Tijdens deze studienamiddag wordt dieper ingegaan hoe een huwelijkscontract anno 2019 best wordt opgesteld. Op welke manier worden betwistingen en problemen vermeden en hoe kan tegelijk de fiscale druk worden verlaagd?

Uiteraard wordt er tijdens deze editie speciaal aandacht besteed aan het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het nieuwe erfrecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Een slim huwelijkscontract 2019. Hoe latere betwistingen en problemen vermijden en tegelijk de fiscale druk verlagen?

 • (Doorgaans) te schrappen clausules: sterfhuisclausules, contractuele erfstelling en bedingen onder last
 • Inbreng van eigen goed met terugname versus inbreng onder ontbindende voorwaarde
 • Optioneel karakter van huwelijksbedingen: de geldigheid op burgerrechtelijk vlak, de impact van
  de fiscale neutraliteit
 • De volledige (via een verblijvingsbeding) of gedeeltelijke (via een keuzebeding) toebedeling van de gemeenschap
  aan de langstlevende: burgerrechtelijke en fiscale implicaties
 • Het finaal verrekenbeding, waarbij in een stelsel van scheiding van goederen bij overlijden of bij echtscheiding
  een verrekening wordt toegepast: burgerrechtelijke en fiscale analyse
 • Impact hervorming huwelijksvermogensrecht (toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, billijkheidscorrectie, etc.)
 • Tontine en aanwas in samenloop met huwelijkscontracten: mogelijke redenen om hiervoor te kiezen, aandacht voor
  het aanwasbeding met optie, fiscale analyse (incl. standpunten VLABEL), impact hervorming erfrecht
 • Slimme clausules: welke zijn nog mogelijk anno 2019?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

liesbeth-franck

Meester Liesbeth Franck

Advocaat, Cazimir

Liesbeth Franck (21/05/1980) is Licentiaat in de rechten (UGent 2006) en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld.

Sedert 2016 is zij verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

rinse-elsermans

Meester Rinse Elsermans

Advocaat, Cazimir

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Praktische informatie

Tijdstip 26 maart 2019 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

familiaal-vermogensrecht-in-essentie-2018

Familiaal vermogensrecht in essentie 2018

Intersentia

Deze nieuwe editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

tendensen_vermogensrecht

Tendensen vermogensrecht 2018

Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

actualia-vereffening-verdeling-2017

Actualia vereffening en verdeling 2017

Intersentia

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het relatievermogensrecht een bruisende materie. Niet enkel geven diverse samenlevingsvormen aanleiding tot creatieve rechtspraak, maar bovendien worden er wetgevende initiatieven genomen tot grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In dit werk wordt eerst een overzicht gegeven van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de regels van de rechtspleging, de kwalificatie van huwelijksstelsels, de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, de lasten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, het bestuur van het vermogen, evenals de ontbinding, vereffening en verdeling van het vermogen, de verdeling tussen echtgenoten en – tot slot – de bedingen van aanwas en tontine. Vervolgens wordt stilgestaan bij de behandeling van schenkingen bij de vereffening en verdeling. Hierbij komen o.a. het bestaan en de vorm van de schenking uitgebreid aan bod, evenals de contractpartijen en de erfrechtelijke gevolgen van de schenking.

praktijkgids-successieplanning-2019-2020

Praktijkgids Successieplanning 2019-2020

Lex Forum

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in elk van de drie Belgische gewesten.

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Het boek is bevattelijk geschreven met de lezer in het achterhoofd. Vlot leesbaar en geïllustreerdmet diverse praktijkvoorbeelden. De inhoud is wetenschappelijk onderbouwd met bronvermelding van actueel toepasselijke rechtspraak, rechtsleer en fiscale standpunten. Het bevat diverse clausules voor akten, tal van kruisverwijzingen en een uitgebreid trefwoordenregister. Het boek omvat ongeveer 900 pagina’s.

De jarenlange praktijkervaring van Prof. Jos Ruysseveldt, staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids die in geen enkele fiscale (praktijk)bibliotheek mag ontbreken. Na zijn notariële opleiding is hij als raadsman al jaren expert op het vlak van vermogensplanning.

De ‘Praktijkgids Successieplanning’ is een onmisbaar naslagwerk voor accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, notarissen, private bankers, verzekeringsagenten of makelaars, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018

Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018

Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing eninterpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.

Inschrijven | Een slim huwelijkscontract anno 2019 - 26/03/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46