Opleidingen gerechtelijk recht

Het nieuwe verenigingsrecht

Het nieuwe verenigingsrecht

22 januari 2019

Collectieve schuldenregeling. Actueel Rechtspraakoverzicht

Een stand van zaken en rechtspraakoverzicht

30 januari 2019

Het bewijsrecht in burgerlijke zaken en ten aanzien van ondernemingen vandaag en morgen

Analyse en duiding

31 januari 2019

De nieuwe bemiddelingswet

Praktijkgerichte analyse

7 februari 2019

Studiedag Grensoverschrijdende tewerkstelling

Overzicht van actualiteit en recurrente knelpunten

21 februari 2019

Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten

Welke invloed vanuit het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

3 april 2019