Tijdens deze studienamiddag krijgt u aan de hand van vijf concrete vragen een praktische insteek hoe het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf juridisch vorm kan krijgen. Daarnaast wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de intermenselijke relaties die tijdens het proces spelen en aan vaak voorkomende struikelblokken die zich kunnen voordoen tijdens het proces van overdracht.

In het bijzonder bekijken we welke plaats de adviseur in dit proces kan innemen. Er zal gedurende deze studienamiddag bijzonder aandacht gegeven aan de vele nieuwe spelregels: het nieuwe erfrecht, de fiscale wijzigingen na het zomerakkoord 2017, de laatste administratieve standpunten van VLABEL, het nieuwe vennootschapsrecht, de recent toegevoegde antimisbruikbepalingen, etc.

Sprekers

olivier-de-keukelaere

meester Olivier De Keukelaere

advocaat-vennoot, Cazimir

OLIVIER DE KEUKELAERE is als vennoot verbonden aan advocatenkantoor Cazimir en gespecialiseerd in ondernemingsfiscaliteit en vermogensplanning . Als family business and wealth advisor begeleidt hij talrijke Vlaamse familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Ook helpt hij vermogende families bij de specifieke uitdagingen waarvoor zij staan bij het samenhouden van vermogen én familie . Hij wordt beschouwd als één van dé Family Business Advisors van ons land.

Programma

Onder voorbehoud ...

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 15:15

Deel 1: De rol van de adviseur geherdefinieerd

15:15 - 15:30
Pauze
15:30 - 17:00

Deel 2: Vijf kernvragen bij het opvolgingsproces

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

tendensen_vermogensrecht

Tendensen vermogensrecht 2017

Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

groeikrachten_familiebedrijven

Groeikracht in familiebedrijven

Intersentia

Familiebedrijven worden momenteel geconfronteerd met turbulente tijden, die zowel uitdagingen als nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. Dat betekent dat familiebedrijven geregeld hun koers moeten bijsturen door grote of kleine veranderingen door te voeren. De praktijk toont echter aan dat veel veranderingen worden ingezet, maar niet altijd tot een succesvol einde worden gebracht. Het is geen sinecure om te bepalen welke factoren aan de basis liggen van succes of mislukking. Essentieel is echter de steun van diegenen die de verandering moeten realiseren. 

In dit boek gaan de auteurs na hoe familiebedrijven ervoor kunnen zorgen dat hun familiale en niet-familiale medewerkers de verandering steunen door een gevoel van ”eigenaarschap” te creëren. Op basis van diepte-interviews en enquêtes bij Vlaamse familiebedrijven bespreken de auteurs het belang van communicatie en planning en de rol van de organisatiestructuur bij het creëren van een breed draagvlak en ‘eigenaarschap’. Dat maakt immers of medewerkers er mee hun schouders onder willen zetten en draagt bij tot het succes van de verandering. 

Wouter Broekaert is onderzoeker en docent binnen het studiegebied Bedrijfskunde aan de Odisee Hogeschool. Hij is tevens verbonden aan het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee. Zijn onderzoeksgebieden situeren zich vooral op het vlak van familiebedrijven en ondernemerschap, meer bepaald wat betreft concurrentiestrategie, innovatie en veranderingsprocessen. 

aandelen_meestgestelde_praktijkvragen

Aandelen. De meest gestelde praktijkvragen

Wolters Kluwer

Het rechtsdomein inzake aandelen is enorm ruim en beïnvloedt steeds meer het beleid van ondernemingen en familiebedrijven. Een correct aandelenbeheer vormt in die optiek een belangrijk aspect van het management van ondernemingen, dat balanceert tussen het vennootschapsrecht, de fiscaliteit en de familiale vermogensplanning.

Het is de bedoeling om in dit boek chronologisch alle fases te doorlopen die een aandeelhouder kan meemaken – van oprichting van de vennootschap of verwerving van de aandelen, tot de ontbinding of het faillissement – en waarbij steeds de relevante vragen en aandachtspunten worden behandeld waarmee de aandeelhouder van een kmo evenals zijn professionele raadgevers geconfronteerd worden.

Bijzondere aandacht wordt eveneens geschonken aan de overgang van de aandelen op de nabestaanden en het gebruik van vennootschappen om aan successieplanning te doen.

Het opzet van dit boek is een bondig en duidelijk antwoord te geven op vragen waarmee aandeelhouders kunnen worstelen. Voor de lezer die meer wil weten, hebben we de referenties naar andere uitgaven opgenomen.

estate_planning_fiscale_praktijkstudies

Estate planning : Actuele topics - Thèmes actuels. Fiscale praktijkstudies

Wolters Kluwer

Op 5 en 6 maart 2013 organiseerde BNP Paribas Fortis Private Banking zijn eerste Estate Planning Days. In een voortdurend veranderende wettelijke context, is vermogensplanning onbetwistbaar belangrijk. Het is een van de voornaamste expertisegebieden van BNP Paribas Fortis.

In dit boek worden de uiteenzettingen van de specialisten tijdens de Estate Planning Days weergegeven. Uiteenlopende thema’s, zoals internationale successies, schenkingen, handelingsonbekwaamheid, de fiscale reglementering en de aanpassingen die bij de volgende hervorming verwacht worden, en de operationele aspecten van vermogensstructurering komen aan bod.

Dit boek is dan ook een onmisbare informatiebron voor advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijfsrevisoren, fiscalisten en family offices

Dit boek bevat volgende bijdragen:

 • Bankpraktijken en vemogensstructurering: enkele aandachtspunten/Pratique bancaire et structuration patrimoniale: quelques points d’attention
  Xavier Nélis (Director Competence Center Estate Planning BNP Paribas Fortis)
 • Behoud van controle over geschonken goederen
  Alain Van Geel (Partner Tiberghien, lector UAMS)
 • Patrimonines d' affectation, universalités de fait et universalités de droit: la structuration de patrimoine au service de contrôle exercé par de donateur sur les biens irrévocablement donnés
  Simone Nudelholc (Avocat à la Cour de cassation, Maître de conférences à l'ULB)
 • Internationale nalatenschappen: bedreiging of opportuniteit
  Anton van Zantbeek (Advocaat Rivus)
 • Successions internationales ou les 'éventuels' aspects internationaux en droit des domations et en droit des successions
  François Derème (Avocat)
 • Samenlevingsvormen en vermogensplanning
  Dirk Michiels (Notaris, Gastdocent KULeuven, ondervoorzitter Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat)
 • La gestion des avoirs financiers des incapables en droit civil: Etat de la situation et perspective à l'aune de la loi du 17 mars 2013 incapacités
  Pierre-Yves Erneux (Notaire, Membre de Comité d'étude et de législation de la Fédération Royale de Notariat Belge)
 • De fiscale regularisatie anno 2013: laatste kans op strafrechtelijke immuniteit en fiscale anonimiteit
  Tom Jansen (Directeur Beleidscel van de staatssecretaris voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude)
 • Elements d'actualité fiscale: Taxation des revenus mobiliers, nouvelles obligations de mention dans la déclaration et régularisation 
  Marc Bourgeois (Professeur Ulg, Co-président du Tax Institute de l'Ulg, Directeur du Master complémentaire en droit fiscale Ulg)

Praktische informatie

Tijdstip 7 november 2017 13.00u - 17.15u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

Nationale Kamer van Notarissen

FSMA

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

3 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf - 7/11/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37