De wet kan niet elk geval regelen, noch is de wet op elk geval toegespitst. Algemene rechtsbeginselen vullen leemten in de wetgeving aan en verduidelijken of corrigeren de toepassing ervan.
Hoewel deze rechtsregels dermate evident zijn dat ze, op enkele wettelijke toepassingsgevallen na, zelfs ongeschreven zijn, bestaat er veel onduidelijkheid over hun draagwijdte.

Tijdens dit seminarie zal worden ingegaan op de draagwijdte van het verbod van rechtsregelontduiking, het adagium fraus omnia corrumpit en het verbod van rechtsmisbruik.

Deze drie beginselen worden vaak ingeroepen en toegepast als ultieme remedie om een rechtsregel of een subjectief recht dat uit de rechtsregel voortvloeit te wijzigen.

De mogelijkheden en de begrenzingen van de drie beginselen worden hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak, in het bijzonder de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Daarbij wordt gefocust op het Belgische verbintenissenrecht in de ruime zin, zij het dat de bevindingen over ontduiking, bedrog en misbruik nuttig zijn voor elke rechtstak.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Inleiding:

 • Algemene rechtsbeginselen
  • Wat?
  • Belang?

Kern:

 • Verbod van rechtsregelontduiking
  • Verschillende benaderingen
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Raakvlakken
 • Fraus omnia corrumpit
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Twistpunten
 • Verbod van rechtsmisbruik
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Twistpunten

Afsluiter:

 • Onderlinge wisselwerking
 • Interpretatievrijheid
 • Begrenzingen?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

De heer Matthias Meirlaen

UGent, Centrum voor Verbintenissenrecht

Meer informatie binnenkort.

Praktische informatie

Tijdstip

28 maart 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

Bijzondere overeenkomsten – 2018

Die Keure

Meer informatie volgt.

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht - 2018

Intersentia

Meer informatie volgt

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht – 2017

Intersentia

Meer informatie volgt.

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen (set) -2016

Intersentia

Meer informatie volgt

Inschrijven | Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik - 28/03/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46