Het wegtransportrecht is een complexe materie. Bovendien staat de actualiteit niet stil.

Tijdens dit webinar wordt een overzicht geboden van de recente ontwikkelingen in de dynamische sector van het wegtransportrecht.

Het nationaal en internationaal wegvervoer is dan ook onderworpen aan belangrijke en complexe regels: transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs moeten zich hieraan houden om hun eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en hun lading niet in gevaar te brengen.

Een hot topic in het wegtransportrecht betreft daarbij ladingzekering. Dit betreft een probleem niet enkel voor de transporteur en bestuurder, doch ook meer en meer voor de verlader en dus voor elkeen die goederen laat vervoeren via een vrachtwagen.

De regionalisering van deze materie heeft de gewesten ertoe aangezet elk complexe regels in het leven te roepen, met 2 centrale ideeën:

 • Preventieve controles op een correcte belading en – zekering zijn mogelijk en worden met grote gestrengheid uitgevoerd, waarbij vrachtwagens en ladingen worden geblokkeerd met alle economische gevolgen van dien.
 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van alle betrokken partijen, van de chauffeur over de transporteur, tot de verpakker, belader en opdrachtgever wordt betrokken.

Het spreekt voor zich dat dit ernstige verschuivingen in de logistieke wereld met zich meebrengt, hetgeen enkel maar het belang van een gedegen kennis van deze voor velen ongekende regelgeving onderlijnt.

Tijdens dit webinar krijgt u ook een klare kijk op de juridische omkadering en alle verplichtingen. Bovendien hoort u welke aandachtspunten de overheidsdiensten en de parketten vooropstellen bij controles en vervolgingen en welke acties moeten genomen worden om onnodige aansprakelijkheden, boetes en schadeclaims te vermijden.

Programma

2 uur
 • Wegtransportrecht: situering en raakvlakken met verschillende rechtsdomeinen
 • Ladingveiligheid strafrechtelijk bekeken
 • Ladingveiligheid burgerrechtelijk bekeken

Sprekers

frederik-vanden-bogaerde
Meester Frederik Vanden Bogaerde
Advocaat, Transport Law Advisors

Personalia en functie:

 • Geboren te Bree op 24 juni 1974
 • Vennoot-zaakvoerder TLA BV BVBA
 • Toegelaten tot de balie sinds 1998

Opleiding:

 • Kandidaat in de moderne geschiedenis (KULAK, 1996)
 • Licentiaat in de rechten (KUL, 1998, onderscheiding)
 • Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken
Lees meer

Praktische informatie

Uitgezonden op 26 april 2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

2 punten

2 uren

1,5 uren

Extra

On demand webinar

U kan dit webinar aankopen en bekijken wanneer u wenst. U vindt uw aangekochte webinars terug via 'Mijn webinars'.

 • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille.

 • Wilt u meer opleidingen volgen, bekijk onze abonnementsformule.

Inschrijven