Tijdens de jaarlijkse Themadag Schenk- en Erfbelasting worden acht opleidingen gegeven door ervaren fiscalisten, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Sprekers

philippe_hinnekens

meester Philippe Hinnekens

advocaat-vennoot Laurius, docent UCLL

Philippe is a Senior Partner at Laurius and heads up the tax team from Brussels. He advises and assists on all tax aspects of business life (including real estate investments, acquisitions, sales, setting up joint ventures and reorganisations). He specialises in the structuring and transfer of family assets (both moveable and immovable) with particular focus on family businesses. He has also extensive experience in assisting in tax disputes.

Philippe is admitted to the Brussels bar. Philippe is a tutor (i) the postgraduate in Real Estate at the KUL(AK), (ii) the postgraduate in Taxation at the UC Leuven-Limburg and (iii) the course Estate Planning (PBA-B).
He lectures regularly and has written numerous publications. He is a member of the Belgian section of the International Fiscal Association and of the editorial board of Fiscoloog Internationaal.

meester Isabeau-Hélène Gotzen

advocaat, HCGB Advocaten

Biografie volgt

evelyne_van_der_elst

meester Evelyne Van Der Elst

advocaat, Cazimir

Evelyne legt zich toe op het adviseren van cliënten bij het immigratie- of emigratie- proces. Zij gaat samen met U op zoek naar de meest geschikte migratieroute en begeleidt U bij elk aspect van uw relocatie. Zij is als advocate verbonden aan de balie van Brussel.

Geboren te Gent op 12 oktober 1988.

Evelyne behaalde een master in de Rechten aan de Universiteit Gent (2011) en een master of Arts in Migration Studies aan de University of Kent (2012). Evelyne is Nederlandstalig, maar spreekt ook Frans en Engels.

dirk_coveliers

meester Dirk Coveliers

advocaat, Tiberghien

Dirk Coveliers is Licentiaat in de Rechten (KULeuven 1983) en behaalde een bijkomende specialisatie in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel 1984).

Dirk specialiseert zich in patrimoniumplanning van privé- en bedrijfsvermogens voor vermogende ondernemers en particulieren, waaronder ook niches behoren zoals Nederbelgen en US persons die hij verworven heeft als achtereenvolgens Global Head Network Banking bij Fortis (thans BNP Paribas Fortis) en Directeur Estate Planning bij Petercam (thans Degroof Petercam). Dirk biedt een toegevoegde waarde aan het team door zijn doorgedreven technische kennis inzake beleggingsfiscaliteit (roerende voorheffing, beurstaks,…), uitwisseling van informatie (Common Reporting Standards, FATCA, bijstandsrichtlijn,…) en het fiscaal bankgeheim, alsook door zijn fiscale kennis over alles wat te maken heeft met de fondsenindustrie. Dit laatste omvat ook fiscale ondersteuning naar institutionele beleggers.

guillaume_deknudt

meester Guillaume Deknudt

advocaat-vennoot, Deknudt Nelis Advocaten

Guillaume Deknudt is reeds een 15-tal jaar actief in de vermogensplanning en in de begeleiding van familiale betwistingen. Daarnaast was Guillaume 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Dit alles laat hem toe om de effecten van een successieplanning accuraat in te schatten en de slaagkansen bij een onderhandeling correct weer te geven. Guillaume staat u tevens bij in rechte indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (Universiteit Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is lid van de balie te Kortrijk.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker. Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Guillaume is tevens wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Hasselt.

evy_dhaene

meester Evy Dhaene

advocaat, Deknudt Nelis Advocaten

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

michael_joosen

meester Michael Joosen

advocaat, Cazimir

Michael legt zich toe op (inter)nationaal fiscaal recht, vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit en fiscale procedures.

Geboren te Wetteren op 28 augustus 1989

Vienna University of Economics and Business (LL.M. in International Tax Law, 2013)

KULeuven (Master of Laws, 2012)

wim_vermeulen

meester Wim Vermeulen

advocaat-vennoot, Cazimir

Wim Vermeulen is één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland – en dat is vrij uniek in België. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Wim heeft een masterdiploma Handelsingenieur dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook master in de Rechten (KU Leuven). Zijn moedertaal is Nederlands, maar hij staat u ook te woord in het Frans en Engels.

Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert 'Vastgoed fiscaliteit' aan de Antwerp Management School en 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.

gerd_goyvaerts

meester Gerd D. Goyvaerts

advocaat-vennoot, Tiberghien

Gerd is vennoot bij Tiberghien.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met fiscale aspecten van beroeps- en privaat vermogen van de Belgische ondernemer en vermogende particulier HNWI, (internatonale) corporate en vermogensplanning, erfbelasting, estate planning en migratie van en naar België van particulieren en vennootschappen.

Gerd ontwikkelde een speciale interesse in belastingzaken rond Anglo-Saksische trusts en stichtingen, met een bijzondere focus op de toepassing van de kaaimantaks, fiscale regularisaties en witwaspreventie.

Hij spreekt regelmatig op (inter)nationale seminaries. Ook is hij auteur van verschillende publicaties over fiscaliteit in vooraanstaande tijdschriften zoals “Tijdschrift voor Fiscaal Recht” en “Fiscale Actualiteit”, “Journal of International Tax, Trust and Corporate Planning” en “Vermogensplanning in de Praktijk”.

Gerd is actief bij the International Bar Association (IBA) waar hij lid is de IBA Anti-Money Laundering Action Group, alsmede officer van de IBA Private client committee. Hij is als honorary member voormalig voorzitter en vice-voorzitter van de Tax Commission van AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats).

paul-van-eesbeeck

de heer Paul Van Eesbeeck

juridisch adviseur, vennoot, Vereycken & Vereycken Legal

° 1963

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal. Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen en is lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Life & Benefits (Kluwer uitgevers) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Biblo). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.

- Licentiaat in de rechten - RUG
- Speciaal licentiaat in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek - RUG
- Postgraduaat verzekeringsmanagement - EHSAL

nicolas_geelhand_de_merxem

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem

docent UAntwerpen, advocaat-vennoot HCGB Advocaten

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem is licentiaat in de Rechten (UIA, 1981, onderscheiding). Hij is tevens licentiaat in het notariaat (VUB, 1984, onderscheiding) en doctor in de Rechten (UIA, 1993) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht  (Belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht, Gent, Mys & Breesch, 1994, I, 953 p. en II, 844 p.).  Hij was werkzaam als assistent, vorser en doctor-assistent familiaal vermogensrecht  aan de UIA (1986-1995) onder de wetenschappelijke leiding van prof. em. Mieken Puelinckx-Coene.  Hij doceerde de vakken registratie- en successierechten aan de UGent (2000 en 2012) en doceert ze sinds 2013 aan de UA.  Hij is daarnaast gastprofessor aan de VUB/ULB in het Postgraduaat Estate Planning sinds 2007.  Hij was verbonden als kandidaat-notaris aan het notariskantoor Deckers, De Graeve, Sledsens & Van den Berg te Antwerpen (1995-2006) en als advocaat-vennoot aan het kantoor Greenille te Brussel (2007-2013). Hij is lid van de Vakgroep Fiscaal Recht van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen en lid van de Antwerp Taks Association (ATA). In maart 2013 vervoegde hij Huber Crommen Muyshondt Geelhand Barbaix Advocaten.

Nicolas Geelhand is lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat.  Hij is lid van de kernredactie van Tijdschrift voor Estate Planning en was lid van  de kernredactie van Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Nicolas is auteur van diverse boeken en van diverse bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in de materies van het familiaal vermogensrecht, de schenkings- en successierechten en de civielrechtelijke en fiscale successieplanning. Hij treedt tot slot vaak op als spreker op congressen, studiedagen en seminaries in de voornoemde vakgebieden.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie + registratie ochtendsessies 1 en 2
09:30 - 11:00

Hoe de andere echtgenoot fiscaal goedkoop begunstigen? | Sessie 1

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem en meester Isabeau-Hélène Gotzen

Overdracht familiebedrijf | Sessie 2

meester Philippe Hinnekens
11:00 - 11:30
Pauze | registratie ochtendsessies 3 en 4
11:30 - 13:00

Successieplanning van Belgisch vastgoed | Sessie 3

meester Wim Vermeulen

Internationale estate planning | Sessie 4

meester Evelyne Van Der Elst en meester Michael Joosen
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet + registratie namiddagsessies 5 en 6
13:45 - 15:15

Zorgkinderen | Sessie 5

meester Dirk Coveliers

Trust en stiftung bij successieplanning anno 2017, quo vadis? | Sessie 6

meester Gerd D. Goyvaerts
15:15 - 15:45
Pauze | registratie namiddagsessies 7 en 8
15:45 - 17:15

Plannen via een burgerlijke maatschap (en andere controlevehikels) onder Vlabel | Sessie 7

meester Guillaume Deknudt en meester Evy Dhaene

Successieplanning via levensverzekeringen onder Vlabel | Sessie 8

de heer Paul Van Eesbeeck
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Praktische informatie

Tijdstip 17 november 2017 09.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl btw)

329 EUR (excl btw)

299 EUR (excl btw)

429 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw) 

Voor 2 sessies, Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor 2 sessies, het boek ‘Fiscaal Compendium - Successierechten 2017’ (uitgave Kluwer ter waarde van € 165.53), Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor 4 sessies, Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor 4 sessies, het boek ‘Fiscaal Compendium - Successierechten 2017 (uitgave Kluwer ter waarde van € 165.53), Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie per 2 sessies

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale kamer van Notarissen

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

3 juridische punten / 2 sessies

aanvraag ingediend voor 3 uren / 2 sessies

3,5 uren / 2 sessies

4 uren / 2 sessies

2 punten / 2 sessies voor tussenpersonen bank- en beleggingen
1 punt voor deelname aan sessie 8 voor verzekeringstussenpersonen

Gerelateerde boeken

registratiebelasting_vlaamse_codex_fixaliteit2017

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit 2017

Wolters Kluwer

In dit boek bespreken de auteurs de spelregels van de Vlaamse registratiebelasting zoals we ze sinds 1 januari 2015 terugvinden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Zowel de materieelrechtelijke bepalingen als de procedure-aangelegenheden komen aan bod, inclusief de Vlaamse antimisbruikbepaling en de kersverse Vlaamse Rulingdienst.

De focus ligt op een met voldoende diepgang aanwijzen van de plaats waar thans de regels inzake de Vlaamse registratiebelasting te vinden zijn (waar nodig van een kritische noot voorzien) en grondige bespreking van de toch wel behoorlijk talrijke inhoudelijke wijzigingen die zich aandienen in de materie in vergelijking met de toestand vóór 1 januari 2015.

Dit boek is het enige basiswerk tot hiertoe dat een overzicht biedt van de talrijke inhoudelijke en formele wijzigingen  die de Vlaamse registratiebelasting heeft ondergaan sedert 1 januari 2015. Het bevat ook een grondige en kritische bespreking van de tot standkoming van deze wijzigingen, van de berichten op het e-notariaat, en van de talrijke standpunten die sedert 1 januari 2015 door de Vlaamse fiscale administratie zijn ingenomen. 

successierechten

Fiscaal Compendium - Successierechten 2017

Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de Belgische regeling inzake successierechten, zowel federaal als van de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Deze nieuwe editie is volledig aangepast aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

emigratie-en-fiscus

Emigratie en fiscus

Wolters Kluwer

De mobiliteit van belastingplichtigen is de afgelopen jaren sterker toegenomen dan ooit. Mensen gaat steeds vaker wonen en werken in het buitenland. De meeste mensen die vertrekken, zijn op zoek naar het goede leven, rust, ruimte en natuur. Emigratie kan daarnaast ook fiscale voordelen meebrengen.

Een emigratie brengt veel fiscale vragen met zich mee. Is het land van uw dromen dat ook op fiscaal vlak of is er een beter alternatief? Hoe verloopt een emigratie praktisch op fiscaal gebied? Wat zijn de aantrekkelijke punten van de nieuwe staat, en met welke valkuilen moet rekening gehouden worden? Welke zaken worden beter voordien geregeld (schenkingen, afsluiten bankrekeningen enz.)? Wat zijn de fiscale gevolgen bij een overlijden?

In dit boek geven specialisten Erik Sansen en Gertjan Verachtert een eerste inzicht in de fiscale gevolgen van emigratie, en bespreken zij een aantal landen met een mogelijk interessant fiscaal regime: het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, Malta, Cyprus en Italië.

Een onmisbare leidraad voor wie van plan is naar het buitenland te verhuizen, en voor de financiële professionals die hierover geconsulteerd worden.

dé-gids-voor-vennootschappen-2016

Dé gids voor vennootschappen 2016

Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de erfbelasting, geldleningen, de liquidatiereserve, het kosteloos mandaat en het gewijzigd systeem van bijdrageberekening, een belangrijk arrest over het gebruik van valse jaarrekeningen en de recente tendenzen wat corporate governance betreft. Kortom, een boek dat niet mag ontbreken in uw adviespraktijk en dat u ongetwijfeld veel ter hand zal nemen.

wetboek-vennootschappen-verenigingen

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2016-2017

Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen. Zo bevat dit ene boek ondermeer de volledige tekst van de overname- en transparantiewetgeving, de nieuwe vzw-wet en de recent gewijzigde artikels uit het Wetboek van Vennootschappen.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

onroerend-goed-en-de-internationale-nalatenschap-2017

Onroerend goed en de internationale nalatenschap 2017

Wolters Kluwer

In eerste instantie roept een dergelijke nalatenschap vragen inzake het internationaal privaatrecht op. Welk erfrecht beheerst de overgang van de goederen? Daarnaast komen tevens de successierechtelijke aspecten aan bod. Welk land mag successierechten heffen over de onroerende goederen en bestaan er maatregelen om een eventuele dubbele successiebelasting te vermijden of te milderen? Ten slotte wordt een overzicht gegeven van het internationaal privaatrecht en het intern (burgerlijk en fiscaal) recht van Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Spanje met betrekking tot aldaar gelegen onroerende goederen. Ook de Europese Erfrechtverordening komt aan bod.

De publicatie bundelt de Belgische internationaal privaatrechtelijke en successierechtelijke aspecten. Bovendien kijkt de auteur ook over de landsgrenzen heen en wordt bekeken op welke wijze enkele buitenlandse rechtsstelsels met deze vragen omgaan.

Advocaten en notarissen kunnen nagaan op welke wijze de vereffening-verdeling van een nalatenschap die buitenlandse onroerende goederen bevat, verloopt. Estate planners en belastingconsulenten kunnen het boek raadplegen teneinde hun cliënten met kennis van zaken te informeren, hen te begeleiden bij de aanschaf van een tweede woning in het buitenland en hen te wijzen op de mogelijke fiscale en juridische gevolgen van een dergelijke aanschaf.

Inschrijven | Themadag schenk- en erfbelasting - 17/11/2017

Duid twee of vier sessies aan die niet op hetzelfde uur plaatsvinden

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37