De figuren van dwaling, bedrog, benadeling en geweld worden in een algemene en plenaire sessie uitvoerig belicht door prof. em. dr. Alois Van Oevelen.

In de volgende sessies bekijken we de wilsgebreken resp. in het vastgoed-, vennootschaps- en familiaal vermogensrecht.

Sprekers

alois-van-oevelen

Em. prof. dr. Alois Van Oevelen

Gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
(huidige academische graad sinds 1997), belast met de leeropdrachten (totaal : 210 uur)

 • Algemeen verbintenissenrecht (tweede bachelor rechten)
 • Bijzondere overeenkomsten (derde bachelor rechten)
 • Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht (master in de rechten)

Nevenfuncties:

 • Hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad 
 • Voorzitter van het bemiddelingscollege voor de financiële sector
rik-galle

Meester Rik Galle

Advocaat , Laga

Rik is a member of Laga’s the corporate M&A department.

He specialises in corporate law, corporate reorganisation, M&A and capital markets.

Rik currently heads a Chinese desk within the firm.

guillaume-deknudt

Meester Guillaume Deknudt

Advocaat-vennoot , Deknudt Nelis Advocaten

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 15-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Zo was hij 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak inzake schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Guillaume is tevens een veelgevraagd gastspreker.

Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Guillaume is tevens wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Hasselt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van Kortrijk en Brussel.

ewoud_willaert

Meester Ewoud Willaert

Advocaat , Schoups

Ewoud is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen sinds oktober 2010. Hij is vooral werkzaam in de vakgroepen privaat bouwrecht, overheidsopdrachten & PPS en vastgoed & projectontwikkeling.

Vakgroepen
Privaat Bouwrecht
Overheidsopdrachten en PPS
Vastgoed & projectontwikkeling
Verzekeringsrecht

Curriculum
Diploma’s:
Licentiaat in de Sociologie, Katholieke Universiteit Leuven, 2006
Master in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2010

Professionele ervaring:
Advocatenkantoor Schoups (sinds 2010)

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties
LEMMENS, K., BUSSCHER, S., en WILLAERT, E., "Verzekeringen bij de uitvoering van overheidsopdrachten van de verschillende bouwactoren", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-15, 453-497.

Lezingen
HEEB, C. en WILLAERT, E. Sprekers: “Exoneratie bij verkoop van onroerende goederen: werking en beperkingen”, Themadag Koop-onroerend goed 2017 - Sint-Niklaas, 9 februari 2017.

christine_heeb

Meester Christine Heeb

Advocaat , Schoups

Christine Heeb behaalde in 2007 haar rechtendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Ze vervoegde het kantoor Schoups in 2011.

Daarvoor was Christine Heeb vier jaar lang verbonden als doctoraatsbursaal aan de Katholieke Universiteit Leuven. Verder was zij als praktijkassistent verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Ze promoveerde als Doctor in de Rechten met een proefschrift over ‘Het eengemaakt privaatrechtelijk statuut van de makelaar’.

Vakgroepen
Overheidsopdrachten en PPS
Ondernemingsrecht
Vastgoed & projectontwikkeling

Curriculum
Diploma’s:
Licentiaat/Master in de Rechten, K.U. Leuven, 2007
Doctor in de Rechten, K.U. Leuven, 2011

Professionele ervaring:
Rechtsfaculteit KULeuven, doctoraatsbursaal, 2007-2011
Advocatenkantoor Schoups, sinds 2011

Functies:
Rechtsfaculteit KULeuven, praktijkassistent Centrum voor Rechtsmethodiek, 2011-2016

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

evy-dhaene

Meester Evy Dhaene

Advocaat , Deknudt Nelis Advocaten

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal met koffie + registratie deelnemers
09:30 - 11:00

Plenaire sessie | Wilsgebreken: dwaling, bedrog, geweld en benadeling in het hedendaagse contactenrecht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
11:00 - 11:15
Pauze + registratie deelnemers sessie 1
11:15 - 12:45

Sessie 1 | Wilsgebreken bij vastgoedtransacties

Meester Christine Heeb en meester Ewoud Willaert
12:45 - 13:45
Middagpauze met broodjesbuffet + registratie deelnemers sessie 2
13:45 - 15:15

Sessie 2 | Wilsgebreken in het vennootschapsrecht

Meester Rik Galle
15:15 - 15:30
Pauze + registratie deelnemers aan sessie 3
15:30 - 17:00

Sessie 3 | Wilsgebreken in het familiaal vermogensrecht

Meester Guillaume Deknudt en Meester Evy Dhaene
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

actualia-vereffening-verdeling-2017

Actualia vereffening – verdeling 2017

Intersentia

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het relatievermogensrecht een bruisende materie. Niet enkel geven diverse samenlevingsvormen aanleiding tot creatieve rechtspraak, maar bovendien worden er wetgevende initiatieven genomen tot grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In dit werk wordt eerst een overzicht gegeven van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de regels van de rechtspleging, de kwalificatie van huwelijksstelsels, de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, de lasten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, het bestuur van het vermogen, evenals de ontbinding, vereffening en verdeling van het vermogen, de verdeling tussen echtgenoten en – tot slot – de bedingen van aanwas en tontine. Vervolgens wordt stilgestaan bij de behandeling van schenkingen bij de vereffening en verdeling. Hierbij komen o.a. het bestaan en de vorm van de schenking uitgebreid aan bod, evenals de contractpartijen en de erfrechtelijke gevolgen van de schenking.

duiding-vennootschappen-2017

Duiding Vennootschappen 2017

Larcier

Deze Duiding is een grondige commentaar op Wetboek van vennootschappen voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten.

De meeste onderdelen van het Wetboek van vennootschappen zijn voorzien van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer, een onmisbare bron om de vennootschapswetgeving te begrijpen en toe te passen.
Sommige onderdelen van het wetboek die voor de meeste juristen niet van dagelijks belang zijn werden evenwel niet artikelsgewijs, maar in hun geheel in een doorlopende tekst besproken

koop_onroerend_goed

Koop – onroerend goed (reeks contractuele clausules) - 2016

Intersentia

Koop – Onroerend Goed bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

privaatrechtelijke-aanneming-van-bouwzaken

Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken - 2016

Intersentia

De aanneming van private bouwwerken is geen rechtstak op zich, maar valt onder verschillende rechtsdomeinen. Ze kan daarom vanuit verscheidene oogpunten worden behandeld.

In dit CBR-cahier Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken behandelen Marco Schoups en Siegfried Busscher de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken. Zij bespreken de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming.

Hiermee wordt op gedetailleerde wijze ingegaan op de verbintenisrechtelijke positie van de aannemer in het privaatrechtelijk aannemingsrecht. Ook de verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer komen daarbij uitgebreid aan bod. De onderbouwing van dit werkstuk door verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer maakt het een handig instrument en naslagwerk voor de praktijkjurist. 

valkuilen-bij-aankoop-van-een-onroerend-goed-2016

Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed - 2016

Larcier

De aankoop van een onroerend goed is voor vele mensen een belangrijke beslissing in hun leven. Deze aankoop verloopt echter niet altijd even vlekkeloos: de ontdekking van huiszwam, houtworm, verontreiniging of een illegaal opgetrokken veranda zijn maar enkele voorbeelden die het droomhuis kunnen veranderen in een heuse nachtmerrie.

Dit werk onderzoekt de juridische mogelijkheden die het Burgerlijk wetboek de nieuwe eigenaars biedt om verkopers te sanctioneren en desgevallend, de aankoop van het onroerend goed ongedaan te maken wanneer zij ten prooi vallen aan dergelijke valkuilen.
Specifieke aandacht zal hierbij uitgaan naar de rechtsfiguren wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit, waarbij aan de hand van een analyse van recente rechtspraak en rechtsleer een antwoord geboden wordt op de vragen in hoeverre en onder welke voorwaarden deze figuren de misnoegde koper van een onroerend goed bescherming bieden.

checklist

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

Larcier

 Auteurs: Gwen Bevers, Kristof Hectors, Christine Heeb en Ewoud Willaert

aanneming_werk_lastgeving

Overeenkomsten deel 2 - Bijzondere Overeenkomsten Aanneming van Werk – Lastgeving

Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur:

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod:

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
gemeenrechtelijke-beschermingsmechanismen-bij-de-koop-verkoop-van-aandelen

Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen

Intersentia

Dit boek bespreekt de rechten en plichten van de koper en de verkoper van aandelen op naam. Zowel de totstandkoming als de inhoud van een dergelijke koop-verkoopovereenkomst wordt onderzocht. De materie bevindt zich op het snijvlak tussen het vennootschapsrecht en het gemeen aansprakelijkheids-, verbintenissen- en koop-verkooprecht.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de juridische waarde van de documenten en de informatie die de partijen uitwisselen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de gevolgen van de verplichting om te onderhandelen te goeder trouw en de daarbij horende informatierechten en -plichten van de partijen, de invloed van de wilsgebreken dwaling en bedrog, de wettelijke vrijwaringsverplichting van de verkoper en de conventionele uitbreiding van diezelfde vrijwaringsverplichting.
In het boek wordt consequent nagegaan of de rechtspraktijk in overeenstemming is met het vigerende Belgische recht en in hoeverre contractuele afwijkingen en aanpassingen aan het besproken gemeen recht mogelijk zijn. In datzelfde opzicht worden ook courant gebruikte contractuele technieken besproken, zoals onder meer het gebruik van verklaringen en waarborgen, disclosures, specific indemnities. Hierdoor overstijgt het boek het loutere academische onderzoek en vormt het een meerwaarde voor iedere rechtspracticus die wordt geconfronteerd met de koop-verkoop van aandelen.

Koen Reniers studeerde met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2011. Daarna was hij werkzaam als mandaatassistent vennootschapsrecht en financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. In 2017 promoveerde hij aan deze universiteit tot Doctor in de Rechten onder het promotorschap van Prof. Dr. Herman Braeckmans met het proefschrift Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen. Hij is momenteel werkzaam als adjunct-auditeur bij het Rekenhof en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

Praktische informatie

Tijdstip 1 februari 2018 9.30u - 17.00u
Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

210 EUR (excl btw)

340 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw) 

Per 2 sessies (halve dag), inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 4 sessies (hele dag), inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR/BIV

IAB-B0458/2016-01

3 punten / 2 sessies

3 uren / 2 sessies

3,5 uren / 2 sessies

3,5 uren / 2 sessies

Inschrijven | Wilsgebreken - 01/02/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37