Seminaries handels- en economisch recht

Franchising

Recente ontwikkelingen

2 juni 2020, Live Webinar

Update GDPR/privacy: lessen na 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Eind maart 2019 benoemde het parlement de 5 leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betekende de eigenlijke start van de GBA. Inmiddels zijn de eerste beslissingen een

2 juni 2020, Virtual Classroom

Webinar Day 2020

3 online opleidingen

9 juni 2020, Live Webinar

Nieuw goederenrecht: evoluties en toekomstperspectieven inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

Tijdens deze webinar staan we stil bij de voornaamste nieuwigheden inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

9 juni 2020, Live Webinar

Nieuw goederenrecht: Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake eigendom & mede-eigendom

Tijdens deze webinar staan we stil bij de voornaamste nieuwigheden inzake eigendom en mede-eigendom.

9 juni 2020, Live Webinar

Ondernemingsovereenkomsten: update na nieuwe B2B wet en nieuw BW - VOLZET

Precontractuele informatie- en bijzondere verplichtingen & aansprakelijkheden - Europese richtlijn inzake digitaal contracteren

16 juni 2020, Virtual Classroom

Zakelijke zekerheden op roerende goederen - VOLZET

stand van zaken en vragen uit de praktijk

19 juni 2020, Virtual Classroom

Brexit voor bedrijven

Brexit verschoof naar de achtergrond tijdens de afgelopen maanden. Nochtans zal Brexit effect krijgen op 1 januari 2021.

25 juni 2020, Live Webinar

Jaaroverzicht 2019-2020

Jaaroverzicht 2019-2020: Met dit jaaroverzicht sluit u uw gerechtelijk jaar af

2 juli 2020, Online

Webinar Days 2020

Webinar Days 2020.

24 augustus 2020, Live Webinar

Direct marketing en het gebruik van cookies in overeenstemming met de relevante (e)privacywetgeving

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

24 augustus 2020, Live Webinar

Het venijn zit in de staart: enkele boilerplate-clausules onder de loep

Het opstellen, interpreteren en kwalificeren van contractuele clausules is delicaat maatwerk geworden

24 september 2020, Leuven

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur: overzicht van rechtspraak

24 september 2020, Live Webinar

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Een inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must

16 oktober 2020, Kontich

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

On Demand Webinar

Bescherming van cliënteel

Grenzen aan vrije afwerving

On Demand Webinar

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

On Demand Webinar