Een gunstig vonnis of arrest, dat is meestal nog maar een begin want de uitvoering van deze vonnissen en arresten kan veel problemen met zich meebrengen. Bij de uitvoering moeten verscheidene actoren samenwerken, zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren, schuldbemiddelaars, rechtbanken,…. Tijdens dit seminarie wordt uiteen gezet hoe de uitvoering zo optimaal mogelijk verloopt en wat de mogelijke kans op succes is.

U krijgt eveneens een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Programma in voorbereiding

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart_volders
Meester Bart Volders
Advocaat-Vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balies te Brussel en Antwerpen. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe. Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel.

Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie).

Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

Lees meer
louise_kleur-2
Meester Louise Vannecke
Advocaat, Arcas Law

Louise Vannecke is advocate aan de balie te Antwerpen sinds 2017. Zij legt zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht. Louise behaalde haar diploma Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen(2016). In 2017 behaalde Louise met grote onderscheiding een LL.M. International and European Law aan de Universiteit Gent.

Lees meer
dries-beckers
Meester Dries Beckers
Advocaat, Arcas Law

Dries is advocaat aan de balie te Brussel sinds 2014. Hij legt zich voornamelijk toe op geschillenbeslechting, met een specifieke focus op geschillen in het handels-, economisch- en het vennootschapsrecht. Dries behaalde in 2013 een master in het publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2014 behaalde hij met onderscheiding een bijkomende master fiscaal recht (VUB). Van 2014 tot 2018 was hij werkzaam bij een Brussels advocatenkantoor dat zich toelegt op het handels- en vennootschapsrecht en gespecialiseerd is in alternatieve geschillenbeslechting (bemiddeling en arbitrage).

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

01 oktober 2019

13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas

Hotel Serwir

Prijs

201 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Instituut Gerechtelijke Opleiding

4 punten

(In aanvraag)

Gerelateerde boeken

het-burgerlijk-proces-opnieuw-hervormd-2019
Het burgerlijk proces opnieuw hervormd 2019
Intersentia

In 2015 zorgde minister van Justitie Koen Geens met de Potpourri I-wet voor wellicht de belangrijkste wijziging van het burgerlijk procesrecht sinds de wetten van 2007.

Sindsdien heeft de wetgever echter niet stilgezeten. Met Potpourri IV, Potpourri V en de Wet Werklastvermindering heeft de wetgever alweer tal van nieuwe wijzigingen in de rechtspleging aangebracht en daarenboven ook een aantal zaken uit Potpourri I bijgeschaafd. Maar daar bleef het niet bij, want ook de reeds goedgekeurde hervorming van het ondernemingsrecht leidde tot een aantal opmerkelijke wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek. De hervorming van het bewijsrecht, het nieuwe bankbeslag en de hervorming van de bemiddeling zijn de meest spraakmakende in dit rijtje, maar er is nog meer. Voor de gemiddelde rechtspracticus wordt het dan ook niet eenvoudig om dit allemaal nog bij te houden.

Voor wie als advocaat of magistraat verrassingen in de rechtbank wil vermijden, is er dit boek, de vrucht van de intensieve samenwerking tussen de Instituten voor Procesrecht van de KU Leuven, de UGent, de UAntwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Dé experten procesrecht van de vier Vlaamse universiteiten analyseren voor u de impact van al deze nieuwe regelgeving op de burgerlijke rechtspleging.

Met medewerking van Benoît Allemeersch, Karen Broeckx, Nic Clijmans, Tijl De Jaeger, Joke De Paepe, Anne-Sophie Houtmeyers, Bruno Maes, Stefan Rutten, Piet Taelman, Stijn Van Schel, Beatrix Vanlerberghe en Stefaan Voet.

Lees meer
handboek-gerechtelijk
Handboek gerechtelijk recht (vijfde editie) - paperback 2019
Intersentia

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Sinds 1967 kwamen er meer dan 150 wetten tot stand die bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.

Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht. Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.

Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang.

Lees meer
gerechtelijk-zakboekje-2018-2019
Gerechtelijk zakboekje 2019-2020
Wolters Kluwer

Het Gerechtelijk Zakboekje vormt een ware papieren databank met alle praktische informatie over 'het gerechtelijk apparaat': adressen, bankrekeningen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges, strafinrichtingen, ...; zittingsdagen en -uren van de hoven en rechtbanken; tarieven; gerechtelijke indeling per gemeente. Ieder jaar verschijnt een nieuwe geactualiseerde editie van dit zakboekje.

Lees meer
uitvoering-van-vonnissen-en-arresten-wat-nu
Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu? 2018
Intersentia

De kroon op het werk: een gunstig vonnis of arrest waarin de vordering van de cliënt gegrond wordt verklaard. De zucht van verlichting bij het lezen van een gunstig beschikkend gedeelte slaat later echter vaak om in een zucht van ergernis door de problemen die de uitvoering kan meebrengen voor de advocaat. Ook de tevredenheid van de cliënt slaat om in frustratie wanneer ‘gelijk krijgen’ niet genoeg blijkt te zijn om daadwerkelijk te krijgen waar men recht op heeft.

Bij de uitvoering moeten advocaten samenwerken met andere actoren, zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren, schuldbemiddelaars, strafuitvoeringsrechtbanken, overheidsdiensten …

De bijdragen in dit boek behandelen vanuit verschillende rechtstakken hoe advocaten ertoe kunnen bijdragen dat de uitvoering zo optimaal mogelijk verloopt en een zo groot mogelijke kans op succes heeft, en geeft daarbij een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.

Dit boek bevat de volgende bijdragen:
- Tegemoetkomingen door de Dienst voor alimentatievorderingen (Katrien De Vos)
- Nakoming en uitvoering van huurovereenkomsten – Kroniek (Kristof Vanhove)
- Strafuitvoering als sluitstuk van de strafrechtsketen (Veronique Rogiest)
- Beginselen van civiel dwangsomrecht – Nationaal en grensoverschrijdend ( Jachin Van Doninck en Kris Slabbaert)
- Faillissement, curatoren en bestuurdersaansprakelijkheid ( Jan Loyens)
- Collectieve schuldenregeling (Ronny Plaeke)
- De “kracht van gewijsde in hoogste aanleg” van de dading: weg ermee! (Nick Portugaels)

Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie bij de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2017-2018.

Lees meer

Inschrijven | Uitvoering van vonnissen en arresten - 01/10/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer