Tijdens deze studiedag staan aantal belangrijke fiscale hervormingen op het programma. 

Wat is de impact van het zomerakkoord op aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen en is winstreservering door de verlaging van de vennootschapsbelasting een alternatief voor de IPT-verzekering?

Welke wijzigingen werden er door het zomerakkoord aangebracht aan de spaar- en beleggingsfiscaliteit?

Sprekers

paul-van-eesbeeck

Paul Van Eesbeeck

juridisch adviseur / vennoot , Vereycken & Vereycken Legal

Paul behaalde licenties in de rechten en in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek, alsook een postgraduaat verzekeringsmanagement. Hij startte zijn loopbaan bij De Vaderlandsche (ING Insurance). Sinds 1998 is hij vennoot bij Vereycken & Vereycken Consulting dat binnen de pensioen- en verzekeringssector juridisch, verzekeringstechnisch en actuarieel advies verstrekt. Paul is docent aan de KULeuven, is een veelgevraagd spreker op seminaries en congressen en is auteur van diverse boeken. Hij is tevens hoofdredacteur van Life & Benefits, medewerker van Fiscoloog en ondervoorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen. 

dirk_coveliers

meester Dirk Coveliers

advocaat, Tiberghien

Dirk specialiseert zich in patrimoniumplanning van privé- en bedrijfsvermogens voor vermogende ondernemers en particulieren, waaronder ook niches behoren zoals Nederbelgen en US persons die hij verworven heeft als achtereenvolgens Global Head Network Banking bij Fortis  en Directeur Estate Planning bij Petercam.

De combinatie van beide expertises laat toe dat hij ook een goed inzicht heeft in de praktische aspecten van een successieplanning van financiële tegoeden, alsook in nieuwe materies die beleggingen aangaan, zoals de doorkijk- of Kaaimantaks, speculatietaks en fiscale regularisaties van buitenlandse rekeningen en verzekeringen.

Hij was van 2007 tot en met 2014 lid van de Experten groep, die door de Europese Commissie geraadpleegd werd in het kader van de herziening van de spaarrichtlijn en de bijstandsrichtlijn, en is nog steeds corresponderend lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Hij is al jaren voorzitter van de fiscale werkgroep van BEAMA.

Programma

13:00 - 13:45
broodjesbuffet en registratie van deelnemers aan sessie 3
13:45 - 15:15

Sessie 3 | Wat is de impact van het zomerakkoord op aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen en is winstreservering door de verlaging van de vennootschapsbelasting een alternatief voor de IPT-verzekering?

dhr. Paul Van Eesbeeck
15:15 - 15:45
Pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 4
15:45 - 17:00

Sessie 4 | Welke wijzigingen werden er door het zomerakkoord aangebracht aan de spaar- en beleggingsfiscaliteit

meester Dirk Coveliers

Partners

Gerelateerde boeken

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien – Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal Recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

 • Uniek naslagwerk van de volledige fiscaliteit
 • 2 banden met in totaal 2300 pagina’s onmisbare informatie
 • Volledig actueel en up to date
 • Vlot consulteerbaar 
 • Bevattelijk en praktijkgericht
 • Geschreven door topspecialisten
 • met ruime aandacht voor alle nieuwigheden.

Omdat we u de meest volledige informatie willen blijven bieden, verschijnt de uitgave in twee banden. Het was niet langer mogelijk om het fiscaal recht bevattelijk samen te brengen in 1 boekdeel.
De jaarlijkse update van dit werk wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

fiscaal-praktijkboek-directe-belastingen-2016-2017

Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2016-2017

Wolters Kluwer

De Fiscale Praktijkboeken willen actuele topics in een klare en duidelijke taal toelichten en de gevolgen ervan duiden voor de fiscale praktijk. De auteurs zijn stuk voor stuk specialisten ter zake, met een ruime praktijkervaring.

In editie 2016-2017 (Directe Belastingen) komen volgende actuele topics aan bod:

 • Investeringsaftrek anno 2016 (Guy Poppe)
 • Crowdfunding (Anne Mieke Vandekerkhove)
 • De woonfiscaliteit anno 2016 (Pieter Debbaut)
 • Zetelverplaatsingen (Yves Verdingh)
 • De nieuwe tax-shelterhervorming anno 2016 (Rolf Declerck)
 • Nationale fusies en splitsingen in het WIB92: dan toch niet geheel onbegrijpelijk? (Deel 2) (Tom Schepens)
 • Belasting van niet-inwoners: de vernieuwde vangnetbepaling (Nathalie De Meyer, Anthony Meul en Heidi Verhasselt)
 • Fiscale regularisatie opnieuw permanent wettelijk geregeld (Stijn De Meulenaer)
 • De gesplitste aankoop van een onroerend goed door een vennootschap en haar bedrijfsleider (Philippe Salens)
 • De toepassing van artikel 15 W.Venn. in fiscalibus volgens de richtlijn 2013/34/EU (Carl Van Biervliet)

De praktijkboeken vanaf editie 2004-2005 zijn gearchiveerd op monKEY.be.

Als u kiest voor een abonnement, krijgt u, naast de jaarlijkse nieuwe editie van het boek, ook gratis toegang tot het archief, waarin u alle bijdragen vanaf ed. 2004-2005 in full text kan consulteren.  Dankzij onze performante zoekmotor kunt u gemakkelijk en snel een artikel terugvinden. Bovendien heeft u toegang tot alle bronnen van monKEY.be en kunt u een hele reeks nuttige adressen en cijfers opzoeken in de rubriek “Praktische info”.

De Fiscale Praktijkboeken staan onder leiding van editors Luc Maes (Prof. Fiscale Hogeschool), Herman De Cnijf (Directeur Fiscale Hogeschool en FHS-Seminaries) en Leo De Broeck (Advocaat, Docent KU Leuven en Fiscale Hogeschool).

fiscaal-zakboekje-20171

Fiscaal zakboekje 2017/2

Wolters Kluwer

Onze economie evolueert niet alleen in een Europese richting, maar ontwikkelt zich ook steeds meer op internationaal vlak, met als gevolg dat fiscale vragen steeds meer vanuit een internationaalrechtelijk standpunt moeten worden beoordeeld, hierbij rekening houdend met meerdere fiscale wetten en regels.

Het Internationaal Fiscaal Zakboekje geeft de lezer op een duidelijke, overzichtelijke en bevattelijke wijze, inzicht in de complexiteit van deze internationale fiscaliteit.

Komen o.m. aan bod:

 • de werkingssfeer van de Belgische dubbelbelastingverdragen
 • de Europese fiscaliteit
 • Belgische maatregelen tegen internationale belastingontwijking
 • OESO BEPS actieplan om een internationale hervorming mogelijk te maken
 • fiscale kerngegevens van de OESO-landen
 • adressenlijst van binnen- en buitenlandse belastingadministraties
 • formulieren en modellen (incl. OESO-modelverdrag en Belgisch ontwerp

De uitgebreide inhoudstafel en het trefwoordenregister maken van dit zakboekje een gemakkelijk bruikbaar en onmisbaar werkinstrument in de dagelijkse fiscale praktijk van bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscaal advocaten.

articel_49_wib_1992_ontleed

Artikel 49 WIB 1992 ont(k)leed - Lessen uit negentig jaar Cassatierechtspraak inzake kostenaftrek 2017’

Wolters Kluwer

In dit analytisch naslagwerk ontleedt auteur Svjatoslav Gnedasj het iconische artikel 49 WIB ongezien grondig.

Dit boek is vooreerst een praktische consultatiebron, waarin elke fiscale practicus die met principiële of praktische vragen over de kostenaftrek in de vennootschapsbelasting worstelt, snel een aanzet tot oplossing kan vinden die bovendien voorzien is van een wetshistorische, doctrinaire en jurisprudentiële achtergrond en kritische commentaar. Daarbij wordt de lezer geholpen door een overzichtelijke inhoudstafel, een trefwoordenregister en een overzicht van de geciteerde rechtspraak.

Daarnaast bevat dit werk een kritische uiteenzetting met problemen rond de interpretatie en toepassing van artikel 49 WIB 1992. De auteur analyseert grondig alle bronnen, en geeft ook telkens zijn eigen mening.

De in dit boek gemaakte analyses worden waar mogelijk gevoed met een jurisprudentieel erfgoed van cassatierechtspraak die gedurende bijna een eeuw geaccumuleerd werd.

Dit uniek onderzoek is dan ook een absolute must-have voor elke fiscalist.

Auteur Svjatoslav Gnedasj studeerde met de grootste onderscheiding aan de KUL in 2009 af met als zwaartepunten economisch en fiscaal recht. Hij is sinds 2009 advocaat aan de balie te Brussel en heeft een ruime ervaring opgebouwd in het adviseren en bijstaan van Belgische en internationale cliënten in verband met diverse fiscaalrechtelijke vragen in het kader van M&A transacties, private equity deals en grensoverschrijdende herstructureringen. Naast zijn adviespraktijk focust Svjatoslav op complexe geschillen in fiscaal (straf)recht. Hij is ook auteur van talrijke publicaties in dat domein en regelmatige spreker op verschillende seminaries.

codex-fiscaal-recht-2016-2017

Codex Fiscaal Recht 2016-2017

die Keure

De Codex Fiscaal Recht werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen.

 • Het eerste deel bestaat uit de directe belastingen (inkomstenbelastingen en met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en internationaal belastingrecht.
 • Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen).

De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie. De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

fiscale-rechtspraakoverzichten-grondrechten-in-fiscalibus-2017

Fiscale Rechtspraakoverzichten Grondrechten in fiscalibus 2017

Larcier

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Naar aanleiding van 25 jaar grondrechtentoetsing door het Grondwettelijk Hof bevat dit werk een overzicht van rechtspraak waarin grondrechten worden toegepast in fiscale zaken. Het betreft rechtspraak van
het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Voor dit overzicht werd rechtspraak geselecteerd inzake het recht op gelijkheid en nondiscriminatie, de bescherming van het eigendomsrecht, het recht op eerlijk proces, het recht op privé-leven en het recht op toegang tot bestuursdocumenten.

Omdat bij de meeste grondrechten de vereiste van de wettelijke basis terug komt, wordt dit afzonderlijk behandeld in een apart hoofdstuk

Elk rechtspraakoverzicht per grondrecht afzonderlijk wordt ingeleid door een tekst waarin de draagwijdte van het desbetreffende grondrecht voor elk rechtsinstrument (EVRM, Europees Handvest, GW, …) wordt toegelicht. In dit deel komen ook de eventuele opmerkelijke conclusies die uit het rechtspraakoverzicht van het betreffende grondrecht kunnen worden gemaakt, aan bod. In dit algemeen deel worden eventueel ook de uitspraken vermeld die weliswaar geen fiscale zaken zijn, maar wel belangrijk voor een goed begrip van de draagwijdte van het betrokken grondrecht. Ook mijlpaalarresten die dateren van vóór 1989, komen, in voorkomend geval, in dit algemeen deel aan bod.

Het volledige rechtspraakoverzicht wordt voorafgegaan door een algemene inleiding. In deze inleiding wordt een omschrijving gegeven van wat grondrechten zijn, hun herkomst wordt gesitueerd en de belangrijkste rechtsbronnen van grondrechten worden toegelicht. Daarnaast wordt in dit inleidend hoofdstuk toegelicht welke de mogelijkheden zijn van de Belgische hoogste rechtscolleges om de grondrechten te toetsen.

handboek_vennootschapsbelasting_2016-2017

Handboek vennootschapsbelasting 2016-2017

Intersentia

Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de

aftrekbare kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek ...? Omwille van de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte.
Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen. 
De unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.

handboek-fiscale-procedure-inkomstenbelastingen-2016

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen 2016

Intersentia

De wetgeving en de rechtspraak met betrekking tot de vestiging, de betwisting en de inning van aanslagen in de inkomstenbelastingen evolueren bijzonder snel. Zo snel dat het voor de “gewone” belastingbetaler en zelfs voor vele gespecialiseerde fiscalisten niet of nauwelijks bij te houden is. Nochtans is een inzicht in de fiscale procedureregels uiterst belangrijk voor wie als belastingplichtige niet te veel wil betalen aan de fiscus.

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een overzichtelijke en duidelijke leidraad in deze complexe materie. Dit boek is intussen aan zijn tiende editie toe en is uitgegroeid tot een referentiewerk. Het bevat een globaal overzicht van alle elementen van de fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen.

Achtereenvolgens komen uitgebreid aan bod: – 
de fiscale aangifte, met inbegrip van de sancties en de fiscale regularisatiemogelijkheden, – 
de controle- en onderzoeksverrichtingen van de fiscus, – 
de bewijsmiddelen, –
de vestiging van de aanslag, – 
de betwisting van de aanslag, – 
de mogelijkheid om buiten de eigenlijke fiscale procedure schadevergoeding te vorderen van de Belgische Staat, – 
de kwijtschelding of vermindering van administratieve sancties of nalatigheidsintresten, – 
de betaling en invordering van de belasting, en – 
enkele bijzonderheden betreffende de bepaling van het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing.

Een apart deel is gewijd aan een reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen. 

Door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden en modellen is het een ideaal studieboek en een gebruiksvriendelijke handleiding voor alle belastingplichtigen en fiscalisten.

Deze tiende editie is geactualiseerd tot medio 2016. Tevens zijn de meest recente tendensen en ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt.

wetboek-van-de-inkomstenbelastingen-2017

Wetboek van de inkomstenbelastingen 2017/2

Wolters Kluwer

Dit zakwetboek Wetboek van inkomstenbelastingen bundelt op handige en hanteerbare wijze:

 • het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92);
 • het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (KB WIB 92) en zijn bijlagen;
 • een selectie van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de bovenvermelde materie.


Op elke pagina staat de Juracode van de wettekst vermeld (bv. @ 3715). De Juracode is een unieke identificatiecode van deze wettekst. Op de website Jura (www.jura.be) kunt u met deze code onmiddellijk de juiste wettekst terugvinden. 

Deze versie is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2017.

Praktische informatie

Tijdstip 14 december 2017 9.30u - 17.15u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

399 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw) 

Voor 2 sessies naar keuze, inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Voor 2 sessies naar keuze, inclusief het ‘Wetboek van de inkomstenbelastingen 2017/2’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 240,40), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

4 juridische punten per 2 sessies

3,5 uren per 2 sessies

4 uren per 2 sessies

3 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen en verzekeringstussenpersonen voor sessie 3 en 4

Inschrijven | Studiedag De fiscale hervormingen van 2017: 4 bijzondere items onder de loep - 14/12/2017

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37