Tijdens de studienamiddag brengen we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het gerechtelijk recht.

Sprekers

stefan-rutten

Prof. dr. Stefan Rutten

Onderzoeksgroep Rechtshandhaving , Universiteit Antwerpen

Stefan Rutten studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (Lic. Juris – 2000) en nam deel aan de English Legal Methods Summer School van de Universiteit van Cambridge (2000).
In 2006 promoveerde hij onder het promotorschap van prof. Aloïs Van Oevelen aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “De betaling. Juridische aard en rechtsgevolgen”.
In 2007 werd hij advocaat aan de balie van Brussel in het kantoor Linklaters, waar hij stage deed bij meester Johan Verbist. In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen. Stefan is actief in het brede domein van het verbintenissenrecht enerzijds en het gerechtelijk recht anderzijds.
Hij combineert zijn praktijk als advocaat met een academische opdracht als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij sinds 2007 gerechtelijk recht, bemiddelen en onderhandelen en deontologie doceert.
Stefan is auteur van talrijke publicaties inzake gerechtelijk recht, deontologie en tuchtrecht, alsook inzake het verbintenissen- en contractenrecht.

beatrix-vanlerberhe

Prof. dr. Beatrix Vanlerberghe

Onderzoeksgroep Rechtshandhaving, Universiteit Antwerpen

Beatrix Vanlerberghe studeerde rechten aan de KU Leuven (1990) en Essex (LL.M. in International Human Rights Law, 1991). In 1993 behaalde ze het ‘Diplôme de Droit International et de Droit Comparé des Droits de l'Homme’ aan het 'Institut des droits de l'homme' in Straatsburg.
Ze werd in 1991 toegelaten tot de balie van Brussel en nadien benoemd bij de balie van het Hof van Cassatie van België (2012). Zij vervoegde in 1991 eerst het advocatenkantoor Allen & Overy (voorheen Loeff, Claeys, Verbeke) en vervolgens het advocatenkantoor Linklaters (voorheen De Bandt, Van Hecke & Lagae), waar zij zich als ‘counsel’ in cassatiewerk specialiseerde. Ze verliet dit kantoor in 2013 om het advocatenkantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law op te richten.
Daarnaast was ze van 1991 tot 1999 assistente aan de KU Leuven in de vakgebieden Gerechtelijk recht en Mensenrechten. Zij promoveerde tot doctor in de rechten in 1999 met een proefschrift over het recht op een eerlijk proces en openbaarheid en openheid in het gerecht. Sinds 2006 doceert zij aan de Universiteit Antwerpen de vakken “Grondige Studie van het Gerechtelijk Recht”, “Bijzondere Studie van het Bewijsrecht” en de “Bijzondere Studie Pleitoefeningen”.
Zij is auteur, coauteur, editor en co-editor van tal van boeken en bijdragen in tijdschriften over verschillende onderwerpen

dirk-scheers

Dirk Scheers

Vrederechter, Antwerpen

Dirk Scheers is vrederechter van het achtste kanton te Antwerpen. Voordien was hij beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en advocaat aan de Antwerpse balie. Tevens is hij lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Hij heeft een heel aantal publicaties op zijn naam staan over burgerlijk procesrecht en is mede-auteur van het ‘Handboek gerechtelijk recht’. Dirk Scheers is lid van de deelredacties gerechtelijk recht van enkele juridische tijdschriften zoals het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht en het Tijdschrift voor Vrederechters en Politierechters.

pierre-thiriar

Pierre Thiriar

Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen

Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en vrijwillig academisch medewerker van de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en assistent aan de VU Brussel. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties over het gerechtelijk recht en één van de coauteurs van het Handboek gerechtelijk recht.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting: Actualia Gerechtelijk recht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

gerechtelijk-zakboekje-2016-2017-mémento-judiciaire-2016-2017

Gerechtelijk zakboekje 2017-2018

Wolters Kluwer

Het Gerechtelijk Zakboekje vormt een ware papieren databank met alle praktische informatie over 'het gerechtelijk apparaat': adressen, bankrekeningen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges, strafinrichtingen, ...; zittingsdagen en -uren van de hoven en rechtbanken; tarieven; gerechtelijke indeling per gemeente. Ieder jaar verschijnt een nieuwe geactualiseerde editie van dit zakboekje.

recht-op-toegang-tot-de-rechter-2016

Recht op toegang tot de rechter 2016

Intersentia

Het recht op toegang tot de rechter wordt weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in het EVRM, maar maakt wel onlosmakelijk deel uit van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.
Dit boek biedt een algemeen overzicht van wat dit recht inhoudt en bestudeert de toepassingen ervan in een aantal belangrijke rechtstakken.

actualia-gerechtelijk-recht-potpourri-all-the-way

Actualia Gerechtelijk Recht: Potpourri all the way 2016

Intersentia

In de verschillende Potpourriwetten zijn er heel wat wijzigingen aan de burgerlijke rechtspleging doorgevoerd. Het doel van de wetgever was de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo zijn er nieuwe bepalingen over conclusies, een nieuwe nietigheidsleer, een nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek en werden de regels aangaande de voorlopige tenuitvoerlegging grondig aangepast.
Ook werd een aanzet gegeven tot een effectieve elektronische procesvoering met elektronische kennisgevingen en zelfs de mogelijkheid tot elektronisch betekenen. Inzake de bevoegdheid staat een hervorming van de territoriale bevoegdheid op stapel.
In dit cahier worden de belangrijkste (potpourri)wijzigingen in het burgerlijk procesrecht toegelicht met het oog op de effectieve toepassing ervan in de praktijk. 

procederen-qualitate-qua-2016

Procederen qualitate qua 2016

Intersentia

Dit boek handelt over een bijzondere vorm van procesvertegenwoordiging, waarbij een (rechts)persoon als procespartij optreedt voor rekening van een ander. Deze vertegenwoordigingsrelatie staat in de juridische volksmond bekend als de procesvoering qualitate qua. Nauwkeuriger is het om te spreken over de vertegenwoordiging ad agendum, in contrast met die andere – en bekendere – procedurele vertegenwoordigingsfiguur, de vertegenwoordiging ad litem.

gerechtelijk-recht-geannoteerd-2016-2017

Gerechtelijk recht geannoteerd 2017

Die Keure

De nieuwste editie van het wetboek Gerechtelijk Recht bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten en voorzien van

  • referenties van alle relevante wetswijzigingen,
  • samenvattingen van belangrijke rechtspraak,
  • interessante rechtsleer
  • overzichten van rechtspraak.

Voor al wie in het gerechtelijk landschap bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Gerechtelijk recht hét werkinstrument bij uitstek.

Deze editie is bijgewerkt tot 1 oktober 2017.

handboek-gerechtelijk-recht-4e-editie-2016

Handboek Gerechtelijk recht

Intersentia

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Het aantal wetten dat sinds 1967 de bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven is bijna niet meer te tellen. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.  En sinds de wet van 21 maart 2014 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de zogenaamde quick wins in de fameuze Potpourri-wetten van 2015 en 2016, is het gerechtelijk recht méér dan ooit ingrijpend veranderd.

Voor al wie met deze belangrijke rechtstak geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht.

Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.

potpourri1

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Wolters Kluwer

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

Praktische informatie

Tijdstip 21 maart 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Beveren Hotel Van der Valk
Prijs

210 EUR (excl btw)

350 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Handboek Gerechtelijk recht' (uitgave Intersentia ter waarde van € 185), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Actualia Gerechtelijk recht - 21/03/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37