exclusive purchase/Exclusive supply
Chapter 5 Exclusive distribution agreements
Chapter 6 Selective distribution
Chapter 7 Motor vehicle distribution agreements
Chapter 8 Franchising
Chapter 9 Commercial agents

Appendix 1 Regulation (EU) No 330/2010
Appendix 2 Guidelines No 2010/C 130/01
Appendix 3 Regulation (EU) No 461/2010
Appendix 4 Supplementary Guidelines No 2010/C 138/05
Appendix 5 Directive No 86/653 (EEC)
Table of abbreviations
Index

Lees meer
handelsagentuur
Handelsagentuur 2015
Wolters Kluwer

De Wet van 2 april 2014 brengt de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomsten nagenoeg woordelijk onder in Titel 2, Boek I en Titel 1, Boek X van het Wetboek van Economisch Recht (‘de Handelsagentuurwet’). Dit was voor de auteurs reden genoeg om hun reeds bestaande en alom gewaardeerde, losbladige artikelsgewijze commentaar bij de Handelsagentuurwet te actualiseren en in boekvorm te gieten. Het resultaat is een gedetailleerde en kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer ter zake.

Geen enkel aspect inzake de handelsagentuurovereenkomst blijft onbesproken. Dit maakt het boek tot een alomvattende en overzichtelijke commentaar die het een onontbeerlijk instrument maakt voor iedereen die in de praktijk met deze materie geconfronteerd wordt.

Lees meer
franchising-2009
Franchising 2009
Die Keure

Franchising is vandaag meer dan ooit actueel. De Amerikaanse distributietechniek wordt gekenmerkt door een spanningsverhouding tussen de zelfstandigheid van de franchisenemer en de afhankelijkheid van de franchisegever. Stijn Claeys biedt u met zijn proefschrift een actuele, omvattende juridische bijbel over de franchiseovereenkomst. Hij tilt met deze publicatie de hedendaagse rechtsleer inzake franchising op een wetenschappelijk niveau aan de hand van een zorgvuldig functioneel rechtsvergelijkend onderzoek naar Duits en Frans recht. Tegelijk blijft dit werk erg praktijkgericht.

Lees meer
precontractuele-informatie-in-het-kader-van-commerciële-samenwerkingsovereenkomsten
Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkings-overeenkomsten
Wolters Kluwer

Titel 2 van Boek X van het Wetboek Economisch Recht (WER) omvat de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Bij de omzetting van de (oude) wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten heeft de wetgever van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan Titel 2 Boek X WER. Deze wijzigingen zijn zowel het gevolg van de inzichten over de jaren in de rechtspraak en rechtsleer als van de concrete adviezen van de Arbitragecommissie, een specifiek adviesorgaan opgericht krachtens de wet van 19 december 2005.

 De regels van Titel 2 Boek X WER zijn vrij technisch en complex. De onderliggende doelstelling is dat echter niet: in essentie dienen deze regels degene die het recht verkrijgt om een commerciële formule te gebruiken te beschermen door aan de rechtsverlener strikte precontractuele informatieverplichtingen op te leggen. De auteur tracht op een overzichtelijke wijze deze regels te duiden en, waar nodig, de nodige verbanden te leggen tussen de verschillende wetsartikelen. De relevante (Belgische) vonnissen en arresten komen al dan niet summier aan bod. Waar relevant, beschrijft de auteur ook de verschillende opvattingen in de doctrine.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 25 oktober 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

209 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Actuele tendensen in het distributierecht - 25/10/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer