De materie van de erfovereenkomsten werd grondig hervormd door de Erfwet 2017 die inwerking is getreden op 1 september 2018.

 

Zo worden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten gecreëerd (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook voorziet het Burgerlijk Wetboek in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten.

Tijdens het seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten erfovereenkomsten, inclusief enkele 'verborgen' erfovereenkomsten. Uit de praktijk blijkt namelijk dat erfovereenkomsten opduiken op plaatsen waar men het niet direct zou verwachten.

Daarnaast is het van belang om te weten wie een erfovereenkomst mag sluiten en welke aandachtspunten er zijn bij het opmaken ervan (gelet op de strenge sanctie die aan de vorm- en procedurevoorwaarden wordt gekoppeld).

Bovendien heeft de Erfwet 2017 geen absolute duidelijkheid gecreëerd over alle aspecten van de erfovereenkomsten. Er blijven op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan. Ook deze zullen worden toegelicht tijdens het seminarie.

Tot slot wordt de fiscale impact van de erfovereenkomsten besproken. Burgerrechtelijke instrumenten blijven immers grotendeels dode letter wanneer deze fiscaal worden afgestraft.

Eén jaar na de inwerkingtreding van de hervorming van het erfrecht is het met andere woorden tijd voor een eerste evaluatie met aanduiding van enkele praktische pijnpunten.

Programma

14:00 - 16:00

 ●        Wat zijn de nieuwe mogelijkheden op vlak van erfovereenkomsten na de Erfwet 2017?

●        Wordt er in de praktijk ook effectief gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden?

●        Wie kan een erfovereenkomst afsluiten? Wat gebeurt er bij wilsonbekwaamheid?

●        Wat zijn de vormvereisten om een erfovereenkomst af te sluiten? En welke sanctie staat er op het niet respecteren ervan?

●        Zijn de verschillende erfovereenkomsten allemaal mooi opgesomd in de wet, of  moet men behoedzaam zijn in elke akte die
          wordt opgemaakt?

●        Mag er in de globale erfovereenkomst nog gecompenseerd worden via  schuldvorderingen, of is dit fiscale zelfmoord? Zijn er
          oplossingen?

●        Erfovereenkomsten voor Nederlandse notaris: nuttig of gevaarlijk?

●        …………………………………………

Sprekers

rinse-elsermans
Meester Rinse Elsermans
Advocaat , Cazimir

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 7 februari 2020 14.00u - 16.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

 

2 punten

2 uren (in aanvraag) 

2 uren

1,5 uren

 

Extra

Live webinar

U kunt dit webinar enkel live bekijken op opgegeven data.

Inschrijven

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer