Juridische aspecten van smart contracts en blockchain

Wegwijs in nieuwe juridische vraagstukken

17 oktober 2018

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet

Analyse vanuit het aansprakelijkheidsrecht, zekerheden en de gerechtelijke procedure

18 oktober 2018

Studiedag Intellectuele Eigendomsrechten

Overzicht van de recente ontwikkelingen in Intellectuele Rechten.

19 oktober 2018

Webinar: Verzekeringen en marktpraktijken

Recente ontwikkelingen

24 oktober 2018

Actuele tendensen in het distributierecht

Rechtspraak agentuur en franchise en keuze van het juiste distributiemodel

25 oktober 2018

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

13 november 2018

1 jaar Registerpand: waar staan we?

Praktische kijk op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van het pandregister

15 november 2018

Aandeelhoudersovereenkomsten

Impact van de hervormingen

27 november 2018

De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid

Overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving inzake insolventie, ondernemingen en vennootschappen.

29 november 2018

Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken

Een update n.a.v. de omzetting van de EU-richtlijn naar Belgisch recht

4 december 2018

Het nieuwe verenigingsrecht

Het nieuwe verenigingsrecht

4 december 2018

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en handelszaken

Analyse en duiding

6 december 2018

De Private Stichting

Het ideale vehikel voor vermogensplanning?

13 december 2018

Het nieuwe BV-recht

Opportuniteiten en aandachtspunten voor de praktijk

18 december 2018