Door de verschillende Potpourriwetten werden er heel wat wijzigingen aan de burgerlijke rechtspleging doorgevoerd. Daarnaast heeft ook de hervorming van het ondernemingsrecht en van het Burgerlijk Wetboek (cfr. bewijsrecht) zijn stempel gedrukt op het burgerlijk procesrecht.

De spreker fietst u doorheen al deze wijzigingen en zorgt ervoor dat u als rechtspracticus volledig up-to-date bent.

 

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

  • Recente wijzigingen aan de burgerlijke procedure door o.m. Potpourri VI en VII
  • Overzicht van het nieuwe bewijsrecht
  • Nieuwe ADR-wet (bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen)
  • Nieuwe regels inzake procederen door en tegen groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid
  • Gewijzigde regels rechtsplegingsvergoeding

 

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

sven_soubri
Meester Sven Sobrie
Advocaat Omega Law, Instituut voor Gerechtelijk Recht - KU Leuven

Sven Sobrie studeerde in 2010 af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daarna trad hij bij zijn alma mater in dienst als assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht. In 2016 promoveerde hij met een proefschrift over het procederen qualitate qua.

Sinds 2012 is Sven advocaat; in 2012 werd hij lid van de Brusselse Balie en vervoegde hij vervolgens het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen en trad toe tot de Antwerpse Balie.

Hij is auteur van verschillende publicaties en laureaat van de TPR-prijs 2015. Voorts levert hij juridische ondersteuning aan de FOD Justitie in het kader van de actuele gerechtelijke hervormingen.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

14 februari  2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IBJ

4 punten

 

4 punten 

Attest 

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

potpourri-van-de-civiele-rechtspleging-anno-2018
Potpourri van de civiele rechtspleging anno 2018
Larcier

Met de zogenaamde ‘Potpourri’-wetten (2015-2018) heeft de wetgever het civiel procesrecht fragmentair meer fundamenteel gewijzigd. Hij sleutelde aan de vorm van de conclusies, de antwoordplicht van de rechter, de leer van nietigheden en verval, de sanctieregeling in de Taalwet Gerechtszaken, de regels inzake de uitvoerbaarheid van vonnissen, het verzet en de taak van de rechter bij verstek, en het hoger beroep.

Hij werkte verder de modernisering van het civiel procesrecht uit en hij legde de grondslagen voor de elektronische procesvoering en elektronische betekening.

De vraag is of de wetgever met dit alles zijn doel van een snellere, goedkopere, meer doeltreffende en minder formalistische rechtspleging heeft bereikt.

Lees meer
het-burgerlijk-proces-opnieuw-hervormd
Het burgerlijk proces opnieuw hervormd 2019
Intersentia

In 2015 zorgde minister van Justitie Koen Geens met de Potpourri I-wet voor wellicht de belangrijkste wijziging van het burgerlijk procesrecht sinds de wetten van 2007.

Sindsdien heeft de wetgever echter niet stilgezeten. Met Potpourri IV, Potpourri V en de Wet Werklastvermindering heeft de wetgever alweer tal van nieuwe wijzigingen in de rechtspleging aangebracht en daarenboven ook een aantal zaken uit Potpourri I bijgeschaafd. Maar daar bleef het niet bij, want ook de reeds goedgekeurde hervorming van het ondernemingsrecht leidde tot een aantal opmerkelijke wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek. De hervorming van het bewijsrecht, het nieuwe bankbeslag en de hervorming van de bemiddeling zijn de meest spraakmakende in dit rijtje, maar er is nog meer. Voor de gemiddelde rechtspracticus wordt het dan ook niet eenvoudig om dit allemaal nog bij te houden. 

Voor wie als advocaat of magistraat verrassingen in de rechtbank wil vermijden, is er dit boek, de vrucht van de intensieve samenwerking tussen de Instituten voor Procesrecht van de KU Leuven, de UGent, de UAntwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Dé experten procesrecht van de vier Vlaamse universiteiten analyseren voor u de impact van al deze nieuwe regelgeving op de burgerlijke rechtspleging. 

Met medewerking van Benoît Allemeersch, Karen Broeckx, Nic Clijmans, Tijl De Jaeger, Joke De Paepe, Anne-Sophie Houtmeyers, Bruno Maes, Stefan Rutten, Piet Taelman, Stijn Van Schel, Beatrix Vanlerberghe en Stefaan Voet.

Lees meer
handboek-gerechtelijk-recht-2019
Handboek gerechtelijk recht (vijfde editie) - paperback 2019
Intersentia

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Sinds 1967 kwamen er meer dan 150 wetten tot stand die bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.

Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht. Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.

Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang.

Lees meer
gerechtelijk-zakboekje-2018-2019
Gerechtelijk zakboekje 2019-2020
Wolters Kluwer

Het Gerechtelijk Zakboekje vormt een ware papieren databank met alle praktische informatie over 'het gerechtelijk apparaat': adressen, bankrekeningen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges, strafinrichtingen, ...; zittingsdagen en -uren van de hoven en rechtbanken; tarieven; gerechtelijke indeling per gemeente. Ieder jaar verschijnt een nieuwe geactualiseerde editie van dit zakboekje.

Lees meer

Inschrijven | Actualia burgerlijk procesrecht - 14/02/2020

Contact