Studienamiddag

Vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen: update

Taak van de rechtbank, de notaris en de advocaat in een gerechtelijke vereffening-verdeling uitgeklaard na mijlpaalarresten Hof van Cassatie

 • 12/03/2020
 • 13.30u tot 17.30u
 • De Jachthoorn
 • 205,00€

Er zijn in het kader van de procedure vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen twee mijlpaalarresten door het Hof van Cassatie (Cass. 26/10/2017 en Cass. 1/2/2018) geveld. Uit deze cassatiearresten kan worden afgeleid wat de taakverdeling is tussen de rechtbank en de notaris.

Uit de praktijk blijkt dat deze taakverdeling niet altijd even consequent wordt gevolgd, hetgeen verregaande gevolgen kan hebben (bv. verjaring van een vordering).

Tijdens dit seminarie krijgt u een toepassing van deze arresten met een concrete afbakening van de rol van de rechtbank, de notaris en de advocaat in procedures vereffening-verdeling, en dit eveneens aan de hand van casussen.

Programma

12.30 - 13.30

Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13.30 - 17.00

 • Bespreking arresten Hof van Cassatie van 26/10/2017 en 1/2/2018 en relevante wettelijke bepalingen, m.i.v. evolutie art. 1209 Ger.W.
 • Opmaken handleiding omtrent het instellen van vorderingen in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling
  • In het kader van de dagvaarding tot vereffening-verdeling
  • Zolang de vereffening-verdeling niet werd bevolen
  • Eenmaal de notaris-vereffenaar werd aangesteld
 • Casussen omtrent vordering tot inbreng/inkorting/nietigheid schenking/nietigheid testament/toepassing sanctie erfrechtelijke heling/preferentiële toewijzing gezinswoning/…

 

17.00 - 17.30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

evy-dhaene
meester Evy Dhaene
advocaat , Deknudt Nelis Advocaten

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Lees meer
guillaume-deknudt
meester Guillaume Deknudt
advocaat - vennoot, Deknudt Nelis Advocaten

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 15-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Zo was hij 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak inzake schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Guillaume is tevens een veelgevraagd gastspreker.

Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven en nadien aan de Universiteit van Hasselt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van Kortrijk en Brussel.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

12 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 – 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
wetboek-familierecht-2017
Wetboek familierecht 2019
Wolters Kluwer

Dit wetboek biedt in één volume alle instrumenten die de familierechtjurist nodig heeft in zijn dagelijkse praktijk, en waarvoor het Burgerlijk Wetboek alleen reeds lang niet meer volstaat.

Het beslaat het BW en het Ger.W. en wordt verder aangevuld met het WIPR en de relevante bijzondere instrumenten van de supra- en internationale instellingen, de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

Het bestrijkt daarmee het familierecht en familiaal vermogensrecht, en de bijhorende proces- en internationaalprivaatrechtelijke akten. Kortom: all-in-one.

Het wetboek is bijgewerkt tot en met de Waterzooiwet II, die op 31 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hij geeft het geldende recht op 1 april 2019 weer.

Het Wetboek Familierecht is een uitgave van de Vereniging voor Familierecht, die alle Vlaamse professoren familierecht groepeert en zich ook richt tot de praktijkjuristen.

Lees meer
actualia-huwelijksvermogensrecht-2019
Actualia huwelijksvermogensrecht 2019
Intersentia

In dit boek analyseren de auteurs het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals vastgelegd in de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018.

In het eerste deel komt het wettelijk stelsel aan bod. Professor Johan Du Mongh licht in de eerste plaats de doelstelling van de wetgever toe bij de aanpassing van het bestaande wettelijk stelsel. Vervolgens bespreekt de auteur de werking van het stelsel, de kwalificatie van de vermogens en de baten van het gemeenschappelijk en eigen vermogen binnen het wettelijk stelsel. Ten slotte besteedt hij aandacht aan de procedure indien de bestuursregeling niet wordt nageleefd.

Professor Renate Barbaix behandelt in het tweede deel de stelsels van scheiding van goederen zoals geregeld in de nieuwe wet. Na het juridisch kader voor alle stelsels van scheiding van goederen komt het wettelijk kader voor de gecorrigeerde stelsels van scheiding van goederen aan bod. Tevens wordt de mogelijkheid voor de rechter om het stelsel op grond van billijkheidsoverwegingen te corrigeren toegelicht.

Lees meer

Inschrijven | Vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen - 12/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer