Tijdens deze webinar maakt meester  Roelants op een praktijkgerichte wijze een analyse van de verschillende contracten die in het handelsverkeer opgesteld kunnen worden om zich te verzekeren dat een tegenpartij zijn of haar verbintenissen nakomt: de overeenkomsten die ertoe strekken dat een derde partij kan aangesproken worden wanneer een tegenpartij in gebreke blijft.

Sprekers

marijke_roelants

Meester Marijke Roelants

Advocaat contrast

Marijke is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en adviseert bedrijven over een breed scala aan juridische onderwerpen, waaronder fusies en overnames, commerciële contracten, herstructureringen en bestuurdersaansprakelijkheid. Zij is een ervaren procesadvocaat in aandeelhoudersconflicten, financiële producten, claims na de overname en aansprakelijkheid.

Marijke is lid van de redactie van het 'Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des Sociétés'. Marijke spreekt en publiceert regelmatig. Recente publicaties omvatten 'De opdrachtgever en de distributeur in één bedrijf: een korte gids voor de bedrijfsjurist' en 'Het bedrijfsbelang als een maatregel voor de' leeuwenclausule' (een typisch juridisch probleem voor beleggingsstructuren in België).

Programma

Overzicht van het landschap (van garantie tot comfortbrief).

1. De garantie en de borgstelling:
- Bespreking van de essentiële bepalingen van de garantieovereenkomst
- Bespreking van de essentiële bepalingen van de borgstellingsovereenkomst
- Overzicht van gelijkenissen en verschillen tussen garantie en borgstelling
- Bijzondere gevallen:
     - garantie/borgstelling voor verbintenissen van de vennootschapsgroep: voorwaarden; reikwijdte en grenzen
     - kosteloze borg: specifieke regelgeving; borgstelling van de bestuurder voor vennootschapsschulden: kosteloos of niet
- Zakelijke borg

2. Escrow-overeenkomst:
- Werking en toepassingen bv. M&A;
- Bespreking van de essentiële bepalingen van de escrow-overeenkomst;
- Wisselwerking met algemene voorwaarden van de bank (eenheid van rekening, schuldvergelijking en pandrecht);
- Alternatieven

3. Comfortbrief:
- Gebruik
- Bespreking van de essentiële bepalingen van de comfortbrief

Belang van internationaal privaatrecht in het contract tot zekerheid van andermans schuld.

Lot van het contract tot zekerheid van andermans schuld bij WCO en faillissement.

Tips voor het algemeen kader van een contract tot zekerheid van andermans schuld (bv. inleidende bepalingen, forumkeuze, taal).

Praktische informatie

Tijdstip 22 maart 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-0458/2016-01

BIBF/IBR

 

2 punten

1,5 uren

2 uren

 

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37