Nu de wetgevende tsunami is voorbijgeraasd, is het ogenblik gekomen om door de bomen het bos te zien.

Het doel van dit seminarie is om de nieuwe items waaraan de practicus niet kan voorbij gaan, op een rijtje te zetten.

De nieuwe regelgeving is niet alleen overvloedig maar werd ook niet gestructureerd. Daarom beperkt de spreker zich tot het echtscheidingsrecht en het alimentatierecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Enkele familierechtelijke topics na de Erf-, Huwelijksvermogens-, Potpourri V en VI-,
de Waterzooiwet en de Grootouderswet en de wet van 21 december 2018

ECHTSCHEIDING

EOT

 • Erfrechtelijk beding en onterving van de langstlevende echtgenoot,
 • Gewijzigde regels voor de heling van vermogensbestanddelen
 • De gecombineerde levensverzekering,
 • De beperkte forumkeuze,
 • Het schriftelijke procedureverloop,
 • De blijvende saisine,
 • Impact van een bemiddelingsbeding,

EOO

 • Gewijzigde terminologie als gevolg van de hervorming Burgerlijke stand
  en de Wet Administratie-Rechtszekerheid,
 • Preferentiële toewijzing van bepaalde goederen,
 • De rechterlijke billijkheidscorrectie,
 • Impact van de bemiddelingswet,

ALIMENTATIE

 • Afstand van het recht op uitkering in EOT,
 • Toekomstig recht voor de kinderalimentatie,
 • Voorlopige binding in EOT,
 • Verhaalsvorderingen OCMW op de alimentatieplichtigen

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

steven_brouwers
Meester Steven Brouwers
Advocaat - bemiddelaar in familiezaken, Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

Meer informatie volgt.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

10 mei 2019

13.30u - 17.30u

Locatie

Gent

Holiday Inn Gent Expo

Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

erfrecht-en-giften-2018
Erfrecht & giften – inclusief de nieuwe erfwet 2018
Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier. 

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Deze tweede editie is volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt.

Lees meer
actualia-vermogensrecht
Actualia vermogensrecht
Intersentia

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het familiaal vermogensrecht niet alleen in volle ontwikkeling, maar werden er bovendien verschillende wetgevende initiatieven genomen tot een grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. 

In dit Cahier bieden de auteurs een grondig overzicht van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht en het erfrecht. Zij doen dit uitvoerig aan de hand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zo komen bij het huwelijksvermogensrecht de regels van de rechtspleging aan bod, evenals de bestendigheid van de huwelijkse voorwaarden en de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen. Ook de vereffening en verdeling van vennootschapsaandelen, beroepsgoederen en cliënteel en het preferentiële overnamerecht komen aan bod. Tot slot staat de auteur ook stil bij moeilijke hoofdstukken zoals de heling en de koopovereenkomst tussen echtgenoten.

Bij de bespreking van het hervormde erfrecht gaat de aandacht in de eerste plaats naar de wettelijke en conventionele devolutie en naar de erfovereenkomsten. Het belangrijke leerstuk van de reserve wordt ook uitvoerig besproken.

Lees meer
familiaal-vermogensrecht-in-essentie-2018
Familiaal vermogensrecht in essentie 2018
Intersentia

Deze nieuwe editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

Lees meer
familie-en-familiaal-vermogensrecht
Familie- en familiaal vermogensrecht 2018 - RABG 2018/13
Larcier

RABG 2018/13 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIE- en FAMILIAAL VERMOGENSRECHT: EOT; Vereffening-verdeling: de sanctie inzake het laattijdig aanleveren van bewijsstukken,...

Lees meer
de-erfwet-van-31-juli-2017
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk - 2018
Die Keure

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Dit zal een aanpassing vragen voor de notarissen en van iedereen die in aanraking komt met het erfrecht. Aan het notariaat wordt daarbij de cruciale rol toebedeeld de nieuwe beginselen in de praktijk om te zetten.

Em. Prof. Christian De Wulf schreef een volledige handleiding bij de Erfwet 2017. U krijgt in dit boek

 • een bespreking van de nieuwe wet
 • theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en wenken
 • eenvoudige en bruikbare modellen

Het geheel werd binnen de redactie van het Tijdschrift voor Notarissen getoetst aan de notariële praktijk. Hierdoor is het boek een eerste duidelijke en vooral praktijkgerichte leidraad voor de nieuwe wet.

Lees meer
nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 - 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing eninterpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer

Inschrijven | Stilte na de storm? Enkele familierechtelijke topics na de Erf-, Huwelijksvermogens-, Potpourri V en VI-, de Waterzooiwet en de Grootouderswet en de wet van 21 december 2018 - 10/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer