Tijdens de jaarlijkse studiedag Schenk- en erfbelasting worden deze keer vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Programma

8:30 - 9:30  Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9:30 - 11:00

 Sessie 1. Planning via levensverzekeringen, schenkingen en andere bedingen ten behoeve van een derde

 Jos Ruysseveldt

 • Impact van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de levensverzekeringen.
 • Hoe plan ik heden alsnog fiscaalvriendelijk een levensverzekering?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen inzake erfbelastingen?
 • Is een aanwas van levensverzekeringen belastbaar?
 • Is elk beding ten behoeve van een derde belastbaar?
 • Schenking met lasten om iets te geven of te doen. Is de opgelegde prestatie om iets te geven al dan niet belastbaar?
 • Schenking op last tot betaling van een lijfrente als alternatief voor het vruchtgebruik.
 • De omzetting van een vruchtgebruik in een levenslange lijfrente.
 • Wat zijn hiervan telkens de fiscale gevolgen?
 • Hoe wordt de aanwas of terugval van een lijfrente in het kader van een schenking belast?
 • Op welke wijze kan ik de lijfrente in de schenkingsakte moduleren?

11:00 - 11:15

 Pauze

11:15 - 12:45

 Sessie 2. Recente rulings VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

 Ann Maelfait 

12:45 - 13:45

 Lunch 

13:45 - 15:15

 Sessie 3. Fiscale impact van het nieuwe erfrecht

 Nathalie Labeeuw

 Bespreking van de fiscale impact van het nieuwe erfrecht aan de hand van een aantal interessante topics, o.a.:

 • wettelijk opvolgend vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
 • fiscale impact van inbreng van schenkingen
 • fiscale impact van de wijze van inbreng van schenkingen
 • erfovereenkomsten en fiscaliteit

15:15 - 15:30

 Pauze 

15:30 - 17:00

 Sessie 4. Het beding van aanwas en de erf- en registratiebelasting 

 Nicolas Geelhand de Merxem

 

17:30

 Voorzien einde

Sprekers

jos_ruysseveldt
Prof. Jos Ruysseveldt
prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel, Advocaat - Ruysseveldt Consulting

Jos Ruysseveldt is professor aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en het AMS, Universiteit Antwerpen. 
Verder verleent hij medewerking aan diverse postuniversitaire opleidingen.

Door zijn gespecialiseerde opleiding en notariële ervaring (15 jaar) biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek.

Verder levert hij regelmatig bijdragen in wetenschappelijke jaarboeken en tijdschriften en maakt hij deel uit van redactiecomités wat een garantie betekent voor een permanente marktkennis en een toegevoegde waarde aan uw doelstelling.

Lees meer
ann-maelfait
Meester Ann Maelfait
Advocaat-vennoot, Rivius Advocaten

Ann is vennoot van Rivus en leidt binnen het kantoor de litigation praktijk.

Als advocaat legt Ann zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale conflicten.  Zij is onder meer gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe nationale en internationale nalatenschappen.  Daarnaast heeft zij een ruime expertise inzake vereffening- en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook inzake betwistingen over testamenten en schenkingen.   

Verder begeleidt en adviseert Ann vermogende cliënten bij hun vermogensplanning en heeft zij een bijzondere expertise in de begeleiding van families en familiale ondernemingen.

Ann heeft een bijzondere focus op charity en is eveneens lid van de Beleidsgroep Testament.be

Ann doceert aan de Expert Class vermogens- en successieplanning (Brugge Business School), geeft regelmatig voordrachten en heeft talrijke publicaties op haar naam staan.

Ann is sedert 2002 ingeschreven aan de Brusselse en Gentse Balie.

Ann is Master in de Rechten (KULeuven) en Master in de Fiscaliteit (KULeuven).

Lees meer
nathalie-labeeuw
Meester Nathalie Labeeuw
Advocaat-vennoot, Cazimir

Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest vermogende Belgen. Vanuit deze kennis en ervaring is zij de ideale advocate om onze Civiele Procedure afdeling te leiden. Ze is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan de KU Leuven en de Université de Poitiers. Ze is ook master in het Notariaat (KU Leuven) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven). Nathalie is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Nathalie is een veelgevraagde spreker bij financiële instellingen, de Federatie van Notarissen, de Fiscale Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Ze is ook redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied.

Lees meer
nicolas-geelhand-de-merxem-g
Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem
docent U.Antwerpen, advocaat-vennoot HCGB Advocaten

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem (°1956) is licentiaat in de Rechten (UIA, 1981, onderscheiding). Hij is tevens licentiaat in het notariaat (VUB, 1984, onderscheiding) en doctor in de Rechten (UIA, 1993) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht  (Belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht, Gent, Mys & Breesch, 1994, I, 953 p. en II, 844 p.).  Hij was werkzaam als assistent, vorser en doctor-assistent familiaal vermogensrecht  aan de UIA (1986-1995) onder de wetenschappelijke leiding van prof. em. Mieken Puelinckx-Coene.  Hij doceerde de vakken registratie- en successierechten aan de UGent (2000 en 2012) en doceert ze sinds 2013 aan de UA.  Hij is daarnaast gastprofessor aan de VUB/ULB in het Postgraduaat Estate Planning sinds 2007.  Hij was verbonden als kandidaat-notaris aan het notariskantoor Deckers, De Graeve, Sledsens & Van den Berg te Antwerpen (1995-2006) en als advocaat-vennoot aan het kantoor Greenille te Brussel (2007-2013). Hij is lid van de Vakgroep Fiscaal Recht van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen en lid van de Antwerp Taks Association (ATA). In maart 2013 vervoegde hij Huber Crommen Muyshondt Geelhand Barbaix Advocaten.

 

Nicolas Geelhand is lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat.  Hij is lid van de kernredactie van Tijdschrift voor Estate Planning en was lid van  de kernredactie van Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

 

Nicolas is auteur van diverse boeken en van diverse bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in de materies van het familiaal vermogensrecht, de schenkings- en successierechten en de civielrechtelijke en fiscale successieplanning. Hij treedt tot slot vaak op als spreker op congressen, studiedagen en seminaries in de voornoemde vakgebieden.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

21 november 2019

9.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl. btw)

310 EUR (excl.btw)

30 EUR (excl. btw)

Voor 2 sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 4 sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement per 2 sessies voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

 

 

 

 

 

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

Nationale Kamer van Notarissen (NKN) 

 

 

 

 

 

 6 punten / 4 sessies  - 3 punten / 2 sessies 

 6 uren / 4 sessies  - 3 uren / 2 sessies

 6 uren / 4 sessies  - 3 uren / 2 sessies

 

 6 uren / 4 sessies  - 3 uren / 2 sessies (in aanvraag)

 

 

 

 

 

Gerelateerde boeken

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 – 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
relatievermogensrecht-2019-intersentia
Relatievermogensrecht 2019
Intersentia

Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende samenlevingsvorm. In Deel I van dit boek situeren we de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). In het relatierecht (deel II) behandelen we de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen we de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In deel III bespreken we de algemene context voor elk van de relatievormen. In delen IV en V zoomen we in detail in op het vermogensrecht bij huwelijk en samenwoning.

Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De analyse is grondig en up-to-date. De nieuwe regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 zijn volledig geïntegreerd en komen uitvoerig aan bod: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.

In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.

Lees meer
over-vlaamse-erf-en-registratiebelasting-larcier-2018
OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2018
Larcier

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo administratieve standpunten, toleranties en voorafgaande beslissingen. Hiermee illustreert ze haar visie op de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Een belangrijke bron van kennis voor al wie professioneel in aanraking komt met de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

In deze unieke reeks verschijnt een mooie gebonden publicatie waarin alle beslissingen en standpunten van de VLABEL integraal en kritisch becommentarieerd,  gebundeld worden. Ieder boek is dan ook bedoeld als praktische handleiding bij concrete situaties.

De inhoudelijke redactie gebeurt door de fiscale experten van Cazimir Advocaten.
Voorzien van een trefwoordenregister staan deze publicaties garant voor een volledige en gestructureerde ontsluiting van alle beslissingen met betrekking tot de erf- en registratiebelasting, genomen door de VLABEL sinds 2015.

Deze Update 2018 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL van 2018 integraal en becommentarieert deze kritisch.

Lees meer
praktijkgids-successieplanning-2019-2020
Praktijkgids Successieplanning 2019-2020
Lex Forum

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in elk van de drie Belgische gewesten.

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Het boek is bevattelijk geschreven met de lezer in het achterhoofd. Vlot leesbaar en geïllustreerdmet diverse praktijkvoorbeelden. De inhoud is wetenschappelijk onderbouwd met bronvermelding van actueel toepasselijke rechtspraak, rechtsleer en fiscale standpunten. Het bevat diverse clausules voor akten, tal van kruisverwijzingen en een uitgebreid trefwoordenregister. Het boek omvat ongeveer 900 pagina’s.

De jarenlange praktijkervaring van Prof. Jos Ruysseveldt, staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids die in geen enkele fiscale (praktijk)bibliotheek mag ontbreken. Na zijn notariële opleiding is hij als raadsman al jaren expert op het vlak van vermogensplanning.

De ‘Praktijkgids Successieplanning’ is een onmisbaar naslagwerk voor accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, notarissen, private bankers, verzekeringsagenten of makelaars, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.

Lees meer
fiscaal-compendium-successierechten-2019-wolters-kluwer
Fiscaal Compendium - Successierechten 2019
Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de regeling inzake successierechten/erfbelasting voor de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten/erfbelasting grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

Lees meer

Inschrijven | Studiedag: Schenk - en erfbelasting - 21/11/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer