Burenhinder

Impact nieuw goederenrecht en praktische cases

13 november 2018

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

13 november 2018

1 jaar Registerpand: waar staan we?

Praktische kijk op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van het pandregister

15 november 2018

Collectieve schuldenregeling

Een stand van zaken en rechtspraakoverzicht

28 november 2018

De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid

Overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving inzake insolventie, ondernemingen en vennootschappen.

29 november 2018

Het nieuwe verenigingsrecht

Het nieuwe verenigingsrecht

4 december 2018

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en handelszaken

Analyse en duiding

6 december 2018

De verjaring

Actualia rond verkrijgende en bevrijdende verjaring

11 december 2018

5 jaar Ontslagwet

Overzicht rechtspraak

11 december 2018

Koop-verkoop van onroerende goederen

Overzicht rechtspraak

18 december 2018

Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten

Welke invloed vanuit het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

3 april 2019