De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus.
Structuren waarbij de opstalhouder vaak een vennootschap waarvan de grondeigenaar aandeelhouder/bedrijfsleider is maken het voorwerp uit van versterkte controle. Oudere opstalovereenkomsten komen vandaag tot hun einde en voorzien traditioneel dat de natrekking kosteloos geschiedt.
De fiscus oordeelt in groeiende mate dat de grondeigenaar hierdoor een voordeel verkrijgt van zijn vennootschap waarop hij moet worden belast in de personenbelasting (taxatie in alle aard), gebaseerd op de “actuele waarde” van de opstallen, op voet van artikel 6 van de Opstalwet.
Bovendien heeft ook de Vlaamse Belastingsdienst recent diverse opmerkelijke beslissingen genomen omtrent de heffing van registratiebelasting bij overdracht en beëindiging van zakelijke rechten, in concreto over erfpacht en opstal. Ook die beslissingen komen tijdens het seminarie aan bod.
Onze spreker, die deze materie dagelijks behandelt, reikt oplossingen aan voor de rechtspracticus die deze topics behandelt.

Sprekers

tim-melis
Meester Tim Melis
Advocaat-vennoot, Cazimir

Tim Melis is gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoed fiscaliteit. Vanuit zijn grondige kennis en jarenlange ervaring als adviseur is hij ook de ideale advocaat voor het leiden van onze fiscale procedures. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en Gent.

Tim heeft een licentiaatsdiploma in de Rechten dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Julius-Maximiliaan Universiteit Würzburg. Hij heeft ook een bijzondere licentie in het ondernemingsrecht met specialisatie in handels- en economisch recht (Université Libre de Bruxelles) en hij gradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel). Tim is Nederlandstalig en spreekt ook Frans, Engels en Duits.

Tim schrijft regelmatig artikels voor tijdschriften en boeken over fiscaliteit en geeft voordrachten en gastcolleges voor verscheidene professionele organisaties over fiscale topics.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

  • Overzicht van de figuren van erfpacht en opstal
  • Directe belasting en berekening natrekkingsvergoeding
  • Indirecte belasting en bespreking beslissingen VLABEL

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

Tijdstip 17 oktober 2019 13.30u - 17.30u
Locatie Elewijt Elewijt Center
Prijs

205 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

erfpacht-recht-van-opstal-en-vruchtgebruik-2018
Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik 2018
Wolters Kluwer

Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik zijn oude rechtsfiguren die vandaag nog vaak gebruikt worden o.a. bij vastgoedtransacties. Hoewel deze instrumenten wel eens als ‘oubollig’ worden omschreven, worden zij zeer frequent gebruikt, niet in het minst door ondernemingen. Fiscale optimalisatieis zijn hier vaak de drijfveer. De fiscus gaat hier echter niet onbeperkt in mee. De zogenaamde “turbo-vruchtgebruikconstructies” bijvoorbeeld worden meer en meer geviseerd en geherkwalificeerd in een voor de belastingplichtige fiscaal nadelig alternatief. De invoering van de vernieuwde antimisbruikbepaling helpt hierbij. Maar heeft de fiscus in alle gevallen gelijk?
In dit boek wordt elk van deze rechten bekeken vanuit een civielrechtelijk oogpunt. Daarnaast staat de auteur ook stil bij de boekhoudkundige verwerking ervan. Het derde deel behandelt de fiscale aspecten. Het fiscale luik rond erfpacht, opstal en vruchtgebruik is constant in beweging. Recente vonnissen, arresten en rulings zijn hiervan getuige.
Dit boek onderscheidt zich van andere publicaties door een globaal overzicht te geven van zowel de burgerrechtelijke, de boekhoudkundige als de fiscale behandeling van erfpacht, opstal en vruchtgebruik. De auteur focust zich daarbij op de hoofdlijnen eerder dan op de details. Dit om een werkinstrument te zijn voor verschillende doelgroepen, zoals accountants, boekhouders, revisoren, fiscalisten en juristen. Dit boek is het resultaat van de interpretatie van verschillende bronnen en wetsartikelen.

Kizzy Wandelaer heeft reeds 17 jaar ervaring in het verlenen van juridisch en fiscaal advies aan (middel) grote ondernemingen, familiebedrijven en hun aandeelhouders en dit met betrekking tot de optimalisatie van vastgoedinvesteringen, herstructureringen en vermogensplanning. Zij is werkzaam voor KPMG Belastingconsulenten.

Lees meer
erfpacht-en-opstal-2017
Erfpacht en opstal 2017
Intersentia

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking tal van mogelijkheden en opportuniteiten. Een goede kennis van deze rechtsfiguren is dan ook erg belangrijk.

In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. M. Muylle en S. Snaet behandelen de beginselen en aandachtspunten. S. Van Garsse en M. Lernout bespreken de knelpunten bij erfpacht- en opstalconstructies waarbij de overheid betrokken is (o.m. mogelijkheden, bijzondere pijnpunten en valkuilen). A. Lemmerling en B. Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn (bv. ontbindende voorwaarde i.g.v. insolventie, stemrechten, zekerheden etc.). De problematiek van accessoire opstalrechten (die een gevolg kunnen zijn van de bouwbevoegdheid van een titularis van een genotsrecht, zoals een huur, concessie, vruchtgebruik, erfpacht), waarover recent belangwekkende hoogste rechtspraak is gewezen, wordt grondig behandeld door D. Michiels (bv. vergoedingsregeling, wegruimingsrecht, overdracht, beschikkingsbevoegdheid, modalisering).
Vervolgens bespreken N. Carette en Ch. Willemot topics inzake erfpacht en opstal bij bouwpromotie, met onder meer aandacht voor enkele recente technieken en de verhouding met o.m. appartementsmede-eigendom en de Wet Breyne. R. Barbaix en L. Wuyts analyseren de aandachtspunten en mogelijkheden van erfpacht en opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot – maar niet onbelangrijk – behandelen B. Peeters en R. Smet de fiscale gevolgen van de beëindiging van erfpacht en opstal.

Dit onmisbare verzamelwerk richt zich tot notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsdiensten, fiscalisten en boekhouders, vastgoedmakelaars, landmeters en vastgoedexperten.

Lees meer
vermogensrecht-in-kort-bestek-4de-editie
Vermogensrecht in kort bestek (vierde editie ) 2017
Intersentia

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen.
Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten.
In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal.
Deel IV behandelt de diensten- en vaststellingsovereenkomsten. Het betreft aanneming, woningbouwwet, bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.

Lees meer

Inschrijven | Fiscale aspecten van erfpacht en opstal - 17/10/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer