Beleggingsverzekeringen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en de dagdagelijkse juridische praktijk. De hervormingen van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht hebben  een niet onbelangrijke impact op de beleggingsverzekeringen. Ook de nieuwigheden inzake schenk- en erfbelasting drukken hun stempel.

In dit seminarie bekijken we hoe de beleggingsverzekering als vermogensrechtelijk instrument gehanteerd kan worden, meer bepaald om vermogensoverdracht en successieplanning te organiseren. Dit alles in het licht van de soms tegenstrijdige standpunten van de officiële instanties zoals de Rulingdienst, Vlabel en de federale belastingadministratie.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:30

 • Een greep uit de thema’s die aan bod komen

  • Wat heeft het nieuwe erfrecht gewijzigd aan het vroegere vermoeden dat de aanduiding van de begunstigde met vrijstelling van inbreng (dus buiten erfdeel) is gebeurd?
  • Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen?
  • Op welke wijze kan er afgeweken worden van de nieuwe inbrengregels en de nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrechtelijke regeling indien men dat expliciet wil?
  • Heeft de wijziging van het huwelijksvermogensrecht ook fiscale implicaties veroorzaakt?
  • Wat zijn de te mijden valkuilen in het kader van de begunstigingsclausule?
  • Hoe erfbelasting vermijden bij een (levens)verzekeringsgift?
  • Hoe erfbelasting vermijden op een levensverzekering ter kanalisering van een beding van terugkeer?
  • Bieden de nieuwe Vlaamse erfbelastingregels inzake flexibele erfenissprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
  • ‘Tontine’ via levensverzekering: wat zijn de laatste ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas)?
  • Hoe positioneert een tak 23-beleggingsverzekering zich tegenover een bevek op het vlak van de roerende fiscaliteit?
  • ....

17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

paul-van-eesbeeck
de heer Paul Van Eesbeeck
Juridisch adviseur , Vennoot Vereycken & Vereycken Legal

In 1988 in dienst getreden bij ING Insurance; als directie-attaché verantwoordelijk
geworden voor de fiscaal-juridische dienst van de ‘levenbranche’
Sinds 1998 vennoot van het advieskantoor Vereycken & Vereycken Consulting cvba,
in de hoedanigheid van juridisch adviseur

Lees meer

Partners

Praktische informatie

Tijdstip

17 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs 

201 EUR (excl. btw)

299 EUR (excl.btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. uitgeprinte slides en incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Beleggingsverzekeringen in tak 21 en 23' (uitgave V&V publishing ter waarde van €125) en documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

FSMA 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

4 punten voor bank en 4 punten voor verzekeringen 

Gerelateerde boeken

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 – 2018
Wolters Kluwer

Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.

De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.

Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
over-vlaamse-erf-en-registratiebelasting-larcier-2018
OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2018 – 2020
Larcier

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo administratieve standpunten, toleranties en voorafgaande beslissingen. Hiermee illustreert ze haar visie op de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Een belangrijke bron van kennis voor al wie professioneel in aanraking komt met de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

De inhoudelijke redactie gebeurt door de fiscale experten van Cazimir Advocaten.
Voorzien van een trefwoordenregister staan deze publicaties garant voor een volledige en gestructureerde ontsluiting van alle beslissingen met betrekking tot de erf- en registratiebelasting, genomen door de VLABEL sinds 2015.

Deze Update 2018 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL van 2018 integraal en becommentarieert deze kritisch.

Lees meer
fiscaal-compendium-successierechten-2019-wolters-kluwer
Fiscaal Compendium - Successierechten 2019
Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de regeling inzake successierechten/erfbelasting voor de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten/erfbelasting grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

Lees meer

Inschrijven | Beleggingsverzekeringen - 17/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer