Op 1 januari 2018 trad de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de Pandwet’) eindelijk in werking. Het op punt stellen van het pandregister –essentieel voor de werking van het nieuwe registerpand – zorgde meermaals voor de uitstel van de inwerkingtreding.

Dit pandregister is de ingrijpendste nieuwigheid van de Pandwet, waardoor inpandgeving mogelijk wordt zonder de fysieke buitenbezitstelling van het goed waarop het pand wordt gevestigd. Tot de inwerkingtreding van de Pandwet op 1 januari 2018 kwam een pandrecht op roerende goederen tot stand door middel van buitenbezitstelling, fictieve buitenbezitstelling of registratie. Voortaan kan de pandgever ook roerende lichamelijke goederen bij zich houden en blijven gebruiken, en in principe zelfs verkopen, indien dit past binnen het kader van een normale uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten. Een pandrecht wordt voortaan tegenstelbaar aan derden door registratie in het Pandregister.

Eén jaar na de invoering van de Pandwet behandelt de spreker de vragen en problemen uit de praktijk en werpt hij een blik op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van zekerheden onder de Pandwet.

Programma

12:00 - 14:00
 • Achtergrond en algemene beginselen
  • Specialiteitsbeginsel en eenheidsbeginsel
  • Zakelijke subrogatie, vermenging en verwerking
  • Onroerendmaking
  • De zekerheidsagent
 • Voorwerp van een registerpand
 • Pand op een algemeenheid
  • Het begrip «algemeenheid»
  • De handelszaak
  • Effectenportefeuille
 • Pand op schuldvorderingen
  • Vestiging en voorwerp
  • Verpandbaarheid als onderdeel van pand op een algemeenheid
  • Controle en buitenbezitstelling
 • Pand op intellectuele rechten
  • Vestiging en voorwerp
  • Waar registratie te nemen?
 • Pand op financiële activa
  • Verpandbaarheid onder de Pandwet?
  • Verpandbaarheid als onderdeel van pand op een algemeenheid
  • Recente ontwikkelingen en wijzigingen
 • Het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht
 • Uitwinning van zekerheden onder de Pandwet

Sprekers

thomas-donnez
Meester Thomas Donnez
Advocaat, Eubelius

Thomas Donnez is advocaat bij Eubelius en lid van de praktijkgroep Bank- en Financieel recht. Hij heeft een bijzondere focus op bank- en kapitaalmarkttransacties en financiële regulering.

Binnen het bank- en kapitaalmarkttransacties, richt Thomas zich op (grensoverschrijdende) gesyndiceerde kredieten, vastgoedfinancieringen, herstructureringen van schulden en publieke en private aanbiedingen van effecten en schuldinstrumenten.

Thomas publiceert regelmatig en spreekt geregeld tijdens seminaries over financieel- en zekerhedenrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 8 februari 2019 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

IAB-0458/2016-01

BIBF/IBR

2 punten

2 uren (aangevraagd)

1,5 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer