Opleidingen handels- en economisch recht

Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten

Actiemogelijkheden, sancties en schade- en kostenvergoedingen

13 maart 2019

De procedure van gerechtelijke reorganisatie anno 2019

Een synthese na de invoering van Boek XX

13 maart 2019

Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update?

Een praktijkgerichte analyse in het licht van een aantal (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht

20 maart 2019

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

20 maart 2019

De factuur

Overzicht en evoluties

22 maart 2019

Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik

Mogelijkheden en begrenzingen – praktijkgerichte benadering met nadruk op rechtspraak

28 maart 2019

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

29 maart 2019

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Overzicht en evoluties

2 april 2019

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

5 april 2019

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain

Wegwijs in nieuwe juridische vraagstukken

9 mei 2019

Update ondernemingsrecht anno 2019

De grote wijzigingen

14 mei 2019

Bescherming van cliënteel

Grenzen aan vrije afwerving

15 mei 2019

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

16 mei 2019

Capita selecta GDPR

Capita selecta GDPR

7 juni 2019