Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 • Impact van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de levensverzekeringen.
 • Hoe plan ik heden alsnog fiscaalvriendelijk een levensverzekering ?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen inzake erfbelastingen?
 • Is een aanwas van levensverzekeringen belastbaar?
 • Is elk beding ten behoeve van een derde belastbaar?

 

 • De schenking met lasten om iets te geven of te doen.
 • Is de opgelegde prestatie om iets te geven al dan niet belastbaar?
 • De schenking op last tot betaling van een geldsom/lijfrente als alternatief voor het onproductieve vruchtgebruik.
 • De omzetting van een levenslang vruchtgebruik in een periodieke geldsom.
 • Wat zijn hiervan telkens de fiscale gevolgen?
 • Hoe wordt de aanwas of terugval van een lijfrente in het kader van een schenking belast?
 • Op welke wijze kan ik de lijfrente op één of twee hoofden in de schenkingsakte moduleren?

 

 • Wat zijn de essentiële bestanddelen opdat een geldig en volwaardig aanwasovereenkomst tot stand komt?
 • Wat is het standpunt van Vlabel dienaangaande?
 • Hoe ga ik om met de vervreemding van de in aanwas geplaatste goederen?
 • Op welke wijze dien ik rekening te houden met aanwasbedingen in een hoofdovereenkomst.
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een aanwasbeding inzake vruchtgebruik of lijfrente? Hoe bekijkt Vlabel dit?
 • De fiscale gevolgen van een levenslang vruchtgebruik in aanwasovereenkomst zijn verschillend dan deze als een aanwasbeding in een hoofdovereenkomst.
 • .........

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

jos_ruysseveldt
Prof. Jos Ruysseveldt
Advocaat-vennoot Ruysseveldt, rof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen

Jos Ruysseveldt is professor aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en het AMS, Universiteit Antwerpen. 
Verder verleent hij medewerking aan diverse postuniversitaire opleidingen.

Door zijn gespecialiseerde opleiding en notariële ervaring (15 jaar) biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek.

Verder levert hij regelmatig bijdragen in wetenschappelijke jaarboeken en tijdschriften en maakt hij deel uit van redactiecomités wat een garantie betekent voor een permanente marktkennis en een toegevoegde waarde aan uw doelstelling.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

20 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies
Nationale Kamer van Notarissen
BIBF/IBR
IAB-B0580/2019-01

 

4 punten
3 uren
3,5 uren
3,5 uren

 

 

Gerelateerde boeken

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 – 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
over-vlaamse-erf-en-registratiebelasting-larcier-2018
OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2018 – 2019
Larcier

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo administratieve standpunten, toleranties en voorafgaande beslissingen. Hiermee illustreert ze haar visie op de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Een belangrijke bron van kennis voor al wie professioneel in aanraking komt met de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

In deze unieke reeks verschijnt een mooie gebonden publicatie waarin alle beslissingen en standpunten van de VLABEL integraal en kritisch becommentarieerd,  gebundeld worden. Ieder boek is dan ook bedoeld als praktische handleiding bij concrete situaties.

Op deze manier beschikt de adviseur (notaris, advocaat, bankier, boekhouder, accountant, …) over een exhaustieve bespreking van de beslissingen van VLABEL.

De inhoudelijke redactie gebeurt door de fiscale experten van Cazimir Advocaten.
Voorzien van een trefwoordenregister staan deze publicaties garant voor een volledige en gestructureerde ontsluiting van alle beslissingen met betrekking tot de erf- en registratiebelasting, genomen door de VLABEL sinds 2015. 

Lees meer
praktijkgids-successieplanning-2019-2020
Praktijkgids Successieplanning 2019-2020
Lex Forum

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in elk van de drie Belgische gewesten.

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Het boek is bevattelijk geschreven met de lezer in het achterhoofd. Vlot leesbaar en geïllustreerdmet diverse praktijkvoorbeelden. De inhoud is wetenschappelijk onderbouwd met bronvermelding van actueel toepasselijke rechtspraak, rechtsleer en fiscale standpunten. Het bevat diverse clausules voor akten, tal van kruisverwijzingen en een uitgebreid trefwoordenregister. Het boek omvat ongeveer 900 pagina’s.

De jarenlange praktijkervaring van Prof. Jos Ruysseveldt, staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids die in geen enkele fiscale (praktijk)bibliotheek mag ontbreken. Na zijn notariële opleiding is hij als raadsman al jaren expert op het vlak van vermogensplanning.

De ‘Praktijkgids Successieplanning’ is een onmisbaar naslagwerk voor accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, notarissen, private bankers, verzekeringsagenten of makelaars, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.

Lees meer
fiscaal-compendium-successierechten-2019
Fiscaal Compendium - Successierechten 2019
Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de regeling inzake successierechten/erfbelasting voor de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten/erfbelasting grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

Lees meer

Inschrijven | Aandachtspunten bij planning via levensverzekeringen, andere bedingen ten behoeve van een derde, schenkingen en aanwasbedingen - 20/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer