Tijdens deze studiemiddag loodsen de sprekers u doorheen een aantal fiscale aandachtspunten in het licht van een bedrijfsovername. Aan de hand van heel wat eigen beroepservaring, bezorgen de sprekers de practicus vooreerst een degelijk overzicht van de technieken om tot een geslaagde fiscale integratie te komen tijdens en na de bedrijfsovername, terwijl in het tweede deel de fiscale clausules in de overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen alle aandacht krijgt.

Deelnemers kunnen zowel het boek 'Ik verkoop mijn bedrijf. Wat nu?’ (editor meester Geert De Neef) als het boek ‘Koop-Aandelen’ (mede-auteur meester Henk Verstraete) aan gunsttarief kopen.

Sprekers

meester Geert De Neef

advocaat-vennoot, Lydian

Geert is a partner in the Tax practice.

Geert specializes in all tax aspects of M&A, real estate, international tax law and restructuring of companies. He is also involved in tax litigation. His expertise is mainly dedicated to multinational companies, investment funds, banks and real estate investors on a Belgian and international level.

 

henk-verstraete

meester Henk Verstraete

advocaat-vennoot Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, deeltijds gastdocent KU Leuven

Henk Verstraete maakt deel uit van de Tax Group. Hij legt zich toe op Belgisch en internationaal fiscaal advies, alsook op het begeleiden van cliënten bij transacties en fiscale geschillen.

Henk is professor aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en aan de Fiscale Hogeschool Brussel. Hij spreekt en publiceert geregeld over fiscale onderwerpen.

Henk is sinds 2008 vennoot bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick.

Programma

10:30 - 11:00
Registratie van de deelnemers
11:00 - 12:45

Fiscale integratie tijdens en na de bedrijfsovername: welke mogelijkheden, welke risico's?

meester Geert De Neef
12:45 - 13:30
Broodjesbuffet
13:30 - 15:15

Fiscale clausules in de overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

meester Henk Verstraete
15:15 - 15:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

ik-verkoop-mijn-bedrijf

Ik verkoop mijn bedrijf. Wat nu? - 2016

Intersentia

De verkoop van een bedrijf is een complex gebeuren en vereist heel wat voorbereiding en inspanningen om succesvol te verlopen. Als ondernemer bent u er in geslaagd een onderneming op te bouwen of te doen groeien, maar bij een verkoop wordt u met tal van fundamentele vragen geconfronteerd.

Hoe bereidt u de verkoop van uw onderneming voor? Door wie laat u zich laten bijstaan? Wie voert de onderhandelingen en welke documenten kan of mag hij tekenen? Hoe wordt een meerwaarde bij de verkoop fiscaal behandeld? Hoe schat u de waarde van uw cliënteel of van de merken van uw bedrijf in? Kan u het psychologisch aan om na de verkoop nog een tijdje aan boord te blijven? Hoe en wanneer licht u uw personeel in?

Zeven auteurs gaan elk vanuit hun eigen expertise en ervaringen nader in op deze vragen. De verkoop van een bedrijf wordt toegelicht aan de hand van 81 vragen en vanuit verschillende domeinen: het vennootschapsrecht, het fiscaal recht, marketing en merken, de psychologische aspecten en de financiële en boekhoudkundige kernpunten.

Dit boek is geen theoretisch naslagwerk, maar een praktische leidraad voor ondernemers en hun adviseurs. Omdat de verkoop van uw bedrijf, vaak een levenswerk, belangrijk is en een goede voorbereiding verdient.

contractuele-clausules-koop-aandelen

Contractuele clausules. Koop - aandelen 2016

Intersentia

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal Recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

vennootschap-in-pocket-2017-1

Vennootschap in pocket 2017/1

Wolters Kluwer

Het bedrijfsleven vindt in Vennootschap in pocket al jaren zijn dagelijkse gids binnen de regelgeving voor het vennootschapsleven. Dit boek bevat naast de geactualiseerde wetteksten ook de praktische toelichtingen betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het vennootschapsrecht en de fiscaliteit van de ondernemingen. Deze worden aangevuld met de nieuwe fiscale en financiële kerncijfers.

  • Het eerste deel bespreekt de boekhoudkundige regels voor vennootschappen, evenals de jaarrekening.
  • Het tweede deel bevat het Wetboek van Vennootschappen, haar uitvoeringsbesluit en bespreekt daarnaast ook de verschillende vennootschapsvormen.
  • Het derde deel behandelt alles ivm de inkomstenbelastingen.
  • Deel vier verzamelt de verschillende nuttige cijfers (van gezondheidsindex tot registratierechten).

 

share-purchase-agreements

Share Purchase Agreements 2016

Intersentia

This book analyses share purchase agreements governed by Belgian law used for company acquisitions, whereby a purchaser acquires control over a Belgian target company through the acquisition of a controlling shareholding. The object of such sale and purchase agreements is not a static, inanimate object, but consists of a shareholding in a company whose business and balance sheet evolve while the parties negotiate its acquisition.

Such share purchase agreements and the negotiations leading up to them create a particular triangular interaction and relationship between the seller, the purchaser and the target company. These aspects make share purchase agreements different from, and often more complex than, sale and purchase agreements relating to other objects.

The analysis set out in this book is written from a practitioner’s perspective and focuses on the application of classic civil and corporate law concepts in the particular context of share purchase agreements. The theoretical background of all legal concepts is discussed and analysed, with due consideration for the practical relevance of the analysis.

The reader is guided through the successive stages of a share purchase agreement. Each chapter includes a section containing sample clauses and concludes with an overview of relevant legislation, case law, legal doctrine and other sources of law.

The book concludes with an index of the concepts used and a separate lexicon of the corresponding Belgian law terms in Dutch and French.

splitsingen-en-partiële-splitsingen

Splitsingen en partiële splitsingen 2013

Larcier

Nieuwe herwerkte editie*:

Zowat elke groep wordt vroeg of laat geconfronteerd met een reorganisatie, bijvoorbeeld om hun groepsstructuur te vereenvoudigen, hun non-core-business af te stoten of om joint ventures aan te gaan.  Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een splitsing of partiële splitsing.

Dit boek geeft de ondernemer en diens adviseur op praktijkgerichte wijze een zo volledig mogelijk beeld van de boekhoudkundige en fiscale consequenties van dergelijke verrichtingen.

De auteurs, allen specialisten op het vlak van Mergers & Acquisitions maken de lezer met een diepgaande analyse en talloze praktijkvoorbeelden wegwijs in het huidige regime.  Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het historische perspectief, maar worden tevens de praktische consequenties van de nieuwe Fusiewet die op 12 januari 2009 werd gepubliceerd, op grondige wijze besproken.

Het boek besteedt uitvoerig aandacht aan de belastingvrije en de belaste (partiële) splitsing, en dit zowel op het vlak van directe belastingen als op het vlak van BTW, registratierechten en andere indirecte belastingen.

Verder wordt ingegaan op bijzondere topics zoals de retroactiviteit, de verdeling van het eigen vermogen en de aansprakelijkheid voor bestaande en latente schulden.  De Belgische fiscale aspecten van grensoverschrijdende (partiële) splitsingen komen eveneens aan bod, in een afzonderlijk deel.

Het werk bevat de krachtlijnen van de nationale en Europese wetgeving, en gaat dieper in op de relevante rechtsleer, rechtspraak en administratieve zienswijze (zoals rulings).

due-diligence

Due diligence 2011

Larcier

Tegenwoordig is het ook in de Belgische praktijk gebruikelijk om een due diligence onderzoek uit te voeren voorafgaand aan transacties zoals de overname van een onderneming, een beursnotering of het verlenen van financiering.

Deze tweede bijgewerkte editie is een studie van een aantal aspecten die met due diligence samenhangen, zoals de motieven voor het doen van een due diligence onderzoek, de praktische organisatie ervan en de inpassing van het begrip 'due diligence' in het Belgisch recht. Deze onderwerpen worden met name behandeld in de context van de overname van een onderneming, maar de bevindingen zijn ook relevant voor andere situaties.
Verder besteedt het werk aandacht aan de betrokkenheid van aandeelhouders en bestuurders bij het due diligence proces. Ook wordt ingegaan op due diligence onderzoek in groepen van ondernemingen en de bijzondere situatie van beursgenoteerde ondernemingen.
Ten slotte behandelt het werk het gebruik van de bevindingen van het onderzoek bij het opstellen van garanties en waarborgen en de rechtsgronden, zoals dwaling, bedrog en culpa in contrahendo, voor het inroepen van de nietigheid van de koopovereenkomst en het indienen van claims voor schadevergoeding in geval de informatie gegeven tijdens het due diligence onderzoek niet volledig of onjuist is

De auteurs hebben ruime praktijkervaring met het uitvoeren van onderzoeken in het kader van een overname van onderneming.

De materie werd bijgehouden tot 1 maart 2011. De voetnoten werden grondig bijgewerkt en geactualiseerd ten opzichte van de vorige editie (2007).

fusies-en-splitsingen

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting 2014

Wolters Kluwer

Het boek ‘Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichtingen.’ is een praktische handleiding om fusiesplitsingen vanuit juridisch oogpunt te begeleiden.

Het bevat enerzijds een overzicht van de relevante theoretische grondslagen en anderzijds invulbare modellen van de verslagen die vereist zijn in het kader van een fusie of splitsing.

De publicatie geeft een antwoord op specifieke juridische vragen en problemen die zich kunnen voordoen bij fusies en splitsingen in het kader van de informatieverplichtingen en de verslaggevingsverplichtingen in het bijzonder.

Praktische informatie

Tijdstip 13 juni 2017 11.00u - 15.15u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

265 EUR (excl btw)


325 EUR (excl btw)


425 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Ik verkoop mijn bedrijf. Wat nu? 2016’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Contractuele clausules. Koop - aandelen 2016’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. beide boeken, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Bedrijfsovernames: fiscale aspecten - 13/06/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37