Het internationaal privaatrecht evolueert sterk, wordt steeds meer communautair, en neemt een steeds belangrijkere plaats in. De bronnen zijn verspreid, en niet altijd even toegankelijk voor wie er niet dagelijks mee bezig is.

Tijdens deze studiedag wordt daarom niet alleen het juridisch kader belicht maar komen ook de actuele toepassingen aan bod.

Na de algemene sessie waarin we de algemene beginselen van het Internationaal Privaatrecht uiteenzetten, wordt de praktijk van het IPR wordt uitvoerig toegelicht vanuit 3 specifieke invalshoeken: het vennootschapsrecht, insolventie in grensoverschrijdende situaties, en internationale contracten.

Sprekers

johan_erauw

Dr. Johan Erauw

Hoogleraar, Universiteit Gent

I am a professor of law at the University of Ghent, Belgium, where I am Director of the Institute for Private International Law. I also teach as Adjunct professor at the American University, Washington College of Law, Washington DC. In 2009 I was appointed Adjunct professor at the China University of Law and Political Science in Beijing. I have received an honorary doctorate of law of the East China University of Political Science and Law in Shanghai (2005).

I am active as arbitrator in international commercial arbitration, am a listed arbitrator in a few arbitration institutions and I have been taken up on the list of mediators with ICSID, World Bank, Washington on proposal of the Belgian Government.

I am lawyer at the Ghent Bar. My focus and special personal interests are commercial arbitration, private international law and art law.

I practiced business law as corporate legal counsel for seven years (1987 – 1995) and have been active in international licensing of technology for the Ghent University and have acquired 29 years of experience in exploitation of inventions through licensing and assignment.

I was advisor to the Belgian Ministry of Justice for the drafting of a code of private international law and was legal counsel to the International Trade Centre of Geneva (of WTO and UNCTAD) on licensing contracts for developing countries.

At Ghent University I was a member of the Board of Trustees and of the Board of Managers from October 2004 till October 2008).

I provide legal advice on international matters on a regular basis to Belgian authorities (e.g. Ministry of Justice), to lawyers, to private parties and corporations.

I am a Member of the Institut de Droit International, foreign member of the Amercian Law Institute and member or officer of several other scientific or law-related organizations.

bart_volders

meester Bart Volders

advocaat-vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balie te Brussel. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe. Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel.

Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie).

Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

michael_heene

meester Michael Heene

advocaat, Linklaters

Michael Heene is a senior associate in the Belgium corporate team. Michael has significant experience in managing complex M&A and equity capital markets transactions and advising on all matters relating to corporate law.

Recent transactions include:

 • the sale of Dexia Technology Services to IBM;
 • the sale of the domiciliation business of SEB to Citco;
 • the sale of Fidea to JC Flowers;
 • the sale of Centea to Crédit Agricole;
 • the demerger of ABN AMRO.
arne_gutermann

meester Arne Gutermann

advocaat-vennoot, Baker & McKenzie

Biography

Arne Gutermann is a partner in the Trade & Commerce, Dispute Resolution and Corporate/M&A Practice Groups of Baker McKenzie's Brussels office. He leads the Belgian commercial practice and advises on the drafting, negotiating and litigating of a full range of national and cross-border commercial contracts.

Having been a judge in the Brussels commercial court that handles commercial contract disputes for over ten years, he brings extensive experience in and deep understanding of litigation into the drafting process and to the negotiation table.

Practice Focus

Mr. Gutermann's primary focus is on commercial intermediary relations. He advises on distributorship and agency contracts, franchising, consultancy, warehousing and commission arrangements. He also works on licensing, joint development, royalty arrangements, logistics, consignment, outsourcing and toll-manufacturing.

Mr. Guternmann also drafts and negotiates corporate transaction documents such as stock purchase, asset purchase and merger agreements, and assists clients in general corporate and business law matters and corporate restructuring transactions.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessie
09:30 - 11:00

IPR anno 2017 – algemene beginselen en actuele ontwikkelingen | Sessie1

Dr. Johan Erauw
11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00

IPR en Insolventie | Sessie2

meester Bart Volders
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessie
13:45 - 15:15

IPR en Joint ventures en vennootschappen | Sessie3

meester Michael Heene
15:15 - 15:45
Pauze
15:45 - 17:15

IPR en internationale contracten | Sessie4

meester Arne Gutermann
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

gandaius_basisbronnen_internationaal_privaatrecht

Gandaius Basisbronnen van Internationaal Privaatrecht 2016

Wolters Kluwer

Dit themawetboek werd samengesteld ter ondersteuning van de cursus ICT-recht aan de KU Leuven. Als compacte en actuele verzameling van wetteksten is het niet alleen voor de studenten een handig werkinstrument, maar voor iedereen die zich in de wetgeving rond ICT wenst te verdiepen.

Het wetboek bestaat ui

Deze basisbronnen bieden aan rechtspractici de essentiële rechtsbronnen van het internationaal privaatrecht aan. Het boek bevat niet alleen de Belgische wetgeving, maar ook vele Europese bronnen en internationale verdragen.

Thematische inhoudsopgave:

 • Algemeen
 • Nationaliteit, staatlozen en vluchtelingen
 • Personen en familie
 • Erfrecht en testamenten
 • Goederen
 • Overeenkomsten
 • Schade en aansprakelijkheid
 • Vennootschappen en rechtspersonen
 • Insolventie
 • Eengemaakte procedures
 • Internationale handelsarbitrage
 • Internationale gerechtelijke en administratieve samenwerking
 • Burgerlijke stand
 • Legalisatie

t vijf onderdelen.

Het eerste deel, met als titel Marktspelers, begint met artikel 101 t.e.m. 109 van het VWEU van 13 december 2007. Voorts bevat het de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd integraal opgenomen.

Het tweede deel, Verbintenissen, bevat naast art. 1315 t.e.m. 1386bis van het Burgerlijk Wetboek ook de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken en de wet van 9 juli 2001 aangaande de elektronische handtekening. Boek VI van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken en consumentenbescherming) staat in dit deel centraal.

Deel drie, Intellectuele rechten, bevat die uittreksels uit het Wetboek economisch recht met betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn voor het ICT-recht, namelijk titel V t.e.m. VIII van boek XI.

In het vierde deel, Privacy en gegevensverwerking, vindt men de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 terug.

Het vijfde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten slotte die uittreksels uit het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering die rechtstreeks betrekking hebben op het ICT-recht. Ook het KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, werd hierin ondergebracht.

Voor deze nieuwe editie werd de selectie van wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld door Jos Dumortier, bijgewerkt door Peggy Valcke en Anton Vedder.

internationaal_privaatrecht_bestaat_daar_geen_wetboek_van

Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van? 2017

Larcier

Dit boekje is de neerslag van een permanente vorming gegeven aan de Balie Brugge eind 2016. Het biedt de lezer een overzicht van de belangrijkste IPR bronnen op Europees niveau. Het toont de lezer dat het belang van het Wetboek van internationaal privaatrecht in veel domeinen uitgehold of verdwenen is. De auteur zet per Europese IPR bron de belangrijkste bepalingen uiteen en illustreert deze rijkelijk met concrete voorbeelden. Verder geeft het boekje de belangrijkste nieuwigheden binnen het domein van het internationaal privaatrecht aan.

toepassing_in_belgie_europese_ipr_vorderingen

De toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen 2016

Intersentia

Belgische rechtbanken en hoven moeten steeds meer IPR-wetgeving van EU-oorsprong toepassen. Hoe doen ze dat? Volgen zij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU? In deze bijdrage maken de auteurs een analyse van de (gepubliceerde) rechtspraak over de Brussel I-, de Brussel II bis- en de Onderhoudsverordening. 

Dit unieke rechtspraakoverzicht legt de goede praktijken en de knelpunten bloot.

Dit Cahier is dan ook een nuttig naslagwerk voor advocaten en magistraten die met deze IPR-regelgeving worden geconfronteerd.

Het onderzoek is gevoerd met steun van de Europese Commissie. De auteurs maakten deel uit van het Europese EUPILLAR project.

duiding_internationaal_privaatrecht

Duiding Internationaal Privaatrecht 2014

Larcier

De meeste complete verzameling IPR-teksten, mét commentaar:

Het internationaal privaatrecht evolueert sterk, wordt steeds meer communautair, en neemt een steeds belangrijkere plaats in. De bronnen zijn verspreid, en niet altijd even toegankelijk voor wie er niet dagelijks mee bezig is. De EU publiceert voortdurend nieuwe IPR-verordeningen. Er is dan ook nood aan overzichtswerk.

Dit boek bundelt  én becommentarieert in een handig overzicht de IPR-teksten die van belang zijn voor de Belgische practicus, met inbegrip van de meest recente IPR-verordeningen. 
Zowel de internationale  en Europese teksten (Algemeen en  inzake Procedure, inzake Familie, Verbintenissen en Insolventie) als het WIPR komen aan bod, in totaal meer dan 20 akten (circa 600 blz).

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen:
Elk artikel wordt besproken door middel van een annotatie onder het artikel. Deze duiding geeft niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.

Dit werk is de eerste Belgische artikelsgewijze bespreking van de Herschikte Brussel I-Verordening. 

Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. 

Veilige gids doorheen het IPR: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen. 
Deze verhelderende commentaren zijn een onmisbare bron om het IPR te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk en laten toe de artikels in hun volledige context te situeren. Deze commentaar is dan ook een uiterst nuttig werk voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen,….

internationaal_privaatrecht_geannoteerd

Internationaal Privaatrecht (IPR) geannoteerd 2017

Die Keure

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) werd ingevoerd bij wet 16 juli 2004 (BS 30 juli 2004). Sedert de inwerkingtreding van het WIPR heeft de praktijk met de nieuwe regels leren werken. Kennisname van en inzicht in de rechtspraak die hieruit is ontstaan, zijn onontbeerlijk om de juiste draagwijdte van de bepalingen van het WIPR te kunnen vastleggen.

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het echter noodzakelijk om ook talrijke andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening worden gehouden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR.

Voor al die teksten werd in dit geannoteerd wetboek door specialisten de belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. Hiermee hoopt de redactie de rechtspractici en al wie in het internationaal privaatrecht bedrijvig is, een nuttig werkinstrument aan te bieden.

Dit wetboek is qua wetgeving bijgewerkt tot 1 maart 2017 en qua rechtspraak, rechtsleer en commentaar in principe tot 1 september 2016.

internationaal_privaatrecht

Internationaal Privaatrecht (IPR): de essentie 2016

Die Keure

Dit boek legt de hoofdlijnen van het internationaal privaatrecht (IPR) eenvoudig uit. De unieke aanpak maakt van het boek een nuttig studie- en werkinstrument voor de (bijna) jurist die (nog) niet gespecialiseerd is in het IPR of zorgt voor een stand van zaken voor wie al wat meer vertrouwd is met het onderwerp maar een opfrissing wil. De auteurs brengen de essentie van het IPR in al zijn facetten. Zij willen de lezer het typische IPR-denken aanleren. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in verschillende kadertjes vormen hierbij nuttige oriëntatiepunten.

 • In het eerste ‘algemeen deel’ ontdekt u alles over de bronnen van het IPR, de begrippen en de vier belangrijke luiken van het IPR, zijnde de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen en akten en de administratieve en gerechtelijke samenwerking.
 • Het tweede ‘bijzonder deel’ gaat in op de verschillende onderdelen van het internationaal privaatrecht: personenrecht, familierecht, huwelijksvermogensrecht, onderhoudsverplichtingen, erfopvolging, goederen, contracten, niet-contractuele verbintenissen, rechtspersonen, trusts en insolventie.

De stof is bijgewerkt tot 20 april 2016.

Partners

Praktische informatie

Tijdstip 30 januari 2018 9.30u - 17.15u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

280 EUR (excl btw)


340 EUR (excl btw)

410 EUR (excl btw)

 

30 EUR (excl btw)

Voor 2 sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Voor 2 sessies, incl. het boek 'Internationaal Privaatrecht (IPR) geannoteerd 2017' (uitgave Die Keure ter waarde van € 90), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Voor 4 sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Voor 4 sessies, incl. het boek 'Internationaal Privaatrecht (IPR) geannoteerd 2017'(uitgave Die Keure ter waarde van € 90), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement (per 2 sessies) voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 juridische punten / 2 sessies

4 uren / 2 sessies

3,5 uren / 2 sessies

Inschrijven | Studiedag IPR - 30/01/2018

Kies hieronder welke twee of vier sessies u wenst te volgen en of u het boek 'Internationaal Privaatrecht (IPR) geannoteerd 2017' wenst te ontvangen.
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37