Opleidingen handels- en economisch recht

Handelshuur

Handelshuur

30 augustus 2019

Webinar Days 2019

De 4e editie van Webinar Days, een dag waarop in totaal zes online opleidingen worden gebracht in sessies van ongeveer twee uur.

30 augustus 2019

Dading

Actuele ontwikkelingen

18 september 2019

Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa

Een overzicht voor wie perplex staat

20 september 2019

Capita Selecta GDPR

Lessons Learned – 1 jaar later

24 september 2019

Contracten met concurrenten

Waar liggen de grenzen?

24 september 2019

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Praktijkgerichte update

25 september 2019

Een short trip doorheen de figuur Borgtocht

Een short trip doorheen de figuur Borgtocht

26 september 2019

De procedure van gerechtelijke reorganisatie anno 2019

Een synthese na de invoering van Boek XX

27 september 2019

Exoneratiebedingen, schadebedingen, uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden en overmachts- en imprevisieclausules

Exoneratiebedingen, schadebedingen, uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden en overmachts- en imprevisieclausules

8 oktober 2019

Een deficitaire vereffening

(R)evolutie in Wet en Rechtspraak?

8 oktober 2019

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

17 oktober 2019

Nieuwigheden in het Merkenrecht

Update en praktijkgerichte toelichting

23 oktober 2019

Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik

Mogelijkheden en begrenzingen – praktijkgerichte benadering met nadruk op rechtspraak

24 oktober 2019

Actualia handelsagentuur

twee sessies door twee specialisten terzake

7 november 2019

Het bewijsrecht in burgerlijke zaken en ten aanzien van ondernemingen vandaag en morgen

Analyse en duiding

15 november 2019

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Actualia transportrecht - ladingzekering

Actualia transportrecht - ladingzekering

On demand webinar

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

On Demand Webinar

Bescherming van cliënteel

Grenzen aan vrije afwerving

On Demand Webinar