Op 2 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting. De hervorming van de Vlaamse erfbelasting is gebaseerd op twee pijlers. Het ontwerpdecreet werd op 7 mei 2018 ingediend in het Vlaams parlement.

Ten eerste een matiging van de tarieven in de erfbelasting, in het bijzonder voor verkrijgingen tussen broers/zussen en tussen anderen. Ten tweede een aantal noodzakelijke verduidelijkingen teneinde de hervorming van het erfrecht maximaal uitwerking te laten krijgen.

Bedoeling is om het decreet in werking te laten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Tijdens dit webinar zetten we de voornaamste aspecten van deze hervorming op een rijtje. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we na wat de hervorming betekent voor de rechtspraktijk.

Sprekers

mark-delboo

Meester Mark Delboo

Advocaat- vennoot, Delboo Advocaten

Mark behaalde zijn diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent en zijn aanvullend diploma Fiscaal Recht aan de Université Libre de Bruxelles. Hij heeft een uitgebreide ervaring in nationale en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal recht als burgerlijk recht. Hij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift ‘Nieuwsbrief Successierechten’, auteur van vele artikels in de vakliteratuur en een veel gevraagd gastspreker.

Programma

Komen tijdens dit webinar o.m. aan bod:

1. Aanpassing van de tarieven
- Matiging van de tarieven die tussen broers/zussen en tussen verdere verwanten/niet-verwanten
- Verlaging fiscale druk op de vererving van goederen aan de langstlevende echtgenoot
- Gedeeltelijke erfenissprong

2. Aanpassingen in functie van het nieuwe erfrecht
- Nieuw of voortgezet vruchtgebruik
- Vrijstelling 'terugvallend' vruchtgebruik
- Erfovereenkomsten: quid schenkbelastingen?
- Standpunten Vlabel

Praktische informatie

Tijdstip 1 juni 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van  Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

2 punten

2 uren (aangevraagd)

1,5 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30