Op 20 februari 2020 houdt M&D Seminars in Sint-Niklaas haar jaarlijkse studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling', opgedeeld in vier opeenvolgende sessies:

 • Sessie 1: Sociale zekerheid, Limosa en Uniek Loket: de laatste ontwikkelingen
 • Sessie 2: Tewerkstellen buitenlandse werknemers: single permit/inhoudelijke wijzigingen 1 jaar later en wat brengt Brexit?
 • Sessie 3: Toepasselijk arbeidsrecht bij detacheringen en gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen: aandachtspunten bij set-up en ontslag
 • Sessie 4: Strijd tegen markt- en concurrentieverstoring en sociale dumping ten gevolge van grensoverschrijdende tewerkstelling in België

Programma

08:45 - 09:30

Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09:30 - 11:00

Sessie 1: Sociale zekerheid, Limosa en Uniek Loket: de laatste ontwikkelingen.

(De heer Lode Van Steenkiste)

11:00 - 11:30

Pauze

11:30 - 13:00

Sessie 2: Tewerkstellen buitenlandse werknemers: single permit/inhoudelijke wijzigingen 1 jaar later en wat brengt Brexit ?

(Meesters Sophie Maes en Simon Albers)

13:00 - 13:45

Pauze met broodjesbuffet

13:45 - 15:15

Sessie 3:

Toepasselijk arbeidsrecht bij detacheringen en gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen : aandachtspunten bij set-up en ontslag

(Meesters Sophie Maes en Simon Albers)

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 17:15

Sessie 4: Strijd tegen markt- en concurrentieverstoring en sociale dumping ten gevolge van grensoverschrijdende tewerkstelling in België

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

lode-van-steenkiste
De heer Lode Van Steenkiste
Expert bij de RSZ, Attaché - Directie Internationale Betrekkingen

Lode Van Steenkiste is sinds 2013 actief bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Begonnen in het domein van fraudebestrijding en risicobeheer, werkt hij nu als expert voor de Directie Internationale Betrekkingen. De directie bevindt zich in het hart van het internationale domein en bepaalt aan welk socialezekerheidsstelsel een persoon moet worden onderworpen als hij of zij wordt geconfronteerd met grensoverschrijdende aspecten in zijn professionele of persoonlijke situatie.

Hij is expert in zowel de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling alsook de Belgische Limosa-applicatie die fungeert als een register voor werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken, maar die niet zijn onderworpen aan de Belgisch sociaal zekerheidsstelsel. In deze hoedanigheid vertegenwoordigt hij de RSZ zowel in België als in het buitenland.

Hij geeft diepgaand advies over grensoverschrijdende sociale zekerheidskwesties voor het grote publiek, evenals voor vakbonden of beleidsmakers en helpt bij gegevensanalyses op basis van de Limosa-kadaster databank

Lees meer
sophie_maes
Meester Sophie Maes
Advocaat - Vennoot, Claes & Engels

Sophie  adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling met inbegrip van arbeidsmigratie (arbeidskaarten, "single permit", visa en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames. Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen.

Zij toont een bijzondere belangstelling voor de internationale mobiliteit van werknemers, de problematiek van verboden terbeschikkingstelling van personeel en flexibele arbeidsvormen en het ontslagrecht.

Sophie spreekt regelmatig op interne en externe binnenlandse en buitenlandse seminaries en is auteur van diverse artikels. Zij is mede-auteur van het boek "Tewerkstelling buitenlandse werknemers". Binnen Ius Laboris is zij lid van het “Executive Committee” en voorzitter van de “Global Mobility and Immigration Expert Group". Sophie wordt aanbevolen in de Who’s Who Legal 2017 editie, met de volgende vermelding: "Sophie Maes is a highly regarded adviser in matters of international employment, labour law and social security law. Sources say: “She is highly efficient and extremely knowledgeable in global mobility and immigration issues.".  Bovendien behoort Sophie ook tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt ze als volgt vermeld: “Sophie Maes is a national leader with a superb practice. She is also recognised for her international expertise, with sources commenting, “Sophie is the go-to person on global mobility and immigration issues in the context of employment law in Belgium and beyond.” In 2019 vermeldt de gids het volgende : "With an impressive ability on restructuring and dismissals work, the "very knowledgeable" Sophie Maes runs a top-notch practice that sees her garner widespread commendation from peers. "There is no better person" in the field in Belgium", comments one interviewee".

Sophie behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven (K.U.Leuven) in 1997, na gestudeerd te hebben in Leuven en Rouen (Frankrijk). Zij behaalde tevens een speciale licentie in sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB) in 1998.  Zij is lid van de Brusselse Orde van Advocaten sedert 1998. Sedert 2009 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

Lees meer
simon_albers_15-jpg__330x330_q85_crop_subsampling-2_upscale
Meester Simon Albers
Advocaat, Claeys & Engels

Simon is sinds september 2016 lid van de Brusselse balie. Als advocaat stagiair bij Claeys & Engels is hij actief in de verschillende takken van het arbeidsrecht. Simon behaalde zijn diploma master in de rechten aan de Universiteit Gent. Vervolgens behaalde Simon ook een master na master in het sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Lees meer
gvb_stephanie-raets-06239_2280x955_
Meester Stephanie Raets
Advocaat-vennoot, Stappers Advocaten

Stephanie Raets startte in 2006 haar carrière als advocaat sociaal recht, waarbij ze cliënten adviseert en verdedigt voor de rechtbank met betrekking tot alle mogelijke kwesties die te maken hebben met de arbeidsrelatie, waaronder het bieden van oplossingen in het kader van de terbeschikkingstelling van personeel. Sinds dit jaar is zij vennoot bij het Kantoor Stappers Advocaten. 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

20 februari  2020

09.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

315 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

6 punten

6 uren

6 uren

 

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

praktijkboek-sociale-zekerheid
Praktijkboek sociale zekerheid 2019
Wolters Kluwer

Het Praktijkboek Sociale Zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs. Het geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht.

De materie wordt volledig onder de loep genomen en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen.

Dit jaarboek is in zeven grote delen onderverdeeld:

 • Algemeen deel
 • Sociale zekerheid voor werknemers
 • Sociale zekerheid voor zelfstandigen
 • Gezinsbijslagen voor werknemers en zelfstandigen
 • Sociale bijstand
 • Vlaamse Sociale Bescherming
 • Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap


De opzet bestaat erin een antwoord te geven op alle praktische problemen en hete hangijzers, waardoor deze gids, die jaarlijks vernieuwd wordt, een onmisbaar handboek is geworden in de dagelijkse praktijk van het socialezekerheidsrecht.

Lees meer
de-inning-en-invordering-van-sociale-zekerheidsbijdragen
De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ (2017)
Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld. 

Lees meer
7500062770-1
Sociaal wetboek – sociale zekerheid 2019
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten en besluiten uit het socialezekerheidsrecht.

De sociale zekerheid van werknemers bevat de volgende rubrieken: algemene beginselen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslag, pensioenen, werkloosheid en ziekteverzekering. De sociale zekerheid van zelfstandigen is gegroepeerd rond de rubrieken sociaal statuut en pensioenen. Het derde deel is gewijd aan de bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die betrekking hebben op deze materie.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld per deelgebied en bevat een gedetailleerde inhoudstafel en een chronologisch register. Zo vindt u onmiddellijk wat u zoekt.

De editie 2019 bevat de bijwerking en de coördinatie van alle reeds opgenomen teksten, en is bijgewerkt tot 1 januari 2019. Wij hopen dat u met dit wetboekje een praktisch werkinstrument in handen heeft waarmee u efficiënt aan de slag kan.

Lees meer
tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015
Tewerkstelling buitenlandse werknemers (2015)
Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

Lees meer

Inschrijven | Grensoverschrijdende tewerkstelling - 20/02/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer