Het kapitaal van een vennootschap wordt vaak omschreven als de buffer die tot zekerheid zou moeten strekken van schuldeisers van de vennootschap en vormt tezelfdertijd ook de maatstaf van de vermogens- en zeggenschapsrechten van de aandeelhouders of vennoten. De bescherming van deze maatstaf is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor zowel de Europese als de nationale wetgever. Het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft eveneens verregaande gevolgen op kapitaalcreatie, kapitaalbewegingen en effecten van vennootschappen.

Deugdelijk ondernemingsbestuur is een thema dat permanent in de professionele en algemene pers aan bod komt: de benoeming van bestuurders, de beëindiging van het bestuurdersmandaat, de bezoldiging van de bestuurders, hun aansprakelijkheid, het intern functioneren van de raad van bestuur en ten slotte de vertegenwoordiging. Ook hier heeft het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verregaande impact.

Onze sprekers, die beide materies dagelijks in de praktijk omzetten, stellen u de gevoeligste gevolgen voor van de voorgestelde wetswijziging.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Het kapitaal en het bestuur van de vennootschap

  • Nieuwe regels met betrekking tot het kapitaal en effecten
  • Wijzigingen op het vlak van het bestuur

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-bellen-2
Meester Bart Bellen
Advocaat-vennoot, contrast Law

Bart Bellen is een vennoot van contrast. Hij is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en adviseert over ondernemingsrecht in het algemeen.

Bart Bellen vertegenwoordigt binnenlandse en internationale bedrijven bij corporate en commerciële transacties en geschillen. Hij behandelt grensoverschrijdende M&A transacties, multi-jurisdictionele bedrijfsherstructureringen en geschillen.

Lees meer
ine-schockaert
Meester Ine Schockaert
Senior associate, contrast Law

Ine Schockaert is senior associate bij contrast.

Ine Schockaert specialiseert zich in het vennootschapsrecht en staat bedrijven bij in commerciële aangelegenheden. Zij heeft in het bijzonder ervaring met grensoverschrijdende M&A transacties en bedrijfsherstructureringen.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 3 april 2019 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

215 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

de-nieuwe-vennootschapswet-2018
De nieuwe vennootschapswet 2018
Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

Lees meer
dé-gids-voor-vennootschappen-2018
Dé gids voor vennootschappen 2018
Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de het verslag van de commissaris, de tendenzen inzake corporate governance en het nieuwe insolventierecht.

Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2017-2018
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

Lees meer
vennootschapskapitaal_schuldeisers
Vennootschapskapitaal en schuldeisers 2014
Intersentia

Het maatschappelijk kapitaal vervult een centrale rol op het vlak van de bescherming van vennootschapsschuldeisers. Sinds enige tijd staat de gedachte van schuldeisersbescherming op basis van de kapitaalfiguur evenwel onder toenemende druk. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor de nieuwe en vernieuwende analyse van de Belgische en Europese kapitaalregelen die dit lijvige boek biedt.

Het eerste deel bespreekt de huidige Europese en Belgische regelen inzake kapitaalvorming en kapitaalbehoud. Alle belangrijke evoluties die zich op dit vlak gedurende het voorbije decennium in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer hebben voorgedaan, komen daarbij aan bod. De rode draad doorheen deze analyse is de vraag in welke mate deze kapitaalregelen effectieve instrumenten zijn ter bescherming van vennootschapsschuldeisers.
In een tweede deel worden de verschillende alternatieven voor de bestaande benadering van deze problematiek met eenzelfde kritische zin geanalyseerd. Onder meer de volgende topics komen daarbij aan bod: het belang van openbaarmakingsverplichtingen en negatieve zekerheden (covenants), de rol van het vennootschapsbestuur bij dreigende insolventie (wrongful trading) en de verschillende manieren waarop uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden ingeperkt (solvency tests).

Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.

Lees meer
book_placeholder
Vennootschapsrecht geannoteerd 2017
Die Keure

Meer informatie volgt. 

Lees meer
duiding-vennootschappen-2017
Duiding vennootschappen 2017
Larcier

Deze Duiding is een grondige commentaar op Wetboek van vennootschappen

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten:

De meeste onderdelen van het Wetboek van vennootschappen zijn voorzien van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer, een onmisbare bron om de vennootschapswetgeving te begrijpen en toe te passen.
Sommige onderdelen van het wetboek die voor de meeste juristen niet van dagelijks belang zijn werden evenwel niet artikelsgewijs, maar in hun geheel in een doorlopende tekst besproken

Lees meer
actuele-problemen-van-financieel-vennootschaps-en-fiscaal-recht-2017
Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht 2017
Intersentia

Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin. 

Lees meer

Inschrijven | Het kapitaal en het bestuur van de vennootschap - 03/04/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer