Het echtscheidingsrecht en de alimentatie na echtscheiding hebben sinds de echtscheidingswet van 2007 heel wat wijzigingen ondergaan.

Tijdens dit seminarie krijgt u zowel een overzicht van de voornaamste wetswijzigingen als een overzicht van de belangrijkste rechtspraak (voornamelijk de arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie).

Voorts worden de bestaande knelpunten in de rechtspraak grondig besproken met verwijzing naar de verschillende standpunten in de doctrine. De spreker brengt daarbij ook zijn eigen visie.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:30 

 • EOO (o.a.):
 • Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk,
 • De verplichte persoonlijke verschijning en de sancties,
 • Hoger beroep tegen een gemengd vonnis,
 • Wettelijke indeplaatsstelling versus verrijking zonder oorzaak,
 • EOT (o.a.):
 • De conventionele onverdeeldheid,
 • De schijnechtscheiding,
 • Overkapping van eerdere deelakkoorden
 • UITKERING NA ECHTSCHEIDING (o.a.):
 • Terugval omwille van het huwelijk,
 • Terugval omwille van de echtscheiding,
 • Blijvende saisine versus devolutieve werking,
 • Tegenvordering tot uitkering voor het eerst in hoger beroep,

17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling | Voorzien einde

Sprekers

steven_brouwers
Meester Steven Brouwers
Advocaat-bemiddelaar in familiezaken, Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling en gewezen onderwijsprofessor VUB

Steven Brouwers is doctor in de rechten (VUB, 1970) en licentiaat in het Economisch Recht (VUB, 1971).
Hij is advocaat aan de balie van Antwerpen sinds 1970 en specialiseerde zich in het familie- en gezinsrecht. Van 1979 tot 2004 was hij plaatsvervangend vrederechter van 9de Kanton Antwerpen (Borgerhout). Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken. Hij was voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie.
Op het vlak van het onderwijs begon hij in 1996 als assistent Personenrecht VUB, vanaf 2006 als praktijklector en van 2008 tot 2013 als onderwijsprofessor voor het keuzevak Geschillenbeslechting. Sinds 2003 is hij docent aan de Universiteit Antwerpen postacademische opleiding Bemiddeling. Hij is directeur van de Stageschool van de balies Antwerpen-Turnhout-Mechelen waarin hij tevens lesgever familierecht is.

Geregeld publiceert hij over de materies echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en familiale bemiddeling. Hij is lid van de kernredactie van het tijdschrift “RABG” waarin hij de themanummers over het familie- en familiaal vermogensrecht voor zijn rekening neemt.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

11 februari 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

251 EUR (excl. btw)

 

Incl. het boek 'Echtelijke moeilijkheden en echtscheiding en uitkering na echtscheiding' (uitgave Larcier ter waarde van ongeveer €65), eventueel extra documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

echtscheiding-door-onderlinge-toestemming-2019
Echtscheiding door onderlinge toestemming 2019
Wolters Kluwer

Dit allesomvattende boek van Mr. Steven Brouwers over echtscheiding door onderlinge toestemming behandelt:

- vereisten en overeenkomsten;
- procedure EOT;
- gevolgen van de EOT;
- modellen.

Uw pluspunten:

 • EOT in zijn totaliteit;
 • volledig bijgewerkt tot de laatste wetgeving;
 • aandacht voor alle relevante rechtspraak en rechtsleer;
 • overzichtelijk, op de praktijk gericht boek;
 • met modellen, klaar voor de rechtspraktijk.

Bestemd voor notarissen, advocaten gespecialiseerd in echtscheiding.

Lees meer
nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing eninterpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
relatievermogensrecht-2019-intersentia
Relatievermogensrecht 2019
Intersentia

Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende samenlevingsvorm. In Deel I van dit boek situeren we de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). In het relatierecht (deel II) behandelen we de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen we de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In deel III bespreken we de algemene context voor elk van de relatievormen. In delen IV en V zoomen we in detail in op het vermogensrecht bij huwelijk en samenwoning.

Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De analyse is grondig en up-to-date. De nieuwe regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 zijn volledig geïntegreerd en komen uitvoerig aan bod: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.

In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.

Lees meer

Inschrijven | Rechtspraakoverzicht Echtscheiding en uitkering na echtscheiding - 11/02/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer