Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw spreker behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00 

 • Inleiding
 • Samenwonen: feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen
 • Huwen: nieuw huwelijksvermogensrecht: verrekening van aanwinsten, billijkheidscorrectie, anticipatieve inbreng, kwalificatie van goederen in het wettelijk stelsel
 • Samenlevingscontract: definitie, mogelijke clausules, verboden clausules, formaliteiten, inventaris, financiële rekeningen
 • Erven: aandachtspunten bij wettelijk erfrecht, technieken om af te wijken van wettelijk erfrecht, hervorming wettelijk erfrecht tussen echtgenoten
 • Kopen: verschillende pistes, bescherming van gezinswoning, tontine, beding van aanwas
 • Lenen: aansprakelijkheid, gewestelijke woonbonus, gehuwden en wettelijk samenwonenden
 • Levensverzekering en andere verzekeringen: polissen tussen echtgenoten/samenwonenden: fiscaliteit in Vlaanderen, kwalificatie ikv huwelijksvermogensstelsel, technieken successieplanning
 • Conclusie: bestaat er een "beste keuze" bij samenlevingsvormen?

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

liesbeth-franck
Meester Liesbeth Franck
Advocaat, Cazimir

Liesbeth Franck (21/05/1980) is Licentiaat in de rechten (UGent 2006) en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld.

Sedert 2016 is zij verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

18 februari 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing eninterpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
echtscheiding-door-onderlinge-toestemming-2019
Echtscheiding door onderlinge toestemming 2019
Wolters Kluwer

Dit allesomvattende boek van Mr. Steven Brouwers over echtscheiding door onderlinge toestemming behandelt:

- vereisten en overeenkomsten;
- procedure EOT;
- gevolgen van de EOT;
- modellen.

Uw pluspunten:

 • EOT in zijn totaliteit;
 • volledig bijgewerkt tot de laatste wetgeving;
 • aandacht voor alle relevante rechtspraak en rechtsleer;
 • overzichtelijk, op de praktijk gericht boek;
 • met modellen, klaar voor de rechtspraktijk.

Bestemd voor notarissen, advocaten gespecialiseerd in echtscheiding.

Lees meer
wetboek-familierecht-2017
Wetboek familierecht 2019
Wolters Kluwer

Dit wetboek biedt in één volume alle instrumenten die de familierechtjurist nodig heeft in zijn dagelijkse praktijk, en waarvoor het Burgerlijk Wetboek alleen reeds lang niet meer volstaat.

Het beslaat het BW en het Ger.W. en wordt verder aangevuld met het WIPR en de relevante bijzondere instrumenten van de supra- en internationale instellingen, de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

Het bestrijkt daarmee het familierecht en familiaal vermogensrecht, en de bijhorende proces- en internationaalprivaatrechtelijke akten. Kortom: all-in-one.

Het wetboek is bijgewerkt tot en met de Waterzooiwet II, die op 31 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hij geeft het geldende recht op 1 april 2019 weer.

Het Wetboek Familierecht is een uitgave van de Vereniging voor Familierecht, die alle Vlaamse professoren familierecht groepeert en zich ook richt tot de praktijkjuristen.

Lees meer
relatievermogensrecht-2019-intersentia
Relatievermogensrecht 2019
Intersentia

Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende samenlevingsvorm. In Deel I van dit boek situeren we de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). In het relatierecht (deel II) behandelen we de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen we de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In deel III bespreken we de algemene context voor elk van de relatievormen. In delen IV en V zoomen we in detail in op het vermogensrecht bij huwelijk en samenwoning.

Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De analyse is grondig en up-to-date. De nieuwe regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 zijn volledig geïntegreerd en komen uitvoerig aan bod: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.

In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.

Lees meer
over-vlaamse-erf-en-registratiebelasting-larcier-2018
OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2018 – 2020
Larcier

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo administratieve standpunten, toleranties en voorafgaande beslissingen. Hiermee illustreert ze haar visie op de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Een belangrijke bron van kennis voor al wie professioneel in aanraking komt met de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

Om u helemaal up-to-date te houden, lanceert Uitgeverij Larcier de reeks “oVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

In deze unieke reeks verschijnt een mooie gebonden publicatie waarin alle beslissingen en standpunten van de VLABEL integraal en kritisch becommentarieerd,  gebundeld worden. Ieder boek is dan ook bedoeld als praktische handleiding bij concrete situaties.

Abonneer u nu en ontvang automatisch elke nieuwe publicatie binnen de reeks “oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting” opgestuurd met een exclusieve korting van 30%. Zo bent u verzekerd van een immer tijdige en complete update. Als abonnee kunt u ook via ditzelfde formulier ook de reeds verschenen  boeken uit deze reeks “oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting” bestellen. 

Op deze manier beschikt de adviseur (notaris, advocaat, bankier, boekhouder, accountant, …) over een exhaustieve bespreking van de beslissingen van VLABEL.

De inhoudelijke redactie gebeurt door de fiscale experten van Cazimir Advocaten.
Voorzien van een trefwoordenregister staan deze publicaties garant voor een volledige en gestructureerde ontsluiting van alle beslissingen met betrekking tot de erf- en registratiebelasting, genomen door de VLABEL sinds 2015.

Deze Update 2018 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL van 2018 integraal en becommentarieert deze kritisch.Lees meer
fiscaal-compendium-successierechten-2019-wolters-kluwer
Fiscaal Compendium - Successierechten 2019
Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de regeling inzake successierechten/erfbelasting voor de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten/erfbelasting grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

Lees meer

Inschrijven | Samenlevingsvormen - 18/02/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer