De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse Gewest ook een nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen.

In het Vlaams Regeerakkoord werden al enkele basisideeën naar voren geschoven:
(1) nieuwe pachtovereenkomsten moeten schriftelijk worden opgesteld
(2) streven naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter
(3) de duur van de pachtovereenkomst beperken tot een veelvoud van 9 jaar
(4) de wetgeving gender- en samenlevingsneutraal maken
(5) het mogelijk maken dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken waarbij de teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek zullen gegarandeerd worden.

Tijdens dit webinar zal de spreker de actuele stand aangaande de pachtwetgeving uit de doeken doen.

Programma

10:00 - 12:00

Volgende items komen aan bod:

 

  • Bespreking van enkele relevante topics en rechtspraak uit de huidige Pachtwetgeving in het Vlaamse Gewest (cultuurcontracten, andere relevante contracten mbt. landbouwgrond en -gebouwen, opzeggingsmogelijkheden, pachtontbinding, …)
  • Bespreking van de belangrijkste bepalingen uit nieuw Waalse Pachtdecreet dat in werking is getreden op 1 januari 2020.
  • Vooruitzichten op een nieuw Vlaams Pachtdecreet: korte bespreking

 

Sprekers

stefaan-desrumaux
Meester Stefaan Desrumaux
Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten

Stefaan Desrumaux is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, burenhinder, leegstand,...). Hij is tevens actief in de praktijkgebieden milieurecht en stedenbouw.

Hij staat hierbij heel wat aannemers, bouwheren, particulieren, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars en verzekeraars bij, niet alleen in geschillen en procedures maar ook met praktisch en oplossingsgericht advies. Hij betracht steeds een snelle, pragmatische buitengerechtelijke oplossing, indien echter aangewezen of noodzakelijk, aarzelt hij niet om alle nodige gerechtelijke stappen te ondernemen, desgevallend in kortgeding of bij eenzijdig verzoekschrift om de gewenste oplossing op korte termijn te bekomen.

Stefaan Desrumaux heeft een uitgebreide kennis opgebouwd op het vlak van huurrecht (handelshuur, woninghuur, gemene huur,...). Hij heeft ook een bijzondere interesse en ervaring in het pachtrecht en het agrarisch recht (gerechtelijke procedures, opstellen en beoordelen van uiteenlopende landbouw-gerelateerde overeenkomsten, begeleiden en adviseren op het gebied van overnames, familiaal vermogensrecht,...).

Daarnaast verleent Stefaan Desrumaux ook regelmatig bijstand in het kader van gerechtelijke reorganisaties (WCO - Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen) in de bouw- en aannemingssector. Hij heeft hierbij een ruime ervaring zowel wat de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden betreft, als wat betreft de begeleiding van de schuldeisers en/of andere belanghebbenden bij WCO's.

Stefaan is Master in de rechten (Universiteit Gent, 2005) en in het milieurecht (Universiteit Gent, 2006). In 2008 heeft hij een Postgraduaat in de Vastgoedkunde (KU Leuven) behaald, dit teneinde zijn kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht en vastgoedrecht, ruimtelijke ordening en milieu in te zetten in multidisciplinaire projecten en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde.

Hij spreekt regelmatig op studiedagen over een breed scala aan huurrechtelijke kwesties en andere onderwerpen met betrekking tot vastgoed.

Sinds 2006 is hij lid van de balie van West-Vlaanderen.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 28 mei 2020 10.00u - 12.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

OVB - Orde van Vlaamse Balies

NKN - Nationale Kamer van Notarissen

IBJ - Instituut voor Bedrijfsjuristen

2 punten

2 uren in aanvraag

2 punten 

Extra

Live webinar

U kunt dit webinar enkel live bekijken op opgegeven data.

Inschrijven

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer