Als het einde van het boekjaar nadert, steekt de vraag naar fiscale optimalisatie van dat lopende boekjaar de kop op. Veel ondernemingen stellen nog een laatste tussentijdse balans en resultatenrekening op, op basis waarvan fiscale beslissingen genomen worden.

Daarom heeft elke practicus er alle belang bij om de fiscale aspecten van de vennootschap op een rij te zetten om nog de nodige stappen te ondernemen.

Tijdens dit jaarlijks praktijkseminarie wordt dieper ingegaan op de vraag welke aspecten van fiscale optimalisatie u kunt overwegen. Enerzijds krijgt u een overzichtelijke checklist die u onmiddellijk kan implementeren in uw praktijk. Vervolgens worden de belangrijkste recente evoluties (nieuwe wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten, praktische toepassingen en optimalisaties) behandeld die een invloed hebben op de eindejaarsoptimalisaties waar u mee geconfronteerd wordt.

Sprekers

filip_mees

de heer Filip Mees

belastingconsulent , FMC en TeamAccount en docent vennootschapsbelasting

Filip Mees is al meer dan 25 jaar docent vennootschapsbelasting en auteur/redactiemedeweker aan diverse publicaties en tijdschriften waaronder de Praktijkbrief Creatief Boekhouden. Hij treedt regelmatig op als spreker op diverse seminaries en opleidingen. Hij studeerde rechten, economie en fiscaliteit en was assistent fiscaal recht aan de KU Leuven. Als belastingconsulent is hij verbonden aan TeamAccount met kantoren in Ieper, Kortrijk, Antwerpen en Poperinge. Zij leggen zich toe op boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en managementadvies.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting: Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

Uniek naslagwerk van de volledige fiscaliteit
2 banden met in totaal 2300 pagina’s onmisbare informatie
Volledig actueel en up to date
Vlot consulteerbaar
Bevattelijk en praktijkgericht
Geschreven door topspecialisten
met ruime aandacht voor alle nieuwigheden.
Omdat we u de meest volledige informatie willen blijven bieden, verschijnt de uitgave in twee banden. Het was niet langer mogelijk om het fiscaal recht bevattelijk samen te brengen in 1 boekdeel.

De jaarlijkse update van dit werk wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

fiscaal_praktijkboek_directe_belastingen_2016-2017

Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2016-2017

Wolters Kluwer

De Fiscale Praktijkboeken willen actuele topics in een klare en duidelijke taal toelichten en de gevolgen ervan duiden voor de fiscale praktijk. De auteurs zijn stuk voor stuk specialisten ter zake, met een ruime praktijkervaring.

In editie 2016-2017 (Directe Belastingen) komen volgende actuele topics aan bod:

 • Investeringsaftrek anno 2016 (Guy Poppe)
 • Crowdfunding (Anne Mieke Vandekerkhove)
 • De woonfiscaliteit anno 2016 (Pieter Debbaut)
 • Zetelverplaatsingen (Yves Verdingh)
 • De nieuwe tax-shelterhervorming anno 2016 (Rolf Declerck)
 • Nationale fusies en splitsingen in het WIB92: dan toch niet geheel onbegrijpelijk? (Deel 2) (Tom Schepens)
 • Belasting van niet-inwoners: de vernieuwde vangnetbepaling (Nathalie De Meyer, Anthony Meul en Heidi Verhasselt)
 • Fiscale regularisatie opnieuw permanent wettelijk geregeld (Stijn De Meulenaer)
 • De gesplitste aankoop van een onroerend goed door een vennootschap en haar bedrijfsleider (Philippe Salens)
 • De toepassing van artikel 15 W.Venn. in fiscalibus volgens de richtlijn 2013/34/EU (Carl Van Biervliet)

 

fiscaal_zakboekje-2017-1

Fiscaal zakboekje 2017/1

Wolters Kluwer

Het Fiscaal Zakboekje bevat in beknopte en overzichtelijke vorm een uiteenzetting van de huidige fiscale wetgeving (personen- en vennootschapsbelasting, btw, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, voorheffingen, successie- en registratierechten, …), met een systematische verwijzing naar de toepasselijke cijfers en termijnen.

In deze editie werden o.a. de aftrek voor innovatie-inkomsten en de nieuwe regeling van het Diamant Stelsel opgenomen.

 • Uniek en volledig overzicht 
 • Een praktische leidraad 
 • Duidelijk en makkelijk hanteerbaar 
 • Gedetailleerde inhoudsopgave
 • Uniek rulingoverzicht
vademecum-fiscale-falconis-2017

Vademecum Fiscale Falconis 2017

Wolters Kluwer

Het Vademecum Fiscale Falconis is hét instapwerk in het fiscaal recht. Professor Luc De BROE en zijn team van het instituut voor fiscaal recht aan de KU Leuven geven een toegankelijk, gestructureerd overzicht van de basismateries het Belgische belastingrecht. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw worden besproken, overzichtelijk en compact. Inclusief actuele topics zoals de regionalisering van de fiscaliteit, de kaaimantaks en de speculatietaks. De vele voorbeelden maken de theorie bevattelijk.

Het boek richt zich in de eerste plaats tot studenten in economische en juridische opleidingen. Ook voor opleidingen met fiscaliteit in de zijlijn en voor opleidingsinstituten waar een introductie in het belastingrecht wordt gegeven, is dit boek uitermate geschikt. Daarnaast is dit onmisbare basiswerk een handige en nuttige leidraad voor iedereen die beroepshalve met fiscaliteit in aanraking komt.

Editor en auteur Luc DE BROE is gewoon hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven en vennoot bij het advocatenkantoor Laga. Hij is auteur van verschillende boeken en bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Voor de realisatie van dit boek werd hij bijgestaan door Filip DEBELVA, Anne Mieke VANDEKERKHOVE en Stefanie HARDY, allen verbonden aan het Instituut voor Fiscaal Recht aan de KU Leuven.

Dit vademecum is een uitgave van het Instituut voor Fiscaal Recht. Het Instituut werd opgericht in de schoot van de afdeling Economisch Recht door Prof. Em. Frans Vanistendael. De voornaamste doelstelling van het Instituut voor Fiscaal recht is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in directe en indirecte fiscaliteit, zowel op het gebied van de Belgische fiscaliteit (federale, regionale en lokale fiscaliteit) als op het gebied van de Europese en internationale fiscaliteit.

codex-fiscaal-recht-2016-2017

Codex Fiscaal recht 2016-2017

Die Keure

De Codex Fiscaal Recht werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen.

Het eerste deel bestaat uit de directe belastingen (inkomstenbelastingen en met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en internationaal belastingrecht.
Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen).
De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie. De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

De Codex Fiscaal Recht editie 2016-2017 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 1 juni 2016. Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I - Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2017.

emigratie-en-fiscus

Emigratie en fiscus

Wolters Kluwer

De mobiliteit van belastingplichtigen is de afgelopen jaren sterker toegenomen dan ooit. Mensen gaat steeds vaker wonen en werken in het buitenland. De meeste mensen die vertrekken, zijn op zoek naar het goede leven, rust, ruimte en natuur. Emigratie kan daarnaast ook fiscale voordelen meebrengen.

Een emigratie brengt veel fiscale vragen met zich mee. Is het land van uw dromen dat ook op fiscaal vlak of is er een beter alternatief? Hoe verloopt een emigratie praktisch op fiscaal gebied? Wat zijn de aantrekkelijke punten van de nieuwe staat, en met welke valkuilen moet rekening gehouden worden? Welke zaken worden beter voordien geregeld (schenkingen, afsluiten bankrekeningen enz.)? Wat zijn de fiscale gevolgen bij een overlijden?

In dit boek geven specialisten Erik Sansen en Gertjan Verachtert een eerste inzicht in de fiscale gevolgen van emigratie, en bespreken zij een aantal landen met een mogelijk interessant fiscaal regime: het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, Malta, Cyprus en Italië.

Een onmisbare leidraad voor wie van plan is naar het buitenland te verhuizen, en voor de financiële professionals die hierover geconsulteerd worden.

fiscale-rechtspraakoverzichten-grondrechten-in-fiscalibus-2017

Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus 2017

Larcier

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Naar aanleiding van 25 jaar grondrechtentoetsing door het Grondwettelijk Hof bevat dit werk een overzicht van rechtspraak waarin grondrechten worden toegepast in fiscale zaken. Het betreft rechtspraak van
het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Voor dit overzicht werd rechtspraak geselecteerd inzake het recht op gelijkheid en nondiscriminatie, de bescherming van het eigendomsrecht, het recht op eerlijk proces, het recht op privé-leven en het recht op toegang tot bestuursdocumenten.

Omdat bij de meeste grondrechten de vereiste van de wettelijke basis terug komt, wordt dit afzonderlijk behandeld in een apart hoofdstuk

Elk rechtspraakoverzicht per grondrecht afzonderlijk wordt ingeleid door een tekst waarin de draagwijdte van het desbetreffende grondrecht voor elk rechtsinstrument (EVRM, Europees Handvest, GW, …) wordt toegelicht. In dit deel komen ook de eventuele opmerkelijke conclusies die uit het rechtspraakoverzicht van het betreffende grondrecht kunnen worden gemaakt, aan bod. In dit algemeen deel worden eventueel ook de uitspraken vermeld die weliswaar geen fiscale zaken zijn, maar wel belangrijk voor een goed begrip van de draagwijdte van het betrokken grondrecht. Ook mijlpaalarresten die dateren van vóór 1989, komen, in voorkomend geval, in dit algemeen deel aan bod.

Het volledige rechtspraakoverzicht wordt voorafgegaan door een algemene inleiding. In deze inleiding wordt een omschrijving gegeven van wat grondrechten zijn, hun herkomst wordt gesitueerd en de belangrijkste rechtsbronnen van grondrechten worden toegelicht. Daarnaast wordt in dit inleidend hoofdstuk toegelicht welke de mogelijkheden zijn van de Belgische hoogste rechtscolleges om de grondrechten te toetsen.

fiscale_eindejaarsoptimalisatie_vennootschappen

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2016

Wolters Kluwer

Dit boek biedt u een praktijkgericht schematisch overzicht van elementen die aan bod kunnen komen bij de eindejaarsoptimalisatie van een vennootschap. Het biedt u daarvoor een uitgebreide concrete checklist, die u onmiddellijk kan gebruiken in uw dagelijkse praktijk (na eventuele aanpassing op maat). Het is niet gebonden aan de actualiteit van de voorbije periode.

Vervolgens worden in meer dan 200 korte, krachtige en praktijkgerichte teksten de topics behandeld die in de voorbije jaren het voorwerp hebben uitgemaakt van nieuwigheden, wijzigingen en preciseringen. Daarbij komen zowel wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten, rechtsleer als praktische toepassingen en optimalisaties aan bod. Deze teksten, die vlot toegankelijk zijn via een uitgebreide inhoudstafel, bieden zo een antwoord op vele in uw praktijk voorkomende vragen en situaties.

 

Praktische informatie

Tijdstip 24 november 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

278 EUR (excl btw)

Incl. het boek 'Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2016’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van ongeveer € 85), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen - 24/11/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37