Opleidingen handels- en economisch recht

Marketingrecht

Reclame en verkoopspromoties via het internet en de sociale media

31 januari 2020, Live Webinar

Actualia handelsagentuur

Handelsagentuur is zonder enige twijfel zeer belangrijk in het commerciële leven, zodat de praktijkjurist bestendig nood heeft aan een gedetailleerde opvolging van de huidige stand van zaken in de rec

14 februari 2020, Live Webinar

Update GDPR/privacy: lessen na 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Eind maart 2019 benoemde het parlement de 5 leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betekende de eigenlijke start van de GBA. Inmiddels zijn de eerste beslissingen een

18 maart 2020, Sint-Niklaas

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

stand van zaken en vragen uit de praktijk

20 maart 2020, Gent

Dwangsombedingen

Je sluit een overeenkomst en wil die tanden geven. Hoe kan je je contractpartner aansporen om zijn verbintenissen na te komen? Misschien met een dwangsombeding? Tijdens dit webinar bespreekt de heer..

20 maart 2020, Live Webinar

Ondernemingsovereenkomsten: update na nieuwe B2B wet en nieuw BW

Precontractuele informatie- en bijzondere verplichtingen & aansprakelijkheden - Europese richtlijn inzake digitaal contracteren

31 maart 2020, Groot-Bijgaarden

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

On Demand Webinar

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

On Demand Webinar

Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa

Een overzicht voor wie perplex staat

On Demand Webinar

Nieuwigheden in het Merkenrecht

Update en praktijkgerichte toelichting

On Demand Webinar

Bescherming van cliënteel

Grenzen aan vrije afwerving

On Demand Webinar

Actualia wegtransportrecht - ladingzekering

Actualia wegtransportrecht - ladingzekering

On Demand Webinar

Contracten met concurrenten

Waar liggen de grenzen?

On Demand Webinar

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

On Demand Webinar

Juristen – Data en Nieuwe Technologie

Hoe ermee omgaan in de praktijk

On Demand Webinar

De nieuwe B2B wet

De nieuwe B2B wet. Een Copernicaanse revolutie in B2B relaties ? The proof of the pudding is in the eating?

On Demand Webinar

Distributieovereenkomsten

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij : ‘Hoe pas ik mijn distributieovereenkomst aan in functie van de noden van mijn bedrijf zonder misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van

On Demand Webinar