Seminaries gerechtelijk recht

Collectieve schuldenregeling

Een overzicht voor de praktijkjurist

4 juni 2020, Live Webinar

Deontologie voor advocaten

Tijdens deze studienamiddag worden de actuele hete hangijzers verkend, en wordt ook dieper ingegaan op een aantal onvermijdelijke deontologische vragen, als het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid v

17 juni 2020, Gent

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

stand van zaken en vragen uit de praktijk

19 juni 2020, Virtual Classroom

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa

Een overzicht voor wie perplex staat

On Demand Webinar

Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update

Een overzicht voor de praktijkjurist

On Demand Webinar

10 jaar Salduz

Overzicht voor de rechtspraktijk

On Demand Webinar

Rechtspraakoverzicht Echtscheiding en uitkering na echtscheiding

Tijdens dit webinar krijgt u zowel een overzicht van de voornaamste wetswijzigingen als een overzicht van de belangrijkste rechtspraak

On Demand Webinar

Burenhinder

impact nieuw goederenrecht en praktische cases

On Demand Webinar