Aansprakelijkheidsverzekeringen bestaan sinds eeuwen, toch blijven ze snel inspelen op technische innovatie en de daar uitlopende producten of diensten.

Met dit seminarie wordt een overzicht geboden van belangrijke aspecten omtrent burgerlijke aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, toegelicht aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak (focus op arresten van het Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie, Europees Hof van Justitie en Benelux Gerechtshof).

Onze spreker, die dagelijks verzekeringstechnische vraagstukken behandelt, staat stil bij verschillende actuele evoluties en knelpunten zoals elektrische fietsen, zwakke weggebruikers, ongevallen met ongekende aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van bouwactoren etc.

Sprekers

stephane_vereecken

Meester Stéphane Vereecken

advocaat-vennoot, Charlier-Advocaten

Stephane Vereecken is mede-zaakvoerder van Charlier Advocaten met vestigingen in Gent, Mechelen en Ninove.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Valkuilen Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

verkeerszakboekje-2018

Verkeerszakboekje 2018

Wolters Kluwer

Het Verkeerszakboekje biedt op heldere wijze een overzicht van alle belangrijke aspecten van het verkeer, de autoverzekering en de schadevergoeding. Het hele verloop, van ongeval tot afhandeling van de schade, wordt accuraat geschetst in dit ene handige boekje. Rechtspractici die niet dagelijks met de materie van het verkeers- en verzekeringsrecht te maken hebben, beschikken met dit zakboekje over een bijzonder handig hulpmiddel, dat onmiddellijk en overal bruikbaar is. Voor de echte "roulagisten" bevat het boekje heel wat geheugensteuntjes, handige tabellen en adressen.

Het Verkeerszakboekje wordt sinds 2014 jaarlijks geactualiseerd door meester Luc De Somer en meester Lotte Helsen, beide advocaat aan de balie te Antwerpen, gespecialiseerd in het verkeers- en verzekeringsrecht.

De tekst werd vereenvoudigd en aangevuld met verwijzingen naar recente rechtspraak.

wetgeving-verzekeringen-2018

Wetgeving Verzekeringen 2018

Wolters Kluwer

Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

nieuwe-risico-s-in-het-aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-2018

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 2018

Intersentia

De bijdragen in dit boek staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. De analyse van deze nieuwe risico’s ten gevolge van technologische innovaties of maatschappelijke evoluties is zonder meer verfrissend. Het toont aan dat deze rechtsdomeinen voortdurend in beweging zijn en mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.

themawetboek-verzekeringen-2017-2018

Themawetboek Verzekeringen 2017-2018

Larcier

Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringsrecht, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.

verzekeringsrecht-2017

Verzekeringsrecht 2017

Larcier

Dit handboek is de Nederlandse versie van het boek “Droit des Assurances” (reeks Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain, uitgave 2016). De eerste Nederlandstalige versie van dit standaardwerk verscheen in 1999.

Uiterst grondige analyse van het Belgisch en Europees verzekeringsrecht.
De auteur zet achtereenvolgens de gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten, de bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade en tot uitkering van een vast bedrag, aan de schadeverzekeringen en aan de personenverzekeringen uiteen. Verder wordt aandacht besteed aan medeverzekering en herverzekering, aan de verzekeringsbemiddelaars. Daarnaast geeft het werk overzichten van het Europese verzekeringsrecht en de controleregelgeving.

Volledig geactualiseerd en bijgewerkt met belangrijke rechtspraak en rechtsleer

Ten opzichte van de vorige uitgave, die in 2010 verscheen, werd het boek grondig herschikt. Het houdt niet alleen rekening met de vele leerstellige en jurisprudentiële ontwikkelingen die het verzekeringsovereenkomstrecht nog heeft gekend, maar ook met de recente wet- en regelgeving.

Met bijzondere aandacht voor recente hervormingen en ontwikkelingen

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft plaatsgemaakt voor deel 4 van de wet van 4 april 2014. In deze laatste wet is ook de regelgeving betreffende de verzekeringsbemiddelaars opgenomen. De controleregeling voor de verzekeringsondernemingen is grondig veranderd, met name in aspecten die de contractuele relaties rechtstreeks beïnvloeden, zoals de explosie van informatieverplichtingen en de invoering van “gedragsregels” die worden opgelegd aan de verzekeraars en aan de bemiddelaars; een nieuwe controlewet werd aangenomen op 13 maart 2016. Het werk analyseert tevens de nieuwe ontwikkelingen in de problematiek van de grondrechten, met name wat betreft het non-discriminatiebeginsel.

duiding-wegverkeer-2016

Duiding wegverkeer 2016

Larcier

Volledige en compacte verzameling:
Duiding Wegverkeer brengt de volledige wetgeving samen die verband houdt met het wegverkeer en alle ermee verbonden aspecten.

Uitvoerig toegelicht:
De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het verkeersrecht te begrijpen en te interpreteren, en rechtsleer.

Originele aanpak:
Onder de noemer “wegverkeer” wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met de verkeersproblematiek betrokken: het strafrecht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, sociaal recht, fiscaal recht en verzekeringsrecht.

Onmisbaar voor de praktijkjurist:
Niet alleen verschaffen de duidingen een pasklaar antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kan het werk bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.

Deel mee in de expertise!
Een equipe van uitgelezen juristen die in diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee aan deze uitgave. Elke auteur heeft vanuit zijn eigen discipline de wetgeving die verband houdt met het wegverkeer, voorzien van de nodige duiding. Hun kennis en ervaring staat garant voor een bijzonder naslagwerk.

Deze nieuwe, derde bijgewerkte editie incorporeert veel wijzigingen, ondermeer m.b.t. verzekeringen: Wet Landverzekeringsovereenkomst valt weg, deel IV WER wordt opgenomen met de concordantietabel in beide richtingen
Onderdeel Familiale Verzekering wordt aangevuld t.o.v. vorige versie. Vooral wat nog kan worden aangevuld over facultatieve uitsluiting (joy-riding clausule), dekking privé bij verplaatsing van en naar het werk, dronkenschap

Nieuw is ook de bespreking van het onderdeel ‘sportwedstrijden’

Praktische informatie

Tijdstip

21 september 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

199 EUR (excl. btw)

285 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. ‘Verkeersboekje 2018’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Valkuilen Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht - 21/09/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30