Opleidingen gerechtelijk recht

Openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden

Een grondig overzicht en analyse

29 november 2019

Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

13 december 2019

Juristen – Data en Nieuwe Technologie

Hoe ermee omgaan in de praktijk

17 december 2019

Actualia burgerlijk procesrecht

Actualia burgerlijk procesrecht

14 februari 2020

Studiedag: Grensoverschrijdende tewerkstelling

Overzicht van actualiteit en recurrente knelpunten

20 februari 2020

Uitvoering van vonnissen en arresten

Uitvoering van vonnissen en arresten

On Demand Webinar

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update

Een overzicht voor de praktijkjurist

On Demand Webinar

10 jaar Salduz

Overzicht voor de rechtspraktijk

On Demand Webinar