Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden nu juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit, globaal, naar Belgisch recht uitgewerkt. Tijdens dit seminarie zet de spreker de precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte van de begrippen openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden uiteen.
De deelnemers hebben de mogelijkheid om het boek “Openbare orde”, waarvan de spreker auteur is, aan een gunsttarief aan te kopen.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

  • De openbare orde in het privaatrecht (de voorbereidende werken van het BW; de rechtsleer die het laat afweten en de rechtspraak die de moed laat zakken)
  • De openbare orde in het publiekrecht (impliciet in de Grondwet en springlevend in de rechtspraak van het GWH) 
  • Met het EVRM/ EHRM en met het VWEU/HvJ op weg naar een Europese openbare orde?
  • Slotbedenkingen

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

ludo_cornelis_-_flip
Professor Em. Ludo Cornelis
Senior Partner Eubelius, Docent VUB

Ludo Cornelis is een Vlaamse rechtsgeleerde. Aan de Vrije Universiteit Brussel haalde hij zijn licentiaat in de rechten in 1974. Aan diezelfde universiteit behaalde hij in 1975 een postgraduaat in het economisch recht. In 1980 werd Cornelis lid van de Brusselse balie.

Hij was partner van Eubelius sinds 2000 en werd in 2012 Of Counsel.

Ludos praktijk spitst zich toe op advies en geschillenwerk in vennootschapsrecht, aannemingsrecht, ondernemings-, economisch en financieel recht, telecomrecht, contracten en aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

29 november 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl. btw)

330 EUR (excl. btw) 

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Openbare Orde' , documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

 

4 punten

 

Gerelateerde boeken

openbare
Openbare Orde
Intersentia

Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden nu juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit, globaal, naar Belgisch recht uitgewerkt.

In dit werk komt Ludo Cornelis tot een heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft. Deze synthese overstijgt het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht. De auteur ontleent zijn inzichten aan het Burgerlijk Wetboek, aan het EVRM, aan de Europese verdragen en maar ook aan de moraal, de politieke, sociale en economische wetenschappen.

Vertrekkende van de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek, leidt een grondig onderzoek van de privaatrechtelijke rechtsleer en rechtspraak tot de ontnuchterende vaststelling dat het privaatrecht de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden liever kwijt dan rijk is.

Uit de Grondwet, het EVRM en het VWEU blijkt daarentegen dat het gebruik van grond- en mensenrechten, alsook van fundamentele economische vrijheden op grond van o.m. de openbare orde kan worden beperkt. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en vervolgens van het EHRM en het Hof van Justitie worden derhalve onderzocht om te vernemen hoe daarin met de openbare orde en met het algemeen belang wordt omgegaan.

Zowel uit die basisteksten, als uit die rechtspraak blijkt dat de openbare orde en het algemeen belang geen geheimen voor het publiekrecht hebben, al blijft verdere uitdieping mogelijk.

Het komt er dus op aan om de toepassingen van de openbare orde in het privaatrecht af te stemmen op haar publiekrechtelijke inhoud en betekenis. Daardoor wordt niet enkel een coherent rechtssysteem bekomen, maar wordt ook voorkomen dat private belangen - op welk domein ook - voorrang krijgen op het algemeen belang.

Geschreven als een betoog voor een precieze en bruikbare omschrijving van de openbare orde en van het algemeen belang, bevat dit standaardwerk een schat aan praktische informatie voor elke jurist die hetzij in het privaat-, hetzij in het publiekrecht met een vraag of probleem wordt geconfronteerd die de openbare orde of het algemeen belang betreft.

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Die Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer
nietigheid
Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht 2019
Intersentia

Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Dit boek legt de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en analyseert de heersende theorie ten gronde. Op basis van de fundamenten van het vermogensrecht werkt de auteur een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. In dit boek worden de theoretische onderscheidingen ingewisseld voor een benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden.

Lees meer

Inschrijven | Openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden - 29/11/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer