In grote lijnen kan een fideïcommis de residuo omschreven worden als een dubbele beschikking bij schenking of legaat, waarbij de beschikker aan een eerste begunstigde bepaalde goederen schenkt of legateert, en aan de tweede begunstigde het residu van deze geschonken of gelegateerde goederen schenkt of legateert, waarbij deze tweede beschikking slechts uitwerking krijgt bij overlijden van de eerste begunstigde.

Dit fideïcommis de residuo heeft een lang verleden achter zich. Doorheen de tijd werd er, bij gebreke aan wetgeving hieromtrent, geprobeerd het fideïcommis de residuo te kaderen binnen reeds bestaande rechtsfiguren en rechtsregels. De wijze waarop de meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak dit trachten te doen, is in de loop der jaren geëvolueerd.

De sprekers zullen dit rechtsvehicel zowel op vermogensrechtelijk als op fiscaal vlak toelichten.

Sprekers

mark-delboo

Meester Mark Delboo

Advocaat-vennoot , Delboo

Meester Delboo behaalde zijn diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent en zijn aanvullend diploma Fiscaal Recht aan de Université Libre de Bruxelles. Hij heeft een uitgebreide ervaring in nationale en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal recht als burgerlijk recht. Hij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift ‘Nieuwsbrief Successierechten’, auteur van vele artikels in de vakliteratuur en een veel gevraagd gastspreker.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Fideïcommis de residuo

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

het-personen-en-familierecht

Het Personen- en Familierecht 2017

Intersentia

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Frederik Swennen is hoogleraar aan de Universiteit Anwerpen. Hij doceert er sinds 2002 het personen- en familierecht. Zijn onderzoeksgroep Persoon & Vermogen is de kerngroep van de FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN – Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen, en maakt deel uit van het University of Antwerp Centre of Excellence FAMCARE – Family Dynamics & Care. Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille by Laga).

erfrecht-en-giften-2017

Erfrecht en giften 2017

Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier.

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Deze tweede editie is volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt.

tendensen_vermogensrecht

Tendensen vermogensrecht 2017

Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

book_placeholder

De Praktijkgids Successieplanning 2016-2017

Ruysseveldt

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ gaat digitaal en verschaft diverse clausules voor akten. Gelet op menig vraag van vorige gebruikers is het werk heden ook afzonderlijk in papieren versie verkrijgbaar.

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

Naast de papieren versie is er nu ook een periodiek bijgewerkte online versie van het boek, dewelke in functie van nieuwe wetgeving, fiscale standpunten en belangrijke rechtspraak regelmatig wordt bijgewerkt.

actualia-vereffening-verdeling-2017

Actualia vereffening en verdeling

Intersentia

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het relatievermogensrecht een bruisende materie. Niet enkel geven diverse samenlevingsvormen aanleiding tot creatieve rechtspraak, maar bovendien worden er wetgevende initiatieven genomen tot grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In dit werk wordt eerst een overzicht gegeven van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de regels van de rechtspleging, de kwalificatie van huwelijksstelsels, de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, de lasten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, het bestuur van het vermogen, evenals de ontbinding, vereffening en verdeling van het vermogen, de verdeling tussen echtgenoten en – tot slot – de bedingen van aanwas en tontine. Vervolgens wordt stilgestaan bij de behandeling van schenkingen bij de vereffening en verdeling. Hierbij komen o.a. het bestaan en de vorm van de schenking uitgebreid aan bod, evenals de contractpartijen en de erfrechtelijke gevolgen van de schenking.

Praktische informatie

Tijdstip

20 februari 2018

13.30u - 17.00u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

235 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek Actualia vereffening en verdeling (uitgave Intersentia ter waarde van € 32), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0408/2016-01

FSMA

3 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Fideïcommis de residuo - 20/02/2018

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37