Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Tijdens deze webinar zal de spreker op basis van de fundamenten van het vermogensrecht een duidelijk kader uitwerken om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. Concreet focust deze webinar op de vragen die verband houden met het begrip en de afdwinging van de nietigheid. Wanneer leidt de schending van een wettelijke regel tot nietigheid? Wat is de rol van de openbare orde? Als een overeenkomst inderdaad aangetast is door een nietigheidsgrond, hoe dwingt men de nietigheid dan effectief af? Wat is de rol van de rechter en van tijdsverloop?

 

Centraal in de uiteenzetting staan de actuele ontwikkelingen die de nietigheid doormaakt. De theoretische analyses staan dan ook ten dienste van een kritische blik op enkele recente arresten die de nietigheidssanctie al dan niet hebben toegepast, zoals de arresten van het Hof van Cassatie van 13 januari 2017, 23 november 2017, 27 september 2018 en 7 november 2019.

 

Programma

2 uur 

Het begrip nietigheid

  • Het beoordelingstijdstip in context
  • Twee alternatieve sancties

Moet nietigheid wel zo nodig?

  • De proportionaliteitsgedachte
  • Toepassing op de financiële crisis en op het aannemingsrecht
  • Het normdoel: enkel handvaten

En als het dan moet, moet het dan zo ver gaan?

  • Partiële nietigheid in de recente rechtspraak

De afdwinging van de nietigheid

  • De rechterlijke tussenkomst op losse schroeven

De rol van verjaring herbekeken

 

 

Sprekers

frederik-peeraer
Prof. dr. Frederik Peeraer
docent UAntwerpen, doctor-assistent UGent, raadgever bij Beleidscel Minister van Justitie Koen Geens

Frederik Peeraer (°10 november 1989, Brasschaat) studeerde met grote onderscheiding af als Master in de rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UA in 2012. Tijdens zijn studies hield hij zich vooral bezig met privaatrecht en rechtshandhaving.  

Van september 2012 tot december 2017 werkte hij voltijds aan het Instituut voor Verbintenissenrecht onder leiding van zijn promotor en co-promotor prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. Ilse Samoy. Naast zijn onderwijstaken en publicaties bereidde hij een proefschrift voor over Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht.  

In 2009 studeerde hij een semester aan de FUNDP (universiteit van Namen) en in 2011 een semester aan de Masaryk University (universiteit van Brno, Tsjechië). In 2014 verbleef hij twee maanden als visiting scholar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2017 twee maanden als visiting scholar aan de Università di Bologna. Daarnaast nam hij deel aan internationale conferenties en vele events en studiedagen in eigen land.  

Hij is sinds 2014 redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (TBBR). In 2013 ontving hij de APR-prijs 2011-2012 voor zijn masterscriptie “De  verhouding  tussen  openbare  orde  en  dwingend  recht  sensu  stricto  in  het  Belgische  overeenkomstenrecht,  vergeleken  met  het  Franse  en  Nederlandse  recht:  een  eerste  aanzet  tot  herijking” en in 2016 de TPR-prijs 2016 voor zijn artikel “Nietigheid  op  maat:  proportionaliteit  en  werkzaamheid  bij  partiële  nietigheid,  reductie  en  conversie”.  

Sinds januari 2018 werkt hij als raadgever bij de minister van Justitie.  

Lees meer

Praktische informatie

           
Uitgezonden op            
29 april 2020  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies
Instituut voor bedrijfsjuristen
Nationale Kamer van Notarissen

2 punten
2 punten (gelieve IBJlidnummer mee te geven bij de inschrijving)
2 uren 

 

IGO

 

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Extra

On demand webinar

Een on demand webinar kan tot twee maand na aankoop bekeken worden. U vindt uw aangekochte webinars terug via ‘Mijn webinars 

Inschrijven

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer