Huishuurwetgeving werd in Vlaanderen en Brussel in 2018 grondig hervormd.

Sinds 1 januari 2018 kent Brussel een nieuwe huurwetgeving.

Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019 nadat het op 7 december 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. 

Onze sprekers, die het huurrecht dagelijks beoefenen, zullen een overzicht geven over de gevolgen en wijzigingen van het nieuwe Vlaamse Huurdecreet alsook de verschillen met de Brusselse wetgeving ter zake.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 • Voorgeschiedenis/korte inleiding
 • Een overzicht van het nieuw Vlaams Huurdecreet en de Brusselse wetgeving inzake woninghuur, de voornaamste wijzigingen, gelijkenissen en verschillen van beide wetgevingen.
 • De volgende zaken komen daarbij aan bod:
  • Het toepassingsgebied en opbouw: Zowel het toepassingsgebied ratione materiae, loci en temporis komen aan bod.
  • Huurovereenkomsten voor hoofdverblijven: wat blijft? wat zijn de grote wijzigingen? Wat zijn de kleine wijzigingen? De spreker geeft een volledig overzicht van de grote wijzigingen en de kleine wijzigingen aan het actuele woninghuurrecht, maar gaat ook na wat er behouden blijft.  Komen o.m. aan bod:
   • Welke gegevens mag de verhuurder vragen? Wat kan en wat kan niet?
   • Opzegmogelijkheden verhuurder;
   • Opzegbaarheid korte duurcontracten;
   • Nieuwe regels huurwaarborg;
   • Renteloze huurwaarborglening;
   • Regeling overlijden van verhuurder en huurder;
   • Medehuur;
   • Procedurele wijzigingen;
  • Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten.
   • Toepassingsgebied;
   • Nieuwe regels inzake overdracht van huur en onderhuur;
   • Regeling door te rekenen kosten;
   • Indexatie en verhoging huurprijs;
   • Regeling huurwaarborg;
   • Duurtijd;
   • Beëindigingsmogelijkheden;

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

weernieuw_gregory-grouwels
Meester Gregory Grouwels
Advocaat-vennoot, Monard Law

Gregory Grouwels specialises in contracting and real estate law, dispute resolution and mediation, and insolvency law. He successfully completed mediator training to act as a mediator in civil and commercial matters. He is a certified lawyer-mediator (Order of Flemish Bars). He is also recognised by the Flemish authorities as a service provider in the framework of the SME Portfolio, section Advice on International Entrepreneurship. (DV.I211013)

Gregory Grouwels has been practising real estate law and contracting law for over 20 years. He is involved in contracting, the counselling of various real estate actors (clients, real estate developers, contractors, governments, architects etc.), negotiations, mediation and legal proceedings on a daily basis, both in the private and the government sectors.

Gregory Grouwels graduated from the Catholic University of Leuven in 1990. In 1989-1990, he studied at the Université de Strasbourg (France). In 1990-1991 he also studied European Law at the Université de Liège. He regularly gives lectures on real estate and contracting law issues. He lectured at the Fellow Bouwmanager training institute for various PhDs and is a frequent guest speaker at various forums, in cooperation with several trade organisations. He is the co-author of ‘De aannemingsovereenkomst, de onderaannemingsovereenkomst'

Lees meer
michael-vloeberghs
Meester Michael Vloeberghs
Advocaat, Monard Law

Michael Vloeberghs is a Master of Laws (Catholic University of Leuven, 2011) and a Master of Laws in Notarial Studies (Catholic University of Leuven, 2012).

As part of the Erasmus Exchange Programme, in 2010 he studied for 5 months at the University of Montpellier, France.

Michael is a member of the bar of Hasselt and joined Monard Law in February 2013.

Lees meer
jasmina-sadek
Meester Jasmina Sadek
Advocaat, Monard Law

Jasmina Sadek obtained her master’s degree from Ghent University.

She obtained an additional master’s of business law degree from the University of Antwerp in 2016. Jasmina combined these studies with employment experience in the real estate sector in a Public-Private Partnership. She also has a special interest in financial law.

Jasmina has been with Monard Law since 2016 and is member of the Brussels bar.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

21 februari 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

210 EUR (excl. btw)

240 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Woninghuur: medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

huur-2017
Contractuele clausules. Huur 2017
Intersentia

Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Lees meer
book_placeholder2
Het Vlaams Woninghuurdecreet 2019
Wolters Kluwer

Doordat de Vlaamse decreetgever vanuit de bezorgdheid voor continuïteit er voor opteerde heel wat bepalingen uit het algemeen huurrecht over te nemen, moeten verhuurder en huurder bij het vastleggen van hun onderlinge rechten en plichten deze afspraken afstemmen zowel op het federale algemeen huurecht als op het regionale woninghuurrecht .

Het handboek ‘Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet’ volgt dit tweesporentracé.

Na Deel I met een aantal inleidende beschouwingen over de regionalisering van de huurwetgeving, wordt in Deel II uitgebreid ingegaan op alle bepalingen uit het gemeen huurrecht die relevant blijven voor en zwaar wegen binnen het regionale woninghuurrecht. Daarbij wordt tevens bijzonder veel aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak, die geval per geval als een leidraad gehanteerd kunnen worden .

In Deel III worden alle bepalingen van de ‘Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen’ uit het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet artikel na artikel op systematisch wijze ontleed en de praktische gevolgen er van toegelicht.

Tevens wordt een vergelijkende analyse gemaakt tussen ‘Medehuur’, waarvoor geen specifieke regels bestonden onder het federale huurrecht,  en de ‘Specifieke bepalingen voor de medehuur’ dat in het Vlaams Woninghuurdecreet met een specifiek regime werd bedacht.

Deel IV is gewijd aan de ‘Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten’, waarbij een grondige vergelijking wordt gemaakt tussen de tot dusver gangbare studentenhuurovereenkomst en de desbetreffende nieuwe regels, zoals ontwikkeld in het Vlaams Woninghuurdecreet.    

Deze eerste commentaar op het Vlaams Woninghuurdecreet is dan ook bedoeld als een handleiding bij de toepassing van de nieuwe huurregels in de dagelijkse praktijk .

Lees meer
praktische-gids-voor-huurschade-2017
Praktische gids voor huurschade 2017
Wolters Kluwer

Dagelijks krijgt u vragen over schade en moet u inschatten wie wat moet betalen. Geen eenvoudige opdracht en absoluut geen wet van Meden en Perzen. Hoewel, met dit boek kunt u de meetkundige- en wiskundige precisie van de landmeter-expert koppelen aan de vaak moeilijk te doorgronden oorzaken en financiële gevolgen van huurschade. Met dit boek beschikt u over het werkmiddel om schade te bepalen, schade te waarderen en adviezen over aansprakelijkheid te formuleren. 

Aan de hand van voor de praktijk zeer relevante vragen krijgt u inzicht in alle mogelijke huurschadeposten, hun beoordeling, aan wie ze ten laste komen en wie moet instaan voor herstelling. De zeer concrete antwoorden staan niet los van het huurrecht. Dit kader – vastgelegd in regels en wetten – bepaalt immers grotendeels de waarde die eigenaars en huurders aan deze schade hechten. 

Lees meer
op-weg-naar-een-vlaams-woninghuurdecreet
Op weg naar een Vlaams Woninghuurdecreet via een evaluatie van de federale woninghuurwet 2018
Larcier

Eerste commentaar bij het Vlaams Huurdecreet:

Het werk behandelt het Vlaams Woninguurdecreet, dat in 2018 in werking zal treden. De tekst geeft de lezer inzicht in het totstandkomingsproces en bespreekt daartoe in de eerste plaats de bevoegdheid inzake woninghuur. Vervolgens worden de bevindingen van een evaluatie van het federale woninghuurrecht geschetst. Deze evaluatie werd uitgevoerd door het Steunpunt Wonen, middels een brede consultatie van woonactoren en vertegenwoordigers van juridische beroepen. De bevindingen ervan liggen aan de basis van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht. De auteurs geven ook een eerste commentaar bij de doelstellingen, legistieke keuzes en materiële bepalingen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurrecht, dat zowel voor hoofdverblijfplaatsen als studentenhuisvesting van toepassing zal zijn.

Lees meer
erfpacht-en-opstal-2017
Erfpacht en opstal 2017
Intersentia

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking tal van mogelijkheden en opportuniteiten. Een goede kennis van deze rechtsfiguren is dan ook erg belangrijk.

In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. M. Muylle en S. Snaet behandelen de beginselen en aandachtspunten. S. Van Garsse en M. Lernout bespreken de knelpunten bij erfpacht- en opstalconstructies waarbij de overheid betrokken is (o.m. mogelijkheden, bijzondere pijnpunten en valkuilen). A. Lemmerling en B. Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn (bv. ontbindende voorwaarde i.g.v. insolventie, stemrechten, zekerheden etc.). De problematiek van accessoire opstalrechten (die een gevolg kunnen zijn van de bouwbevoegdheid van een titularis van een genotsrecht, zoals een huur, concessie, vruchtgebruik, erfpacht), waarover recent belangwekkende hoogste rechtspraak is gewezen, wordt grondig behandeld door D. Michiels (bv. vergoedingsregeling, wegruimingsrecht, overdracht, beschikkingsbevoegdheid, modalisering).
Vervolgens bespreken N. Carette en Ch. Willemot topics inzake erfpacht en opstal bij bouwpromotie, met onder meer aandacht voor enkele recente technieken en de verhouding met o.m. appartementsmede-eigendom en de Wet Breyne. R. Barbaix en L. Wuyts analyseren de aandachtspunten en mogelijkheden van erfpacht en opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot – maar niet onbelangrijk – behandelen B. Peeters en R. Smet de fiscale gevolgen van de beëindiging van erfpacht en opstal.

Dit onmisbare verzamelwerk richt zich tot notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsdiensten, fiscalisten en boekhouders, vastgoedmakelaars, landmeters en vastgoedexperten.

Lees meer
handboek-algemeen-huurrecht-2015
Handboek algemeen huurrecht 2015
Die Keure

Het Nederlandstalig referentiewerk rond algemeen huurrecht. Een absolute aanrader voor iedereen die bezig is met huurrecht.

Handboek algemeen huurrecht gaat in op

 • Begripsomschrijving
 • Huur en aanverwante rechtstakken
 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
 • Rechten en verbintenissen van de verhuurder
 • Rechten en verbintenissen van de huurder
 • Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Vervreemding van het gehuurde goed
 • Verjaring en rechtspleging inzake huur
Lees meer
woninghuur-2018
Woninghuur: medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur 2018
Larcier

De zesde staatshervorming zorgde voor een overdracht van de bevoegdheid inzake woninghuur naar de gewesten. Naar aanleiding daarvan stelde de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen een nieuw Vlaams huurdecreet in het vooruitzicht. Deze bijdrage bespreekt in eerste instantie de inhoud van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur. Naast een algemene bespreking komen daarbij enkele concrete aspecten aan bod, zoals de bevoegdheid om in te grijpen in de procedure bij huurgeschillen. 
Daarnaast gaat de tekst in op twee actuele topics uit het materiële woninghuurrecht, met name de medehuur en de huurschade:

Het tweede deel heeft betrekking op feitelijke samenwoning en medehuur. In dit onderdeel worden eerste enkele algemene principes uit het verbintenissenrecht geschetst. Vervolgens komen de huidige regeling omtrent wettelijke medehuur en de bescherming van de gezinswoning (artikel 215, §2, Burgerlijk Wetboek) aan bod, net als de thematiek van huur door feitelijk samenwonenden. Telkens is er uitgebreid aandacht voor concrete implicaties voor de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Een laatste deel heeft betrekking op het thema van de plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade. In dit deel ligt de nadruk eveneens bij diverse vraagstukken die relevant zijn voor de rechtspraktijk. De bijdrage begint met een schets van de huurdersverplichting om de woning op het einde van de huur terug te geven en de huurschade te vergoeden. Vervolgens komen de intredende plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade op het einde van de huurovereenkomst aan bod.

Telkens worden de regelgeving en de en de toepassing in de rechtspraktijk besproken. Na een vergelijking met Nederland en Frankrijk worden ook enkele aandachtspunten voor het Vlaams Huurdecreet geformuleerd.

Lees meer

Inschrijven | Woninghuur in Vlaanderen en Brussel - 21/02/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer