De nieuwe erfregels, die op 1 september 2018 in werking treden, hebben ook gevolgen voor schenkingen in het verleden. Als u wil vermijden dat de nieuwe erfregels op uw nalatenschap van toepassing zijn, kan u een verklaring van behoud afleggen. Want in principe zullen de nieuwe regels van toepassing zijn op alle nalatenschappen die dan openvallen, maar ook op de schenkingen en testamenten die voor deze datum werden gedaan of opgesteld.

 

Aanvankelijk moest een verklaring tot behoud worden afgelegd voor de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 september 2018, maar deze deadline werd verschoven naar 1 maart 2019.

Tijdens deze studienamiddag neemt Mr. Ann Maelfait dit overgangsrecht onder de loep. Zij bekijkt wat de impact van het nieuwe erfrecht op bestaande schenkingen en testamenten is en geeft aan wat er tijdens de overgangsperiode concreet mogelijk is en geeft zij u een overzicht van situaties waarin u wel iets of beter niets onderneemt.

 

Sprekers

ann-maelfait
Meester Ann Maelfait
Advocaat-vennoot , Rivus

Meester Maelfait is vennoot van Rivus en leidt binnen het kantoor de litigation praktijk.

Als advocaat legt Ann Maelfait zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale conflicten.  Zij is onder meer gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe nationale en internationale nalatenschappen.  Daarnaast heeft zij een ruime expertise inzake vereffening- en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook inzake betwistingen over testamenten en schenkingen.  

Verder begeleidt en adviseert Ann Maelfait vermogende cliënten bij hun vermogensplanning en heeft zij een bijzondere expertise in de begeleiding van families en familiale ondernemingen.

Lees meer

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

het-personen-en-familierecht
Het Personen- en Familierecht 2017
Intersentia

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Frederik Swennen is hoogleraar aan de Universiteit Anwerpen. Hij doceert er sinds 2002 het personen- en familierecht. Zijn onderzoeksgroep Persoon & Vermogen is de kerngroep van de FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN – Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen, en maakt deel uit van het University of Antwerp Centre of Excellence FAMCARE – Family Dynamics & Care. Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille by Laga).

Lees meer
erfrecht-en-giften-2017
Erfrecht en giften 2017
Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier.

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Deze tweede editie is volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt.

Lees meer
tendensen_vermogensrecht
Tendensen vermogensrecht 2017
Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Lees meer
book_placeholder
De Praktijkgids Successieplanning 2016-2017
Ruysseveldt

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ gaat digitaal en verschaft diverse clausules voor akten. Gelet op menig vraag van vorige gebruikers is het werk heden ook afzonderlijk in papieren versie verkrijgbaar.

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

Naast de papieren versie is er nu ook een periodiek bijgewerkte online versie van het boek, dewelke in functie van nieuwe wetgeving, fiscale standpunten en belangrijke rechtspraak regelmatig wordt bijgewerkt.

Lees meer
het-nieuwe-erfrecht-2017
Het nieuwe erfrecht 2017

Bij wet van 31 juli 2017 werd het erfrecht grondig hervormd. Deze langverwachte hervorming maakt het erfrecht moderner en meer aangepast aan de gezinssituaties van vandaag. De nieuwe wet zal in werking treden op 1 september 2018.

In dit boek worden alle aspecten van het nieuwe erfrecht uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op het oude recht.

Het nieuwe erfrecht 2017 is een onmisbaar naslagwerk voor alle professionals die dagelijks bezig zijn met het erfrecht, maar richt zich ook tot studenten en degenen die zich meer vertrouwd willen maken met het nieuwe erfrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

2 oktober 2018

13.30u - 17.00u

Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

280 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Het nieuwe erfrecht 2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

FSMA

3 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ? - 02/10/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer