Bij het ontplooien van Belgische activiteiten dient elke buitenlandse onderneming zich in de eerste plaats voorafgaandelijk de vraag te stellen vanaf wanneer die activiteiten aanleiding geven tot het ontstaan van een Belgische vaste inrichting of bijkantoor. Niet zelden heeft een onderneming immers buiten haar weten om een vaste inrichting gecreëerd.

Indien die vaste inrichting eenmaal een feit is (al of niet expliciet gewild), dient vervolgens de vraag gesteld te worden naar zowel het juridisch statuut als de fiscale implicaties (zowel op het vlak van de directe belastingen als de BTW).
Nieuw is uiteraard dat het actiepunt 7 (BEPS) een aanpassing beoogt van de definitie van het concept “vaste inrichting”. De OESO wil met name situaties, waarin een vaste inrichting in de bronstaat artificieel wordt ontweken om belastingheffing in die staat te vermijden (bv. op basis van commissionair-structuren, opsplitsing van contracten of activiteiten, etc.), tegengaan.

Sprekers

christophe-piette

meester Christophe Piette

senior associate, K law

I advise and assist my clients on business law issues and corporate transactions, dealing with a variety of industry sectors (such as the maritime and energy sector), with a strong focus on mergers and acquisitions, restructurings, and corporate law in general.

tim-van-den-bruel

de heer Tim Van den Bruel

Tax Manager , KPMG

Biografie volgt.

gladys

mevrouw Gladys Cristiaensen

VAT Manager, KPMG

Gladys started her professional career in 2006 within KPMG. Through the years she has developed particular skills in VAT in respect of all European countries. As VAT specialist, Gladys is involved in advising (inter)national companies and public authorities and the development and follow-up of new service offerings within KPMG Belgium, such as for example "e-commerce from A to Z".

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Bijkantoor/vaste inrichting: de juridische en fiscale (directe belastingen én btw) implicaties

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

Uniek naslagwerk van de volledige fiscaliteit
2 banden met in totaal 2300 pagina’s onmisbare informatie
Volledig actueel en up to date
Vlot consulteerbaar
Bevattelijk en praktijkgericht
Geschreven door topspecialisten
met ruime aandacht voor alle nieuwigheden.
Omdat we u de meest volledige informatie willen blijven bieden, verschijnt de uitgave in twee banden. Het was niet langer mogelijk om het fiscaal recht bevattelijk samen te brengen in 1 boekdeel.

De jaarlijkse update van dit werk wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

btw-zakboekje-2017

Btw-zakboekje 2017

Wolters Kluwer

BESCHRIJVING

Dit Btw-zakboekje wil aan de fiscalist en andere professionals op bevattelijke wijze een inzicht geven in de belangrijke mechanismen van de werking van de btw in België.

Alle basisprincipes van de Belgische btw, van belastingplicht tot teruggaaf van de btw, worden beknopt en overzichtelijk besproken.

Dit Btw-zakboekje wordt ondersteund door een gedetailleerde inhoudsopgave en een uitgebreide trefwoordenlijst die het opzoekingswerk aanzienlijk vergemakkelijken. Daarnaast is een nuttig chronologisch overzicht van de rechtspraak (sinds 1967) van het Europees Hof van Justitie opgenomen.

Het Btw-zakboekje is ondertussen al toe aan de 20ste editie en een echte must-have voor iedereen die op één of andere manier met btw in aanraking komt: accountants, bedrijfsfiscalisten, bedrijfsjuristen, fiscale ambtenaren, …

Ine Lejeune is advocaat en Partner Tax Policy, Dispute Resolution en Litigation bij Law Square. Voordat ze zich bij Law Square voegde op 1 mei 2014 bekleedde ze verschillende leidinggevende functies binnen PwC. In 2009 werd ze verkozen tot 'Taxman of the Year'. Ze was gastdocent aan de Universiteit Antwerpen en diverse andere binnen- en buitenlandse universiteiten. Sinds 2012 is ze lid van de VAT Expert Group van de Europese Commissie.

Ellen Cortvriend is senior manager bij PwC. Ze verleent advies aan nationale en internationale klanten op het vlak van Belgische en Europese btw-wetgeving. Ze heeft een specialisatie op gebied van o.a. (elektronische) facturatie.

vademecum-vennootschapsbelasting-2017

Vademecum vennootschapsbelasting 2017

Larcier

Claude Chevalier benadert de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze structuur leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht).

Deze «resultaatgerichte» benadering is bijzonder origineel. Zij geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting, waardoor het boek een echt referentiewerk is.

De talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak laten toe na te gaan in welke mate de administratieve zienswijze in overeenstemming is met de thans vigerende wettelijke bepalingen.

De materie is bijgewerkt tot april 2017. Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting.

fiscaal-zakboekje-20171

Fiscaal zakboekje 2017/1

Wolters Kluwer

Het Fiscaal Zakboekje bevat in beknopte en overzichtelijke vorm een uiteenzetting van de huidige fiscale wetgeving (personen- en vennootschapsbelasting, btw, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, voorheffingen, successie- en registratierechten, …), met een systematische verwijzing naar de toepasselijke cijfers en termijnen.

In deze editie werden o.a. het permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie en de rapporteringverplichtingen inzake verrekenprijzen opgenomen.

Uniek en volledig overzicht
Een praktische leidraad
Duidelijk en makkelijk hanteerbaar
Gedetailleerde inhoudsopgave
Uniek rulingoverzicht

fiscaal-praktijkboek-directe-belastingen-2016-2017

Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2016-2017

Wolters Kluwer

De Fiscale Praktijkboeken willen actuele topics in een klare en duidelijke taal toelichten en de gevolgen ervan duiden voor de fiscale praktijk. De auteurs zijn stuk voor stuk specialisten ter zake, met een ruime praktijkervaring.

In editie 2016-2017 (Directe Belastingen) komen volgende actuele topics aan bod:

  • Investeringsaftrek anno 2016 (Guy Poppe)
  • Crowdfunding (Anne Mieke Vandekerkhove)
  • De woonfiscaliteit anno 2016 (Pieter Debbaut)
  • Zetelverplaatsingen (Yves Verdingh)
  • De nieuwe tax-shelterhervorming anno 2016 (Rolf Declerck)
  • Nationale fusies en splitsingen in het WIB92: dan toch niet geheel onbegrijpelijk? (Deel 2) (Tom Schepens)
  • Belasting van niet-inwoners: de vernieuwde vangnetbepaling (Nathalie De Meyer, Anthony Meul en Heidi Verhasselt)
  • Fiscale regularisatie opnieuw permanent wettelijk geregeld (Stijn De Meulenaer)
  • De gesplitste aankoop van een onroerend goed door een vennootschap en haar bedrijfsleider (Philippe Salens)
  • De toepassing van artikel 15 W.Venn. in fiscalibus volgens de richtlijn 2013/34/EU (Carl Van Biervliet)

Praktische informatie

Tijdstip 21 september 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

380 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken

Inclusief het ‘Internationaal Fiscaal zakboekje 2016’ (uitgave Kluwer ter waarde van € 209,92), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest


Orde van Vlaamse Balies

BIV/BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01


4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Bijkantoor/vaste inrichting - 21/09/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37