Een collectieve schuldenregeling (CRS) is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. De procedure werd in het leven geroepen door de wet van 5 juli 1998.

De wet heeft ondertussen een aantal belangrijke evoluties ondergaan.

Na de aanpassingen in 2012 en 2013 werd de procedure op een aantal punten vereenvoudigd (o.a. de invoering van een wachttijd van 5 jaar voor iedereen bij wie de aanzuiveringsprocedure – om welke reden dan ook herroepen werd –om een nieuw verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling in te dienen).

Ook de hervorming van het insolventierecht – vanaf 1 mei 2018 zal een invloed hebben. Op dit moment is de CSR niet van toepassing op handelaars. Zij komen immers in geval van insolventie onder de faillissementsregelgeving te vallen. Met de hervorming van het insolventierecht zullen niet alleen handelaars, maar ook vrije beroepen, landbouwentiteiten, vzw’s en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit failliet kunnen gaan. Voor hen wordt een aparte minnelijke procedure uitgewerkt en wordt de ‘ondernemingsbemiddelaar’ in het leven geroepen die de in gebreke blijvende schuldenaar kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers.

Sprekers

katia-de-vos

Meester Katia De Vos

Advocaat Recht.Gent

Katia De Vos is een expert-schuldbemiddelaar en behandelt binnen haar kantoor ook dossiers in diverse takken van het recht. Ze streeft naar een persoonlijke en snelle aanpak, is rechtdoorzee en heeft een no-nonsense mentaliteit waardoor ze steeds efficiënte oplossingen nastreeft.

Katia De Vos wordt in haar hoedanigheid van schuldbemiddelaar al bijna 10 jaar aangesteld door de arbeidsrechtbanken van Gent en Dendermonde en is actief aan de Gentse Balie sinds 1 oktober 2005.

Programma

         ALGEMEEN

  • Introductie (wat is een CSR & voor wie is deze procedure)
  • Procedureel verloop
  • Wijze van financiële organisatie
  • Belang administratieve organisatie & agendering
  • Praktische benadering van de behandeling van een dossier

    CAPITA SELECTA
  • Kwijtschelding versus niet-kwijtschelding: een stand van zaken
  • Hervorming insolventierecht/samenloop faillissement
  • GDPR

Praktische informatie

Tijdstip 15 maart 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF

2 punten

2 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37