Als het einde van het boekjaar nadert, steekt de vraag naar fiscale optimalisatie van dat lopende boekjaar de kop op. Daarom heeft elke practicus er alle belang bij om de fiscale aspecten van de vennootschap op een rij te zetten om nog de nodige stappen te ondernemen.

Tijdens dit jaarlijks praktijkseminarie wordt dieper ingegaan op de vraag welke aspecten van fiscale optimalisatie u kunt overwegen. Enerzijds krijgt u een overzichtelijke checklist die u onmiddellijk kan implementeren in uw praktijk. Vervolgens worden de belangrijkste recente evoluties (nieuwe wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten, praktische toepassingen en optimalisaties) behandeld die een invloed hebben op de eindejaarsoptimalisaties waar u mee geconfronteerd wordt.

Bijzondere aandacht gaat dit jaar naar de gevolgen en opportuniteiten van de hervormingen van het zgn. Zomerakkoord, dat volop van toepassing is op de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2018.

Dit seminarie is inclusief het boek dat de spreker jaarlijks uitbrengt: 'Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2018' (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van €86,81).

Sprekers

filip_mees
De heer Filip Mees
Belastingconsulent FMC en TeamAccount, Docent vennootschapsbelasting

Meer informatie volgt.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Fiscale eindejaarsoptimalisatie

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

fiscale_eindejaarsoptimalisatie_vennootschappen
Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2018
Wolters Kluwer

Het opzet van dit boek is tweeërlei, nl. eindejaarsoptimalisatie en actualisatie.

Enerzijds wil het u een praktijkgericht schematisch overzicht bieden van elementen die aan bod kunnen komen bij de eindejaarsoptimalisatie van een vennootschap. Het boek biedt u daartoe een uitgebreide concrete checklist, die u onmiddellijk kan implementeren in uw eigen dagdagelijkse praktijk (na eventuele aanpassing op maat). Het is niet gebonden aan de actualiteit van de voorbije periode.

Vervolgens worden in méér dan ca. 220 korte, krachtige en praktijkgerichte bijdragen de topics behandeld die in de voorbije jaren het voorwerp hebben uitgemaakt van nieuwigheden, wijzigingen en preciseringen. Daarbij komen zowel wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten, rechtsleer als praktische toepassingen en optimalisaties aan bod. Deze bijdragen, die vlot toegankelijk zijn via een uitgebreide inhoudstafel, bieden zo een antwoord op vele in uw praktijk voorkomende vragen en situaties.

Filip Mees is al meer dan 25 jaar docent vennootschapsbelastingen auteur/redactiemedewerker bij diverse publicaties en tijdschriften waaronder de Praktijkbrief Creatief Boekhouden. Hij treedt regelmatig op als spreker op diverse seminaries en opleidingen. In een vorig leven studeerde hij rechten, economie en fiscaliteit en was hij assistent fiscaal recht aan de KU Leuven. Als belastingconsulent is hij verbonden aan TeamAccount en BMV-Vandooren, met kantoren in Ieper, Poperinge, Kortrijk en Antwerpen, die zich toeleggen op boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en managementadvies.

Lees meer
fiscaal-praktijkboek-directe-belastingen-2017-2018
Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2017-2018
Wolters Kluwer

De Fiscale Praktijkboeken willen actuele topics in een klare en duidelijke taal toelichten en de gevolgen ervan duiden voor de fiscale praktijk. De auteurs zijn stuk voor stuk specialisten ter zake, met een ruime praktijkervaring.

In editie 2017-2018 (Directe Belastingen) komen volgende actuele topics aan bod:

 • De ‘bezoldigingstheorie’: de Gordiaanse knoop nog steeds niet ontward? (Philippe Salens)
 • Deeleconomie: een grondige analyse (Guy Poppe)
 • Tax shelter voor podiumkunsten – De fiscale gevolgen voor vzw’s en rechtspersonen (Maximilaan Geeroms en Herman De Cnijf)
 • Crowdfunding – stand van zaken anno 2017 (Anne Mieke Vandekerkhove)
 • Interne meerwaarden: update en evolutie (Carl Van Biervliet)
 • Onroerende voorheffing in België: vier varianten (Stephan Janssens)
 • Recente ontwikkelingen inzake de Moeder-Dochterrichtlijn (Jos Goubert en Peter Vanlerberghe)
 • Mobiliteit in het kader van het woon-werkverkeer: een overzicht van de mogelijkheden (Filip Vandenberghe)
 • Wanneer ben je fiscaal gezien bedrijfsleider? (Els Smets en Luc Maes)

De praktijkboeken vanaf editie 2004-2005 zijn gearchiveerd op monKEY.be.

Als u kiest voor een abonnement, krijgt u, naast de jaarlijkse nieuwe editie van het boek, ook gratis toegang tot het archief, waarin u alle bijdragen vanaf ed. 2004-2005 in full text kan consulteren. Dankzij onze performante zoekmotor kunt u gemakkelijk en snel een artikel terugvinden. Bovendien heeft u toegang tot alle bronnen van monKEY.be en kunt u een hele reeks nuttige adressen en cijfers opzoeken in de rubriek “Praktische info”.

De Fiscale Praktijkboeken staan onder leiding van editors Luc Maes (Prof. Fiscale Hogeschool), Herman De Cnijf (Directeur Fiscale Hogeschool en FHS-Seminaries) en Leo De Broeck (Advocaat, Prof. Fiscale Hogeschool).

 

Lees meer
fiscaal-zakboekje-2018-1
Fiscaal zakboekje 2018/1
Wolters Kluwer

Het Fiscaal Zakboekje bevat in beknopte en overzichtelijke vorm een uiteenzetting van de huidige fiscale wetgeving (personen- en vennootschapsbelasting, btw, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, voorheffingen, successie- en registratierechten, …), met een systematische verwijzing naar de toepasselijke cijfers en termijnen.

 • Uniek en volledig overzicht 
 • Een praktische leidraad 
 • Duidelijk en makkelijk hanteerbaar 
 • Gedetailleerde inhoudsopgave
 • Uniek rulingoverzicht

In deze editie werd o.a. de hervorming van de vennootschapsbelasting en de taks op de effectenrekeningen verwerkt.

Over de auteurs:

Auteur Jacques Rousseaux heeft als voormalig CEO van Groep Landbouwkrediet, gewezen adjunct-kabinetchef bij de Minister van Financiën, gewezen directeur-generaal bij het Ministerie van Financiën en gewezen lid van de Hoge Raad van Financiën een enorme kennis opgebouwd op het vlak van de fiscaliteit. Momenteel is hij bestuurder van verscheidene vennootschappen zoals Befimmo, Private Insurer en The Belgian, is hij lid van de Board of Trustees van het Belgian Governance Institute en participeert hij in verschillende werkgroepen inzake corporate governance. Jacques Rousseaux is de initiatiefnemer en auteur-coördinator van het Fiscaal Zakboekje sedert 1978.

Auteur Christiaan Moeskops is vennoot bij PwC Tax Consultants te Brussel. Hij behaalde een licentiaatsdiploma Rechten aan de KU Leuven, een bijkomend graduaatsdiploma in Fiscaliteit aan de Fiscale Hogeschool en is erkend als extern belastingconsulent. Hij startte in 1991 zijn carrière bij PwC als fiscaal generalist om zich vervolgens te specialiseren in persoonlijke fiscale planning.

Lees meer
vademecum-fiscale-falconis-2018
Vademecum Fiscale Falconis 2018
Wolters Kluwer

Het Vademecum Fiscale Falconis is hét instapwerk in het fiscaal recht. Professor Luc De BROE en zijn team van het instituut voor fiscaal recht aan de KU Leuven geven een toegankelijk, gestructureerd overzicht van de basismateries het Belgische belastingrecht.  Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw worden besproken, overzichtelijk en compact. Inclusief actuele topics zoals de verdere regionalisering van de fiscaliteit, de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten en het fiscaal regime van de deeleconomie. De vele voorbeelden maken de theorie bevattelijk. 

Het boek richt zich in de eerste plaats tot studenten in economische en juridische opleidingen. Ook voor opleidingen met fiscaliteit in de zijlijn en voor opleidingsinstituten waar een introductie in het belastingrecht wordt gegeven, is dit boek uitermate geschikt. Daarnaast is dit onmisbare basiswerk een handige en nuttige leidraad voor iedereen die beroepshalve met fiscaliteit in aanraking komt.

Editor en auteur Luc DE BROE is gewoon hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven en vennoot bij het advocatenkantoor Laga. Hij is auteur van verschillende boeken en bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Voor de realisatie van dit boek werd hij bijgestaan door Filip DEBELVA, Anne Mieke VANDEKERKHOVE en Stefanie HARDY, allen verbonden aan het Instituut voor Fiscaal Recht aan de KU Leuven.

Dit vademecum is een uitgave van het Instituut voor Fiscaal Recht. Het Instituut werd opgericht in de schoot van de afdeling Economisch Recht door Prof. Em. Frans Vanistendael. De voornaamste doelstelling van het Instituut voor Fiscaal recht is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in directe en indirecte fiscaliteit, zowel op het gebied van de Belgische fiscaliteit (federale, regionale en lokale fiscaliteit) als op het gebied van de Europese en internationale fiscaliteit.

Lees meer
codex-fiscaal-recht-2017-2018
Codex Fiscaal recht 2017-2018
Die Keure

De Codex Fiscaal Recht werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen.

 • Het eerste deel bestaat uit de directe belastingen (inkomstenbelastingen en met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en internationaal belastingrecht.
 • Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen).

De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie. De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

De Codex Fiscaal Recht editie 2017-2018 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 30 juni 2017. Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I - Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2018.

Lees meer
handboek-vennootschapsbelasting-2018-2019
Handboek vennootschapsbelasting 2018-2019
Intersentia

Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de aftrekbare kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek …? Omwille van de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte.

Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen. Ten slotte wordt de inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen behandeld.

De unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.

Lees meer
fiscaal-recht-in-essentie-2018
Fiscaal recht in essentie 2018
Intersentia

Dit boek vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.

Als inleiding wordt in een eerste algemeen deel ingegaan op de beginselen die in het fiscaal recht gelden, zoals het legaliteitsbeginsel, het eenjarigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het niet-retroactiviteitsbeginsel, ne bis in idem, het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. 

Vervolgens wordt de personenbelasting behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de totstandkoming van de belastbare grondslag bestaande uit de onroerende inkomsten, de roerende inkomsten, de winsten, de baten, de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders en de diverse inkomsten. Wat de berekening van de personenbelasting betreft, komt slechts de essentie aan bod. De regionalisering van de personenbelasting ten gevolge van de zesde staatshervorming laat niet toe de berekening van de personenbelasting te behandelen binnen het bestek van een basiswerk.

Bij het bepalen van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting gelden in principe dezelfde regels als voor de winst in het kader van de personenbelasting, tenzij de vennootschapsbelasting hier uitdrukkelijk van afwijkt. De gelijkenissen en verschilpunten met de personenbelasting worden dan ook belicht. Daarnaast komen de belangrijkste figuren aan bod die specifiek zijn voor de vennootschapsbelasting, zoals de vrijstelling en aftrek voor innovatie-inkomsten, de DBI-aftrek en de notionele interestaftrek.

Tot slot worden de hoofdlijnen van de fiscale procedure in de inkomstenbelasting geschetst en worden bondig de basisbegrippen van de belasting over de toegevoegde waarde besproken.

Lees meer
vademecum-vennootschapsbelasting-2018
Vademecum Vennootschapsbelasting 2018
Larcier

Claude Chevalier benadert de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze structuur leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht).

Deze «resultaatgerichte» benadering is bijzonder origineel. Zij geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting, waardoor het boek een echt referentiewerk is.

De talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak laten toe na te gaan in welke mate de administratieve zienswijze in overeenstemming is met de thans vigerende wettelijke bepalingen.

De materie is bijgewerkt tot 3 april 2018. Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting. 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

27 november 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

265 EUR (excl. btw)

Incl. het boek 'Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2018, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Fiscale eindejaarsoptimalisatie - 27/11/2018 - VOLZET!!

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer