Onze maatschappij digitaliseert aan een snel tempo. E-commerce, mobiele applicaties en sociale netwerken beheersen ons dagelijks leven.

Advocaten en juristen worden steeds meer geconfronteerd met de juridische problemen die deze digitalisering met zich meebrengen. Ransomware, verkoop op afstand, privacy & vrije meningsuiting op sociale media en digitale bewijsmiddelen maken een steeds groter deel uit van de rechtspraktijk.

De tijd dat het internetrecht het ongereglementeerde wilde westen was is reeds lang voorbij. Het probleem is echter dat de wetgeving rond internetrecht erg verspreid staat zodat het moeilijk is om het bos door de datastromen te zien.

Deze studienamiddag heeft tot doel om de advocaten en praktijkjuristen te begeleiden in deze gevarieerde materie.

Sprekers

ruben-roex

Meester Ruben Roex

Advocaat, time.lex

Praktijkdomeinen

Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Vorige professionele ervaring

Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Opleiding

  • Master in de rechten - Magna cum laude, KU Leuven (2011)
  • Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde, KU Leuven (2009)

Toelatingen

Advocaat aan de Balie te Brussel

Recente publicaties

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers
13:30 - 17:15

Actualia recht en internet

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

the-platform-economy-2018

The platform economy 2018

Intersentia

On 20 December 2017 and 10 April 2018 respectively, the Court of Justice of the European Union passed two landmark cases on the legal status of internet platform Uber. The Court established that Uber does not merely provide an app, but rather offers a full transport service. Without Uber there would be no market for non-professional drivers using their own vehicles. Moreover, the platform exercises a decisive influence over the conditions under which drivers provide their service.

These rulings address the very core of several highly debated questions on the legal status of online intermediaries such as Uber, Airbnb and TaskRabbit. Is regulatory intervention needed to reap the potential benefits of the platform economy or to mitigate the potentially negative consequences of regulatory disruption? Can platforms be held liable for the proper execution of services provided by others? Does existing national regulation impose disproportionate market restrictions on innovators? Should we rethink labour protection and social security to address the potential loss of social protection of non-standard workers? How can revenue law be improved to tackle elaborate (international) schemes to avoid direct and indirect taxation?

Emerging platforms claim to create new market opportunities and to provide innovative solutions to improve social welfare. Conversely, the platform economy blurs established lines between traditional legal categories, such as business and consumer, personal and professional, and worker and contractor. Traditional regulation, which often focuses on balancing the interests of two contracting parties, is now confronted with the three-sided contractual relationship between a platform, a supplier and a user.

In this book, a panel of international legal experts unravel the legal status of online intermediaries – a thorny knot that legislators, judges and lawyers across the globe are facing.

praktijkboek-internetrecht-2017

Praktijkboek Internetrecht 2017

Wolters Kluwer

Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. E-commerce, mobiele applicaties en sociale netwerken beheersen ons dagelijks leven, zowel privé als professioneel. Juristen worden steeds meer geconfronteerd met juridische problemen die hierop betrekking hebben. De tijd dat het internet het ongereglementeerde wilde westen van het recht was, ligt ver achter ons. Nieuwe wetgeving inzake internetrecht rijst als paddestoelen uit de grond. Het grootste probleem hierbij is dat de wetgeving inzake internetrecht verspreid staat over de verschillende specifieke wetten.

Dit boek geeft een praktijkgericht overzicht van de meest relevante wetgeving inzake internetrecht. Achtereenvolgens wordt de consumentenbescherming bij verkoop op afstand en specifieke handelsrechtelijke regelgeving omtrent e-commerce besproken. Vervolgens wordt de wetgeving inzake privacyrecht en verwerking van persoonsgegevens behandeld, daarbij inbegrepen een uitgebreide analyse van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. Ten slotte worden concrete internetgerelateerde juridische problemen geanalyseerd in domeinen als het intellectuele eigendom, de online reclame en het burgerlijk bewijsrecht.

m-commerce

M-Commerce 2017

Intersentia

Kort na de e-commerce zet de m-commerce zich meer en meer door als dé nieuwe trend. Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Ondernemingen – en dan vooral de vele nieuwe spelers op de markt – pikken graag hun graantje mee. Voorbeelden zijn er reeds in overvloed:

- studenten blijven thuis en bestellen via een app wat ze wensen te eten. Hun maaltijd wordt zelfs aan de deur geleverd;
- de consument checkt dagelijks zijn rekening via de app van zijn bank en verricht zo ook zijn overschrijvingen;
- de Bancontact-app laat toe om via een smartphone betalingen te ontvangen of uit te voeren, zelfs tussen consumenten onderling;
- een toerist huurt via de Airbnb-app een kamer voor zijn volgende reis;
- klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via een app en QR-code kan men punten sparen …

Bij al deze praktijkvoorbeelden rijzen evenveel juridische vragen. Dit boek wil hierop een antwoord geven, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een start-up die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.

Dit boek bevat bijdragen van Dominique Blommaert, Nico Demeyere, Anne Demelenne, Bart Devoldere, Hervé Jacquemin, Andy Neuteleers, Ivo Van Bulck, Johan Vandendriessche, Ellen Vandingenen en Johan Vannerom.

marktpraktijken

Marktpraktijken RABG 2017/5

Larcier

Meer informatie volgt ...

commercial-practices-2016

Commercial practices 2016

Larcier

De tweede editie van Commercial practices biedt een volledig, maar toch compact, op de praktijk gericht boek waarin alle relevante aspecten van marktpraktijken worden behandel, zoals nu opgenomen in het Wetboek Economisch Recht en in verwante wetgeving, waaronder deze mbt e-commerce en  mbt specifieke sectoren: financiële diensten, reizen en onderwijs.

Het boek geeft goed gedocumenteerde antwoorden, die gebaseerd zijn op een analyse van zowel Europese als Belgische bronnen, op vragen die zakenlui en bedrijfsjuristen zich vaak stellen over de regelgeving met betrekking tot adverteren, promoties, eerlijke marktpraktijken en eerlijke concurrentie.

De tweede editie verwerkt de nieuwe regels uit het Wetboek van Economisch Recht. Wijzigingen resulteren voornamelijk uit Boek VI inzake marktpraktijken en consumentenbescherming en Boek XIV over marktpraktijken en vrije beroepsbeoefenaars, maar ook de regels inzake elektronische economie komen aan bod. Daarnaast besteedt het boek aandacht aan de vernieuwde procedurele bepalingen en Europeesrechtelijke ontwikkelingen die rechtstreeks van invloed zijn op marktpraktijken.

klassiek-speuren

Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs 2018

Intersentia

De procedureregels die de zoekingen naar strafrechtelijk relevante informatie vormgeven, zijn erg versnipperd en complex: de huiszoeking, de netwerkzoeking, de fouillering, de telefoon- en informaticatap, bijzondere opsporingsmethoden, ... Elke zoeking kent een eigen regime met specifieke voorwaarden. De meeste Europese staten kampen met dit probleem omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het legaliteitsbeginsel uit artikel 8, 2 EVRM streng interpreteert: het moet voor rechtsonderhorigen duidelijk zijn wanneer en hoe de overheid zich kan inmengen in hun privéleven. Een kluwen van regels dat bewijsvergaring moeilijk en inefficiënt maakt, is het resultaat. De digitalisering van bewijs maakt des te meer duidelijk dat de bestaande regels complex, onduidelijk, achterhaald en inconsistent zijn. Nu de wetgever met nog een nieuwe set regels het digitale speurwerk verder vormgeeft, wordt de complexiteit nog opvallender. 

Met een grote hervorming van het strafprocesrecht in het verschiet is het erg nuttig het volledige wetgevende regime over zoekingen naar strafrechtelijk bewijs onder de loep te nemen. Dit boek vat daarom aan met een analyse van het huidige juridische regime van de zoekingen. Vervolgens bestudeert de auteur de verschillende relevante mensenrechten, waarbij ze eerst ingaat op de positieve plicht van staten om een efficiënt strafrechtelijk onderzoek te voeren. Vervolgens komen de grenzen aan bod die de mensenrechten en andere fundamentele waarden (zoals het recht op privacy, zwijgrecht, beroepsgeheim en journalistiek bronnengeheim) aan het overheidsoptreden stellen. Daarnaast wordt ook een blik geworpen op de Amerikaanse bescherming tegen “unreasonable searches” en het Duitse grondrecht op de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatiesystemen. Uiteraard houdt de auteur ook de reactie op onrechtmatig verkregen bewijs tegen het licht. Op grond van deze analyse komt ze tot een concreet voorstel voor een nieuw juridisch kader voor de zoeking.

Tot slot spendeert de auteur bijzondere aandacht aan de internationale problematiek inzake zoekingen naar digitaal bewijs. De territoriale soevereiniteit komt immers steeds meer onder druk te staan door het wereldwijde internet, waarbij data over grenzen heen worden opgeslagen en diensten grensoverschrijdend worden aangeboden en geconsulteerd.

intermediary-liability-and-freedom-of-expression-in-het-eu

Intermediary liability and freedom of expression in the EU: from concepts to safeguards 2018

Intersentia

States increasingly delegate regulatory and police functions to Internet intermediaries. The delegation is achieved by providing an incentive in the form of conditional liability exemptions. In the EU, the exemptions enshrined in the E-Commerce Directive effectively require intermediaries to police online content if they wish to maintain immunity regarding third party content. Such an approach results in delegated private enforcement that may lead to interference with the right to freedom of expression. Involving intermediaries in content regulation may be inevitable. The legal framework, on which it is based, however, should come equipped with safeguards that ensure effective protection of the right to freedom of expression.

This book analyses the positive obligation of the European Union to introduce safeguards for freedom of expression when delegating the realisation of public policy objectives to Internet intermediaries. It also identifies and describes the safeguards that should be implemented in order to better protect freedom of expression.

In a time when these issues are of particular relevance, Intermediary liability and freedom of expression in the EU provides the reader with a broader perspective on the problem of delegated regulation of expression on the Internet. It also provides the reader with an up to date information on the discussions in the EU.

Praktische informatie

Tijdstip 12 december 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Actualia recht en internet - 12/12/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30