Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 nadat het op 7 december 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad

 

Dit nieuw Vlaams Huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en werkt een dwingend kader uit voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet heeft als Lex specialis voorrang op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en heft de Woninghuurwet volledig op.

Tijdens deze webinar zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit dit nieuwe woninghuurdecreet toelichten.

Programma

      2uur
 • Situering Vlaamse “huur”bevoegdheden vs. federale bevoegdheid – welke bevoegdheden bij welke overheid
 • Bespreking van de voornaamste wijzigingen in het Vlaams woninghuurdecreet:
  • Het toepassingsgebied: hoofdverblijf en studentenhuisvesting. Hoewel de Vlaamse overheid bevoegd is voor alle specifieke regels inzake verhuur van voor bewoning bestemde goederen (dus ook vakantiewoningen, tweede woningen, …) beperkt het nieuwe decreet zich in een eerste fase tot de hoofdverblijven en de studentenkamers.
  • Welke gegevens mag de verhuurder vragen? Wat kan en wat kan niet?
  • Uitbreiding van de opzegmogelijkheden: versoepeling van de opzegging voor renovatie. Invoering van opzegmogelijkheden voor korte duurcontracten.
  • Bescherming van de huurder. Verplichte brandverzekering voor de huurder.
  • Huurwaarborg verhoogd. In ruil voor de verhoging zal een anonieme, renteloze ‘overheids’huurwaarborglening in het leven geroepen worden om de drempel tot de private huurmarkt voor de allerzwaksten te verlagen.
  • Regeling voor het geval van overlijden van de huurder. Ontbinding van de huur wordt gemakkelijker wanneer de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen of onbekend zijn gebleven.
 • Regeling medehuur. Zowel de geïnstitutionaliseerde partnerrelaties (gehuwden en wettelijk samenwonenden) als de feitelijke partners en "samenhuizers" komen aan bod.
 • Uiteenzetting van de regels inzake verhuur van studentenkamers.

Sprekers

pieter-pauwels
Meester Pieter Pauwels
advocaat-vennoot, Pauwels Advocaten

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde. Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas. In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde. In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”.

Lees meer

Praktische informatie

Uitgezonden op  24 oktober 2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

BIV 

2 punten

2 uren

2 uren

1,5 uren

2 uren

Extra

On demand webinar

Een on demand webinar kan tot twee maand na aankoop bekeken worden. U vindt uw aangekochte webinars terug via ‘Mijn webinars 

Inschrijven

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer