Op 1 januari 2018 trad de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de Pandwet’) eindelijk in werking.

Naast deze grote wijziging zijn er nog andere wijzigingen gebeurd in het zakelijk zekerheidsrecht.

 

Tijdens dit seminarie krijgt u een stand van zaken en zal de spreker ingaan op  vragen en problemen uit de praktijk.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00

  • Programma in voorbereiding

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

joke-baeck
Prof. Joke Baeck
hoofddocent , UGent

hoofddocent

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

 20 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

roerende-zekerheden-na-de-pandwet
Roerende zekerheden na de pandwet 2017
Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

Lees meer
de-zakenrechtelijke-structuur-van-vastgoedprojecten-2019
De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten 2019
Intersentia

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.

De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.

De vraagstukken, die in het boek aan bod komen, zijn bijzonder actueel. Het appartementsrecht is onlangs fundamenteel gewijzigd. Ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht, wordt reeds meegenomen in het boek

Lees meer
beslag-en-executierecht-2019
Beslag en executierecht 2019
Larcier

Drie auteurs belichten elk één belangrijk aspect van het beslag- en executierecht.

In het eerste deel schetst Mr. Kris Wagner een beeld van de dwangsom anno 2019. Op beknopte en overzichtelijke wijze zet de auteur een aantal principes m.b.t. de dwangsom uiteen, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer van na 2013.

 

In het tweede luik van dit boek bespreekt professor Joke Baeck de roerende zekerheden onder de sinds 1 januari 2018 in werking getreden Pandwet. Deze bijdrage focust op enkele kernvragen over de totstandkoming en de uitoefening van de drie zakelijke zekerheden die door de Pandwet worden geregeld, nl. het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Verder is er ook aandacht voor enkele rangconflicten die kunnen ontstaan tussen schuldeisers met zakelijke zekerheden op roerende goederen. 

 

In het derde en laatste deel schenkt Mr. Stephane Criel de nodige aandacht aan het beslag inzake namaak en de verwarring die deze benaming sticht, doordat het strikt genomen niet langer tot de bevoegdheden van de beslagrechter behoort.

Na een korte inleiding in de geschiedenis van het beslag inzake namaak, geeft de auteur toelichting bij de huidig geldende procedure, zoals ingevoerd bij de wet van 10 mei 2007 aan de hand van actuele casussen.

 

Lees meer
vraagpunten-op-de-grens-van-insolventierecht-goederenrecht-en-verbintenissenrecht-2018
Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht 2018
Larcier

Dit boek omvat een bundeling van opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix naar aanleiding van zijn emeritaat aan de KU Leuven. Het woord “civilist”, in de ruime zin, lijkt voor Eric Dirix uitgevonden te zijn. Men denke daarbij aan het privaatrecht, zowel in zijn burgerlijke dimensie als in zijn meer economische dimensie: zowel het verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het zekerheden-
en insolventierecht, het beslagrecht, het goederenrecht, het handelsrecht als het procesrecht zijn immers mede door hem getekend, gevormd en in belangrijke mate hervormd. Zijn wetenschappelijk werk is uitzonderlijk door de combinatie van de omvang, de kwalitatieve diepgang en de thematische breedte ervan.

Dit boek wil een eerbetoon aan deze uitzonderlijke jurist zijn: het bundelt een aantal bijdragen die op het kruispunt liggen van het insolventierecht, het verbintenissenrecht en het goederenrecht. Elke tekst behandelt een zeer breed onderwerp, waarbij aan de hand van concrete en herkenbare casussen uitdrukkelijk een aantal rechtsvragen worden gesteld en – uiteraard – vervolgens ook worden beantwoord.

Hierdoor worden de verschillende bijdragen praktisch opgebouwd aan de hand van specifieke vraagpunten. De bijdragen zijn van de hand van schitterende juristen die allen geïnspireerd zijn door het werk en de voorbeelden van Prof. dr. Eric Dirix.

Met bijdragen van Sander Baeyens, Stan Brijs, Siel Demeyere, Robby Houben, Bas Kortmann, Frederik Peeraer, Matthias E. Storme, Michel Tison, Joeri Vananroye en Reinout Vriesendorp onder de redactie van Vincent Sagaert.

Lees meer

Inschrijven | Zakelijke zekerheden op roerende goederen - 20/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer