Bijzondere contractclausules: actuele knelpunten

Contractuele bewapening tegen (hard) Brexit - Contractuele aspecten van alternatieve geschillenbeslechting

9 oktober 2018

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders

Welke toekomst voor de meest toegepaste procedure binnen het vennootschapsrecht

16 oktober 2018

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet

Analyse vanuit het aansprakelijkheidsrecht, zekerheden en de gerechtelijke procedure

18 oktober 2018

Burenhinder

Impact nieuw goederenrecht en praktische cases

18 oktober 2018

Strafprocesrecht

Update van nieuwe wetgeving en rechtspraak

25 oktober 2018

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

13 november 2018

1 jaar Registerpand

Praktische kijk op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van het pandregister

15 november 2018

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en handelszaken

Analyse en duiding

16 november 2018

Collectieve schuldenregeling

Een stand van zaken en rechtspraakoverzicht

28 november 2018

De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid

Overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving inzake insolventie, ondernemingen en vennootschappen.

29 november 2018

5 jaar Ontslagwet

Overzicht rechtspraak

11 december 2018