De huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993 is recent vervangen door de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”, die op 16 oktober 2017 van kracht werd.        

Ze stemt de bestaande wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme af op de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau -  door omzetting van de zgn. ‘vierde antiwitwasrichtlijn’ (richtlijn (EU) 2015/849) in Belgisch recht.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de oprichting van een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (het UBO-register). De vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht om informatie over hun uiteindelijk gerechtigden te verkrijgen en te bewaren.

Sprekers

alain_claes
Meester Alain Claes
Advocaat-vennoot, Sherpa Law

Alain Claes is sinds 1 oktober 1998 verbonden als advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel.

Hij is een van de medeoprichters en partner van het kantoor Sherpa Law, en gespecialiseerd in fiscaal recht.

Naast het bijstaan van cliënten in fiscale geschillen (van bij de controle tot de behandeling voor de rechter), biedt hij ook fiscaal advies (vooral in de vennootschapsbelasting, btw, regionale en plaatselijke belastingen, …).

Daarnaast heeft hij een bijzondere expertise in domeinen die nauw aansluiten bij de belastingen, meer bepaald antiwitwaswetgeving en fiscaal strafrecht.

Lees meer

Programma

Topics die behandeld zullen worden:

Toepassingsgebied
Uitbreiding van het toepassingsgebied: o.a. wat de cijferberoepen betreft ook voor stagiairs en auditors en auditkantoren

Meldingsplicht
Meldingsplicht voor o.a. advocaten en cijferberoepers: wat houdt dit concreet in?

UBO-register
“Register van uiteindelijk begunstigden”

Beperkingen op betalingen in contanten

Bevoegde autoriteiten en sancties

Praktische informatie

Tijdstip 17 mei 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

IAB-0458/2016-01

BIBF

BIV

2 punten

2 uren (aangevraagd)


1,5 uren

2 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer